Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: mariah carey Songtekst: candy bling (i remember) (remix) (feat. t pain)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: mariah carey - candy bling (i remember) (remix) (feat. t pain) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van candy bling (i remember) (remix) (feat. t pain)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van mariah carey! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter m van mariah carey en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals candy bling (i remember) (remix) (feat. t pain) .

Origineel

Oh, I still remember. That hazy September. I've been waiting for. somebody like you. To come back around. We would walk in the park. Every Saturday. Brand new. All in love. Kissing time away. You was all up on me. It was plain to see. That I was your girl. Way back when it was. the simple thing. Anklets, Nameplates. That you gave to me. Sweet tarts, Ring pops. and that candy bling. And you were my world. Now I wish I could go back. and make time stop. I would take this love. throwback from the top. Go DJ play my song. And I'mma think about. you all night long. Back in the days we were in love. Were not in love anymore. But somedays. I sit and wish we was in one again. Back in the days we were in love. Were not in love anymore. But somedays. I sit and wish we was in one again. It was personal things we would do. Things we were to. Fall asleep on the phone. and skippin school. Now I'm back to the. future missing you. My sweet baby. My sweet thang. Like candy. Felt like real love. Not just play play. Missing you. My sweet baby. It was everything that I could do. To stay awake. And I often reminisce. About the games we played. It was Tag, Chess, Spin The Bottle. Then butterflies would. last till tomorrow. Then the lights came on. I had to run right home. And now I wish I. Could go back and my time stop. And I would take this. love throwback from the top. Go DJ play my song. And I'mma think about. you all night long. Back in the days we were in love. We're not in love anymore. But somedays. I sit and wish we was in one again. Back in the days we were in love. We're not in love anymore. But somedays. I still wishing we was in one again. It was personal things we would do. Things we were to. Fall asleep on the phone. and skippin school. Now I'm back to the. future missing you. My sweet baby. My sweet thang. Like candy. Felt like real love. Not just play play. Missing you. My sweet baby. I'mma see mimi. Felt the need to change me. Butterfly flow. Like Mohamed Ali. Wish I can bring you back. Like the O. D. B. Thinkin bout the world. Plus me you and Jack. No mather what I do. Well the memories are stacked. Thinkin 10th grade. Thinkin bout eleven. When you went doggy fresh. All the way to heaven heaven heaven. Back in the days we were in love. We're not in love anymore. But somedays. I sit and wish we was in one again. Back in the days we were in love. We're not in love anymore. But somedays. I still wishing we was in one again. It was personal things we would do. Things we were to. Fall asleep on the phone. and skippin school. Now I'm back to the. future missing you. My sweet baby. My sweet thang. Like candy. Felt like real love. Not just play play. Missing you. My sweet baby

 

Vertaling

Oh, ik weet het nog. Die wazige september. Ik heb gewacht op iemand zoals jij. Om terug te komen. We zouden in het park wandelen. Elke zaterdag. Gloednieuw. Helemaal verliefd. De tijd wegkussend. Jij was helemaal weg van mij. Het was duidelijk te zien. Dat ik je meisje was. Lang geleden toen het nog eenvoudig was. Enkelbanden, naamplaatjes. Die je aan mij gaf. Zoete taartjes, Ring pops. en die snoep bling. En jij was mijn wereld. Nu wou ik dat ik terug kon gaan. en de tijd kon laten stoppen. Ik zou deze liefde nemen. terug gooien van de top. Ga DJ speel mijn liedje. En ik zal de hele nacht aan je denken. Terug in de tijd dat we verliefd waren. We waren niet meer verliefd. Maar op sommige dagen. Zit ik en wens ik dat we weer één waren. Terug in de tijd dat we verliefd waren. Waren we niet meer verliefd. Maar op sommige dagen. zit ik en wens ik dat we weer één waren. Het waren persoonlijke dingen die we zouden doen. Dingen die we zouden doen. In slaap vallen aan de telefoon. en spijbelen van school. Nu ben ik terug in de toekomst. Ik mis je. Mijn lieve baby. Mijn zoete ding. Zoals snoep. Voelde als echte liefde. Niet alleen spel spelen. Ik mis je. Mijn lieve schat. Het was alles wat ik kon doen. Om wakker te blijven. En ik haal vaak herinneringen op. Over de spelletjes die we speelden. Het was Tikkertje, Schaken, Draai de Fles. Dan vlinders zou. duren tot morgen. Toen gingen de lichten aan. Ik moest meteen naar huis rennen. En nu wou ik dat ik terug kon gaan en mijn tijd kon stilzetten. En ik zou deze. liefde throwback van de top nemen. Ga DJ speel mijn liedje. En ik zal de hele nacht aan je denken. Terug in de dagen dat we verliefd waren. We zijn niet meer verliefd. Maar op sommige dagen. Zit ik en wens ik dat we weer één waren. In de tijd dat we verliefd waren. We zijn niet meer verliefd. Maar op sommige dagen. wens ik nog steeds dat we weer samen waren. Het waren persoonlijke dingen die we zouden doen. Dingen die we zouden doen. In slaap vallen aan de telefoon. en spijbelen. Nu ben ik terug in de toekomst. Ik mis je. Mijn lieve baby. Mijn zoete ding. Zoals snoep. Voelde als echte liefde. Niet alleen spel spelen. Ik mis je. Mijn lieve schat. Ik ga naar mimi. Voelde de behoefte om me te veranderen. Vlinder stroom. Zoals Mohamed Ali. Wou dat ik je terug kon brengen. Zoals de O.D.B. Denkend aan de wereld. Plus ik jou en Jack. Het maakt niet uit wat ik doe. Nou de herinneringen zijn opgestapeld. Ik denk aan de 10e klas. Denk aan de elfde. Toen je naar je hondje ging. Helemaal naar de hemel hemel hemel. Terug in de dagen dat we verliefd waren. We zijn niet meer verliefd. Maar op sommige dagen. Zit ik en wens ik dat we weer samen waren. In de dagen dat we verliefd waren. We zijn niet meer verliefd. Maar op sommige dagen. wens ik nog steeds dat we weer samen waren. Het waren persoonlijke dingen die we zouden doen. Dingen die we zouden doen. In slaap vallen aan de telefoon. en spijbelen. Nu ben ik terug in de toekomst. Ik mis je. Mijn lieve baby. Mijn zoete ding. Zoals snoep. Voelde als echte liefde. Niet alleen spel spelen. Ik mis je. Mijn lieve schat