Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: manic street preachers Songtekst: 30 year war

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: manic street preachers - 30 year war ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van 30 year war? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van manic street preachers! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter m van manic street preachers en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals 30 year war .

Origineel

It's the longest running joke. In history. To kill the working classes. In the name of liberty. The lies of Hillsborough. The blood of Orgreave. All the evasion at the Bbc. And 30 years of war. To darken all our class. Black propaganda, lies and mistrust. See it in our eyes, the fire dimming away. The old-boy network won the war again. The old-boy network won the war again. The old-boy network won the war again. So you hide all Lowry's paintings. For 30 years or more. 'Cos he turned down a knighthood. And you must now settle the score. And the endless parade of old Etonian scum. Line the front benches so what is to be done?. All part of the same establishment. I ask you again what is to be done?. I ask you again what is to be done?. I ask you again what is to be done?. These verses at attention stand. Ready for the immortal command. The armies of my pages may never fight again. Happy for the order to meet eternal flame. Blame the poor. Praise the rich. Make the connections. Put them in print. Keep 'em boxed in. Keep 'em kettled in. Create a mistruth. So bewildering. Create a mistruth. So bewildering. Create a mistruth. So bewildering. So you hide all Lowry's paintings. For 30 years or more. 'Cos he turned down a knighthood. And you must now settle the score. And the endless parade of old Etonian scum. Line the front benches so what is to be done?. All part of the same establishment. I ask you again what is to be done?. I ask you again what is to be done?. I ask you again what is to be done?. So you hide all Lowry's paintings. For 30 years or more. 'Cos he turned down a knighthood. And you must now settle the score. And the endless parade of old Etonian scum. Line the front benches so what is to be done?. All part of the same establishment. I ask you again what is to be done?. I ask you again what is to be done?. I ask you again what is to be done?

 

Vertaling

Het is de langst lopende grap. In de geschiedenis. Om de werkende klasse te vermoorden. In de naam van vrijheid. De leugens van Hillsborough. Het bloed van Orgreave. Al het ontwijken bij de BBC. En 30 jaar oorlog. Om al onze klasse te verduisteren. Zwarte propaganda, leugens en wantrouwen. Zie het in onze ogen, het vuur dooft weg. Het old-boy netwerk heeft de oorlog weer gewonnen. Het old-boy netwerk heeft de oorlog weer gewonnen. Het old-boy netwerk heeft de oorlog weer gewonnen. Dus je verbergt al Lowry's schilderijen. Voor 30 jaar of meer. Omdat hij een ridderschap afwees. En je moet nu de rekening vereffenen. En de eindeloze parade van oud Etoniaans tuig. De voorste banken staan vol, dus wat moet er gedaan worden? Allemaal deel van dezelfde gevestigde orde. Ik vraag u nogmaals wat er gedaan moet worden? Ik vraag u nogmaals wat er gedaan moet worden. Ik vraag u nogmaals wat er gedaan moet worden. Deze verzen staan in de houding. Klaar voor het onsterfelijke bevel. De legers van mijn bladzijden mogen nooit meer vechten. Gelukkig voor het bevel om de eeuwige vlam te ontmoeten. Geef de armen de schuld. Prijs de rijken. Leg de verbanden. Zet ze in druk. Hou ze ingesloten. Hou ze ingesloten. Creëer een onwaarheid. Zo verbijsterend. Creëer een onwaarheid. Zo verbijsterend. Creëer een onwaarheid. Zo verbijsterend. Dus je verbergt al Lowry's schilderijen. Voor 30 jaar of meer. Omdat hij een ridderschap afwees. En nu moet je de rekening vereffenen. En de eindeloze parade van oud Etoniaans uitschot. De voorste banken staan vol, dus wat moet er gedaan worden? Allemaal deel van dezelfde gevestigde orde. Ik vraag u nogmaals wat er gedaan moet worden? Ik vraag u nogmaals wat er gedaan moet worden. Ik vraag je nogmaals wat er gedaan moet worden? Dus je verbergt al Lowry's schilderijen. Voor 30 jaar of meer. Omdat hij een ridderschap afwees. En u moet nu de rekening vereffenen. En de eindeloze parade van oud Etoniaans uitschot. De voorste banken staan vol, dus wat moet er gedaan worden? Allemaal deel van dezelfde gevestigde orde. Ik vraag u nogmaals wat er gedaan moet worden? Ik vraag u nogmaals wat er gedaan moet worden. Ik vraag u nogmaals wat er gedaan moet worden?