Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: monsters of folk Songtekst: his master's voice

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: monsters of folk - his master's voice ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van his master's voice? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van monsters of folk! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter m van monsters of folk en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals his master's voice .

Origineel

Mohammed rolling dice with Christ at twilight And they hear their master's voice, they run to do their chores At master's calling. Their job tonight, re-write the bible For a whole new generation of non-believers. The pastor screams out to the crowd 'There's evil that must be put down!' And it touches the soldier boy he heeds his master's voice His life is calling. Sweet soldier boy, the speaker is bleeding He hears his master's voice do you hear your master's voice? Calling like the lady siren's call. Sweet soldier quiet- just staring at the ceiling And he hears his master's voice he hears the call to war The siren's singing. Out on the line- there's something that strikes his side And he sees his inner child he hears his mother's voice Softly calling. Spirit soldiers mother hovers she holds up a paper cup And the sound of life and love fills her ear. You're only gonna hear what you want to hear Do you hear your master's voice now? Mohammed and Christ speak twice as nice But the one that I like best he sings inside my chest I hear my master's voice now Calling out, calling out, calling out calling out

 

Vertaling

Mohammed dobbelt met Christus in de schemering En ze horen de stem van hun meester, ze rennen om hun werk te doen op de roep van de meester. Hun taak vanavond, het herschrijven van de bijbel voor een hele nieuwe generatie van ongelovigen. De pastoor schreeuwt het uit naar de menigte "Er is kwaad dat moet worden neergeslagen! En het raakt de soldaat jongen hij luistert naar de stem van zijn meester Zijn leven roept. Lieve soldatenjongen, de spreker bloedt Hij hoort de stem van zijn meester, hoor jij de stem van jouw meester? Roepend als de roep van de sirene. Lieve soldaat stil, alleen maar starend naar het plafond En hij hoort de stem van zijn meester, hij hoort de roep om oorlog. De sirene zingt. Buiten op de lijn, is er iets dat zijn kant raakt. En hij ziet zijn innerlijke kind hij hoort zijn moeders stem Zachtjes roepend. Geestesoldaten moeder zweeft ze houdt een papieren beker omhoog En het geluid van leven en liefde vult haar oor. Je gaat alleen horen wat je wilt horen Hoor je nu de stem van je meester? Mohammed en Christus spreken twee keer zo mooi Maar degene die ik het liefste hoor, zingt in mijn borst. Ik hoor nu de stem van mijn meester Roepend, roepend, roepend, roepend