Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: MGK Songtekst: Merry Go Round

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: MGK - Merry Go Round ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Merry Go Round? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van MGK! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van MGK en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Merry Go Round .

Origineel

Merry, merry, merry go round I don’t want to see you down I don’t want to see you frown Merry go round Look Summer day Bobby and his girl would wake up every summer day This boy and girl had nothing, they were runaways So in love that now all they wanted was pain and so it came Never had a silver spoon present in the past Now at last, the spoon is present and so the boy wet it Told her bring him a slab, a cotton swab, and a match And told her one day they’ll fly across the world and have a wedding Like “baby I have a plan, come with me to this place Baby give me your hand, now flip it give me a vein Baby take off your belt, we’ll use it as a restraint” She sees that it starts to melt, he reaches inside a case Fills the needle with food, flicks the needle with haste Brings the needle to her, she isn’t right in the face The boy can tell that she’s scared, he says “I love you, okay?” Then shoves it into her arm and says “how the fuck does that taste baby?!” Merry, merry, merry go round I don’t want to see you down I don’t want to see you frown Merry go round Merry, merry, merry go round I don’t want to see you down I don’t want to see you frown Merry, merry, merry go round Her dress drops, her head drops Swiggin’ out of a whiskey bottle, he just watch But he was not Bobby, see Bobby had joined the army Been gone for a couple months now she’s messin with everybody Everyone of the dealers, everyone hears her squealing Trading pussy for product, she did anything for that feeling But then she started that feeling, early morning she’s kneelin’ In front of the toilet look at her belly there’s no concealing That she’s expecting a child This woman is living foul She’s only 20 years old And hardly can even smile Ultrasound shows a baby that’s barely over a pound Sold everything in her house just trying to score an ounce News of her baby’s father was that he died in the war Now that syringe is all that keeps her alive anymore No mattress, so her and her child dyin’ on the floor As a letter’s at the door reading “I’ll be home tomorrow. Love, Bobby” Merry, merry, merry go round I don’t want to see you down I don’t want to see you frown Merry go round Merry, merry, merry go round I don’t want to see you down I don’t want to see you frown Merry, merry, merry go round Knockin’ at the door but doesn’t get an answer Bobby’s nervous, his heart starts to beat faster He hasn’t talked to his girl in so long She sold his phone for a hit Damn how he wish that he could hear her laughter But his drug hit her like a cancer And he forgot ‘cause he had left and cleaned his act up Passenger seat in his Acura got a picture of ‘em kissing Under the words "happily ever after” He walks into the house, it’s a fuckin’ disaster Every step he takes his shoe crushes a capsule Holds his breath, he knows what he smells isn’t natural Looks down, it’s the body of the queen of his castle “Baby please, baby please!" "Wake up!” He screams on his knees and he sees her hands around her stomach Inside was a child And realizes it was his Summer day, An entire family died on that summer day ‘Cause a facade made a girl give her love away But those were Bobby’s consequences that he had to pay Love is pain Merry, merry, merry go round I don’t want to see you down I don’t want to see you frown Merry go round Merry, merry, merry go round I don’t want to see you down I don’t want to see you frown Merry, merry, merry go round

 

Vertaling

Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje Ik wil je niet zien Ik wil je niet zien fronsen Vrolijk ga rond Kijken Zomerdag Bobby en zijn meisje zouden elke zomerdag wakker worden Deze jongen en meisje hadden niets, ze waren weglopers Zo verliefd dat nu alles wat ze wilden pijn was en zo kwam het Nooit een zilveren lepel in het verleden gehad Nu is de lepel eindelijk aanwezig en maakt de jongen het nat Vertelde haar dat hij een plaat, een wattenstaafje en een lucifer moest brengen En op een dag vertelden ze haar dat ze over de wereld zouden vliegen en een bruiloft zouden hebben Zoals "schatje, ik heb een plan, kom met mij naar deze plek Baby geef me je hand, draai me nu om en geef me een ader Baby zet je riem af, we gebruiken het als een terughoudendheid " Ze ziet dat het begint te smelten, hij reikt in een koffer Vult de naald met voedsel, beweegt de naald met haast Brengt de naald naar haar toe, ze is niet recht in het gezicht De jongen kan vertellen dat ze bang is, hij zegt: "Ik hou van je, oké?" Dan schuift het in haar arm en zegt: "Hoe verdomme, dat smaakt schat ?!" Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje Ik wil je niet zien Ik wil je niet zien fronsen Vrolijk ga rond Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje Ik wil je niet zien Ik wil je niet zien fronsen Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje Haar jurk valt naar beneden, haar hoofd valt Swiggin 'uit een whiskyfles, hij let gewoon op Maar hij was Bobby niet, zie Bobby was lid geworden van het leger Nu al een paar maanden weg, praat ze met iedereen Iedereen van de dealers, iedereen hoort haar piepen Kutje ruilen voor product, ze deed alles voor dat gevoel Maar toen begon ze dat gevoel, ze is vroeg in de ochtend aan het knielen Voor het toilet kijk naar haar buik er is geen verhulling Dat ze een kind verwacht Deze vrouw is een leven fout Ze is pas 20 jaar oud En kan zelfs nauwelijks glimlachen Echografie laat een baby zien die amper meer is dan een pond Verkocht alles in haar huis en probeert gewoon een ounce te scoren Het nieuws van de vader van haar baby was dat hij stierf in de oorlog Nu is die spuit alles wat haar in leven houdt Geen matras, zodat zij en haar kind op de grond smelten Als een brief bij de deurlezing "Ik zal morgen thuis zijn. Love, Bobby " Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje Ik wil je niet zien Ik wil je niet zien fronsen Vrolijk ga rond Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje Ik wil je niet zien Ik wil je niet zien fronsen Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje Knock in de deur maar krijgt geen antwoord Bobby is nerveus, zijn hart begint sneller te kloppen Hij heeft al zo lang niet met zijn meisje gepraat Ze verkocht zijn telefoon voor een hit Verdomme hoe hij wou dat hij haar kon horen lachen Maar zijn medicijn raakte haar als een kanker En hij vergat omdat hij was weggegaan en zijn daad had opgeschoond Passagiersstoel in zijn Acura kreeg een foto van hun kussen Onder de woorden "nog lang en gelukkig" Hij loopt het huis binnen, het is een ramp Elke stap die hij zijn schoen neemt, verplettert een capsule Houdt zijn adem in, hij weet wat hij ruikt is niet natuurlijk Kijk naar beneden, het is het lichaam van de koningin van zijn kasteel "Baby alsjeblieft, schat alsjeblieft!" "Wakker worden!" Hij schreeuwt op zijn knieën en hij ziet haar handen om haar buik Van binnen was een kind En beseft dat hij van hem was Zomerdag, Op die zomerdag stierf een hele familie Omdat een façade ervoor zorgde dat een meisje haar liefde weggaf Maar dat waren de gevolgen van Bobby die hij moest betalen Liefde is pijn Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje Ik wil je niet zien Ik wil je niet zien fronsen Vrolijk ga rond Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje Ik wil je niet zien Ik wil je niet zien fronsen Vrolijk, vrolijk, vrolijk rondje