Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Mary Lambert Songtekst: Body Love

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Mary Lambert - Body Love ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Body Love? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Mary Lambert! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van Mary Lambert en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Body Love .

Origineel

know girls who are trying to fit into the social norm like squeezing into last year's prom dress i know girls who are low rise, mac eyeshadow, and binge drinking i know girls that wonder if they're disaster and sexy enough to fit in i know girls who are fleeing bombs from the mosques of their skin playing russian roulette with death; it's never easy to accept that our bodies are fallible and flawed but when do we draw the line? when the knife hits the skin? isn't it the same thing as purging, because we're so obsessed with death, some women just have more guts than others the funny thing is women like us don't shoot we swallow pills, still wanting to be beautiful at the morgue, still proceeding to put on make-up, still hoping that the mortician finds us fuckable and attractive we might as well be buried with our shoes, and handbags and scarves, girls we flirt with death everytime we etch a new tally mark into our skin i know how to split my wrists like a battlefield too but the time has come for us to reclaim our bodies our bodies deserve more than to be war-torn and collateral, offering this fuckdom as a pathetic means to say, "i only know how to exist when i'm wanted" girls like us are hardly ever wanted you know we're used up and sad and drunk and perpetually waiting by the phone for someone to pick up and tell us that we did good You did good. ( i know i am because i said am, my body is home) so try this take your hands over your bumpy lovebody naked and remember the first time you touched someone with the sole purpose of learning all of them touched them because the light was pretty on them and the dust in the sunlight danced the way your heart did touch yourself with a purpose your body is the most beautiful royal fathers and uncles are not claiming your knife anymore are not your razor, no put the sharpness back lay your hands flat and feel the surface of scarred skin i once touched a tree with charred limbs the stump was still breathing but the tops were just ashy remains, i wonder what it's like to come back from that sometimes i feel a forest fire erupting from my wrists and the smoke signals sent out are the most beautiful things i've ever seen love your body the way your mother loved your baby feet and brother, arm wrapping shoulders, and remember, this is important: you are worth more than who you fuck you are worth more than a waistline you are worth more than any naked body could proclaim in the shadows, more than a man's whim or your father's mistake you are no less valuable as a size 16, than a size 4 you are no less valuable as a 32A than a 36C, your sexiness is defined by concentric circles within your wood; wisdom you are a goddamn tree stump with leaves sprouting out: reborn

 

Vertaling

ken meisjes die proberen te passen in de sociale norm zoals knijpen in vorig jaar prom dress Ik weet dat meisjes die zijn laagbouw, mac oogschaduw, en binge drinken Ik weet dat meisjes zich afvragen of ze ramp en sexy genoeg om te passen in Ik ken meisjes die op de vlucht zijn bommen uit de moskeeën van hun huid spelen Russisch roulette met de dood, het is nooit gemakkelijk om te accepteren dat ons lichaam zijn feilbaar en gebrekkig maar toen we de grens trekken? wanneer het mes raakt de huid? is het niet hetzelfde alszuivering, omdat we zo geobsedeerd door de dood, sommige vrouwen gewoon moeten meer lef dan anderen het grappige is dat vrouwen zoals wij niet schieten we slikken pillen, nog steeds willen om mooi te zijn bij het lijkenhuis, nog te gaan tot op make-up, nog steeds de hoop dat de begrafenisondernemer vindt ons fuckable en aantrekkelijk We kunnen net zo goed worden begraven met onze schoenen, en handtassen en sjaals, meisjes We flirten met de dood everytime we etsen een nieuwe aantekeningsteken in onze huid Ik weet hoe ik mijn polsen als een gesplitstslagveld te maar de tijd is gekomen voor ons om terugvorderen ons lichaam ons lichaam verdient meer dan te zijn door oorlog verscheurde en zekerheden, het aanbieden van dit fuckdom als een zielige manier om te zeggen, "Ik weet alleen hoe te bestaan ​​wanneer ik wilde" meisjes zoals ons zijn bijna nooit wilde dat je weet we zijn opgebruikt en verdrietig en dronken en voortdurend wachten bij de telefoon om iemand op te halen en vertel ons wat we deden goed Je hebt het goed gedaan. (Ik weet ik ben omdat ik dat zei am, mijn lichaam is naar huis) dus probeer deze neem je handen overuw hobbelige lovebody naakt en herinner me de eerste keer dat je iemand aanraakte met als enige doel van het leren allemaal raakte hen omdat het licht was vrij op hen en het stof in het zonlicht dansten de manier waarop uw hart deed Raak jezelf met een doel je lichaam is de mooiste koninklijke vaders en ooms beweren niet je mes niet meer zijn niet je scheermes, geen zet de scherpte terug plat leg je handen en voel de oppervlakte van littekens i eens raakte een boom met verkooldeledematen de stomp ademde nog maar de toppen waren gewoon ashy resten, Ik vraag me af wat het is om terug te komen van die Soms voel ik me een bosbrand uitbarsting van mijn polsen en de rooksignalen gestuurd zijn de mooiste dingen Ik ooit heb gezien hou je lichaam de manier waarop je moeder hield van je baby voeten en broer, arm wikkelen schouders, en vergeet niet, Dit is belangrijk: je bent meer dan wie je neuken waard je bent meer dan een taille waard je bent meer dan een naakte lichaam waardkon verkondigen in de schaduw, meer dan gril van een man of van je vader fout je bent niet minder waardevol als een maat 16, dan een maat 4 je bent niet minder waardevol als een 32A dan een 36C, een sexy volume wordt bepaald door concentrische cirkels binnen uw hout; wijsheid je bent een verdomde boomstronk met bladeren ontspruit uit: herboren