Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Mariah Songtekst: I Know What You Want

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Mariah - I Know What You Want ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van I Know What You Want? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Mariah! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van Mariah en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals I Know What You Want .

Origineel

Busta Rhymes feat. Flipmode Squad and Mariah Carey [Busta Rhymes speaking] Yeah Shorty I know what you need I got everything you need I promise I ain't gonna hold out either I'ma give it all to you baby It's on, bust it [chorus 1 - Busta Rhymes 2 - Mariah Carey] [1] - Baby if you give it to me I'll give it to you I know what you want You know I got it Baby if you give it to me I'll give it to you As long as you want You know I got it [2] - Baby if you give it to me I'll give it to you I know what you want You know I got it Baby if you give it to me I'll give it to you As long as you want You know I got it [verse 1 - Spliff Star] We been together for a few years Shared a few tears Called each other nicknames Like Sugar Plum and Poo Bear I'm always on the road I'm hardly ever home Always busy this busy that Can't talk on the phone I know you aggrevated Walk around frustrated Ya patience gettin' short How long can you tolerate it Listen ma I'm just motivated I do this for us Step on the grind tryin' to elevate it now [verse 2 - Baby Sham] Hey yo to really be honest You stuck with me through my whole struggle Can't express the words How much the kid loves ya I'ma stand as a man never above ya I can tell that you different from most Slightly approach you And that ill shit about it We gon' sex every day But when we sex we tease In a passionate way I love the way you touch it Those little elaborate ways Got the guard feelin' released To relax for the day It's on you ma [chorus 1 - Busta Rhymes 2 - Mariah Carey] [verse 3 - Busta Rhymes] Shh, mami listen I feel ya love for me baby And how it move through you I been longin' for the moment To talk the truth to you Listen, I'm never home I always get up and go Puttin' you through the unnecessary rigga-ma-ro I never meant to put a thousand pounds Of stress on ya head I love the way we sleep And always cuddle in bed Baby, I stay embracin' ya patience Sheddin' ya tears with me I ask you my mami Please continue to bear with me [verse 4 - Rah Digga] We started out broke Constantly on a roll Cuttin' up in the streets like we would never get old Went from Lucy's and buses to fifty cent sodas And Novas to Hondas to Lexus to Rovers Mad years passed Still got each other back Word is bond never screw none of these industry cats We like Scull and Mulder Walkin' shoulder to shoulder Milkin' this game watchin' our seeds gettin' older [chorus 1 - Busta Rhymes 2 - Mariah Carey] [verse 5 - Busta Rhymes] Yes you know I'll die for you And ya know I'll ride with you I will always try with you And give ya my love and cry with you [verse 6 - Mariah Carey] I will climb a mountain high Until I was up to touch the sky So baby come and get more close to me This is where your love is supposed to be [verse 7 - Rampage] I pull up to the house in a yellow Lamborghini It's been a few months in PA you haven't seen me Ya lookin' good in that Gucci bikini 38 carats ya ring lookin' freezy No matter what I do in the world you never leave me Fall back ma I'll make ya lifestyle easy I appreciate the things ya do to please me Lookin' at my daughter you'll never do me greasy [chorus 1 - Busta Rhymes 2 - Mariah Carey] [Busta Rhymes speaking with Mariah ad-libs] Flipmode Records, J Records Def Jam Records Busta Rhymes...Mariah Flipmode Squad, yeah So beautiful Ah-ha I knew you was gon' give me that high note Mariah Ah-ha-ha yeah

 

Vertaling

Busta Rhymes feat. Flipmode Squad en Mariah Carey [Busta Rhymes spreken] Ja Shorty Ik weet wat je nodig hebt Ik heb alles wat u nodig Ik beloof dat ik niet ga houden, hetzij Ik ben alles wel geven je baby Het is op, het borstbeeld [Chorus 1 - Busta Rhymes 2 - Mariah Carey] [1] - Baby als je het aan mij Ik zal het je geven Ik weet wat je wilt Je weet dat ik heb het Baby als je het aan mij Ik zal het je geven Zolang als je wilt Je weet dat ik heb het [2] - Baby als je het aan mij Ik zal het je geven Ik weet wat je wilt Je weet dat ik heb het Baby als je het aan mij Ik zal het je geven Zolang als je wilt Je weet dat ik heb het [Vers 1 - Spliff Star] Wij samen zijn voor een paar jaar Gedeelde een paar tranen Noemden elkaar bijnamen Net als Sugar Plum en Poe Bear Ik ben altijd op de weg Ik ben bijna nooit thuis Altijd druk, dat dit een zeer drukke Kan niet praten over de telefoon Ik weet dat je aggrevated Loop rond gefrustreerd Ya geduld gettin 'korte Hoe lang kun je tolereren Luister ma ik ben gewoon gemotiveerd Ik weetdit voor ons Stap op de maling tryin 'om nu te verheffen [Vers 2 - Baby Sham] Hey yo om echt eerlijk te zijn Je stak met mij door mijn hele strijd Kan niet uitdrukken de woorden Hoeveel het kind houdt ya Ik ben een passief een man nooit boven ya Ik kan u vertellen dat u verschilt van de meeste Iets aanpak je En dat zieke shit over We gon 'elke dag seks Maar toen we seks teasen we In een gepassioneerde manier Ik hou van de manier waarop je het aanraakt Die kleine ingewikkelde manieren Heb je de bewaker feelin 'vrijgegeven Om te ontspannen voor de dag Het is op je ma [Chorus 1 - Busta Rhymes 2 - Mariah Carey] [Vers 3 - Busta Rhymes] Shh, Mami luisteren Ik voel met je liefde voor me baby En hoe deze te verplaatsen door je heen Ik was Longin 'voor het moment Om te praten om u de waarheid Luister, ik ben nooit thuis Ik heb altijd opstaan en gaan Puttin 'u door de onnodige Rigga-ma-ro Ik heb nooit bedoeld om een duizend pond gebracht Van stress op Ya Head Ik hou van de manier waarop we slapen En altijd knuffelen in bed Schat, ik blijf embracin 'ya geduld Sheddin 'ya tranen met mij Ik vraag u mijnMami Ga verder met mij te dragen [Vers 4 - Rah Digga] We begonnen uitbrak Voortdurend op rol Cuttin 'op in de straten zoals we nooit zou krijgen oude Ging van Lucy's en bussen naar vijftig cent frisdrank En Novas op Honda aan Lexus te Rovers Mad jaar voorbij Ik heb nog steeds elkaar terug Word is Bond nooit schroef geen van deze bedrijfstak katten We willen schedel en Mulder Walkin 'schouder aan schouder Milkin 'dit spel watchin' onze zaden gettin 'oudere [Chorus 1 - Busta Rhymes 2 - Mariah Carey] [Vers 5 - Busta Rhymes] Ja, je weet dat ik zal sterven voor u En ya weet dat ik met je meegaat Ik zal altijd proberen met u En geef ya mijn liefde en huilen met jullie [Vers 6 - Mariah Carey] Ik zal een berg beklimmen hoge Tot ik werd naar de hemel touch Dus baby komen en krijg meer dicht bij mij Dit is waar uw liefde wordt verondersteld te worden [Vers 7 - Rampage] Ik heb naar het huis te trekken in een gele Lamborghini Het is al een paar maanden in de PA heb je mij niet gezien Ya Ziet er goed uit in die bikini Gucci 38 karaat ya ring lookin 'freezy Geen kwestie wat ik doe in de wereld je me nooit verlaten Fall back ma ik ya eenvoudig levensstijl te maken Ik waardeer de dingen ya doen om mij een plezier Lookin 'bij mijn dochter die je nooit iets voor me vettige [Chorus 1 - Busta Rhymes 2 - Mariah Carey] [Busta Rhymes spreken met Mariah ad-libs] Flipmode Records, J Records Def Jam Records Busta Rhymes ... Mariah Flipmode Squad, yeah Zo mooi Ah-ha ik wist dat je was gon 'geef me dat een hoge toon Mariah Ah-ha-ha yeah