Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: n.w.a Songtekst: straight outta compton (clean)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: n.w.a - straight outta compton (clean) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van straight outta compton (clean)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van n.w.a! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter n van n.w.a en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals straight outta compton (clean) .

Origineel

[Intro: Dr. Dre] You are now about to witness the strength of street knowledge [Verse 1: Ice Cube] Straight outta Compton, it's a crazy brotha named Ice Cube From the stupid-dope gang wit a attitude When I'm called off, I gotta sawed-off Kick knowledge and bodies are hauled off You too boy if you get with me The police are gonna have to come and get me Off yo back, that's how I'm going out For the sucka dumb brothas that's showing out Some start to mumble, they wanna rumble Mix em and cook em in a pot like gumbo Going off on everybody like that With bass that's droppin' in your face So give it up smooth Ain't no telling when I'm down for a jack move Here's a murder rap to keep you dancing With a crime record like Charles Manson Yo Dre, what's the sound of my tool? Now you know that I'm about to act a fool Me you can go toe to toe, no maybe I'm knocking suckas out the box, daily Yo weekly, monthly and yearly Until the whole damn world see clearly That I'm down with the capital C-P-T Boy, you can't step to me So when I'm in your neighborhood, you better duck down Cause Ice Cube will damn sure buck 'em down As I leave, believe I'm stomping But when I come back boy, I'm coming straight outta Compton [Eazy E] Yo Ren [MC Ren] Whassup [Eazy E] Tell em where you from [Verse 2: MC Ren] Straight outta Compton, a brotha with his finger on the trigger More punks I take out, my rep gets bigger I'm a ruthless villain and you know this But the suckas in the public won't show this But I don't really care, I'mma make my snaps If not from the records, from jacking the craps It's like burglary, the definition is jacking And when illegally armed it's called packing Knock a fool out in a sec I find somebody talkin' trash and put em in check So if you're at a show in the front row I'mma call you a sucka if you don't go with the flow You'll probably get mad like a punk is supposed to But that shows me, yo, you're composed to A crazy young brotha from the street Attitude legit cause I'm ready to hit MC Ren controls the automatic For any fool in my way that starts static Not the right hand cause I'm the hand itself Every time I pull a AK off the shelf The security is maximum and that's a law R-E-N spells Ren but I'm raw See, cause people know me as a villain The definition is clear, you're the witness of a killing That's taking place without a clue And once you're on the scope, you know you're through Look, you might take it as a trip But a brotha like Ren is on a gangsta tip Straight outta Compton [Dr. Dre] Eazy is his name and the boy is coming [Verse 3: Eazy E] Straight outta Compton Is a brother that'll smother your mother And make your sister think I love her Dangerous young brotha raising hell And if I ever get caught, I make bail See I don't really care, that's the problem When I see a police, I don't dodge him But I'm smart, lay low, creep a while And when I see the punk pass, I smile To me it's kinda funny, the attitude showing suckas driving But don't know where the hell they going, just rolling Looking for the one they call Eazy But here's a flash, they never seize me Ruthless Never seen like a shadow in the dark Except when I unload You see I'll get over the hesitation And hear the scream of the one who got the lead penetration Feel a little gust of wind and now I'm jetting And leave a memory no one'll be forgetting So what about the girl who got shot [garbled] You think I give a damn about a girl, I ain't a sucker This is the autobiography of the E And if you ever mess with me You'll get taken by a stupid dope brother who will smother Word to the mother, yeah! Straight outta Compton [Dre] That's the way it goes in the city of Compton, boy

 

Vertaling

[Intro: Dr. Dre] Jullie staan nu op het punt om getuige te zijn van de kracht van straat kennis [Verse 1: Ice Cube] Straight outta Compton, it's a crazy brotha named Ice Cube From the stupid-dope gang with a attitude When I'm called off, I gotta sawed-off Kick knowledge and bodies are hauled off Jij ook, als je met mij meegaat. De politie zal me moeten komen halen Van je rug af, dat is hoe ik eruit ga Voor de domme brothas die zich laten zien Sommigen beginnen te mompelen, ze willen rommelen Mix ze en kook ze in een pot als gumbo Going off on everybody like that With bass that's droppin' in your face So give it up smooth Het is niet te zeggen wanneer ik klaar ben voor een jack move Hier is een moord rap om je aan het dansen te houden With a crime record like Charles Manson Yo Dre, wat is het geluid van mijn gereedschap? Nu weet je dat ik op het punt sta een dwaas te zijn Ik kan je tegemoet treden, nee misschien Ik klop sukkels uit de doos, dagelijks Yo wekelijks, maandelijks en jaarlijks Totdat de hele verdomde wereld duidelijk ziet Dat ik het meen met de hoofdletter C-P-T Jongen, je kan niet naar me toe stappen Dus als ik in je buurt ben, kun je beter bukken Want Ice Cube zal ze zeker neerslaan Als ik vertrek, geloof je dat ik stamp Maar als ik terug kom, kom ik recht uit Compton. [Eazy E] Yo Ren [MC Ren] Whassup [Eazy E] Vertel ze waar je vandaan komt [Verse 2: MC Ren] Straight outta Compton, a brotha with his finger on the trigger Hoe meer punks ik uitschakel, hoe groter mijn reputatie wordt I'm a ruthless villain and you know this Maar de sukkels in het publiek zullen dit niet laten zien. Maar het kan me niet schelen, ik ga mijn slag slaan Zo niet met de platen, dan met het stelen van de craps Het is net als inbraak, de definitie is stelen. En als je illegaal bewapend bent, heet het inpakken Knock a fool out in a sec Ik vind iemand die rotzooi praat en zet hem op z'n nummer Dus als je bij een show bent op de eerste rij noem ik je een sukkel als je niet met de stroom meegaat. Je zult waarschijnlijk boos worden zoals een punker hoort te doen Maar dat laat me zien, yo, dat je samengesteld bent aan Een gekke jonge brotha van de straat Attitude legit want ik ben klaar om te slaan MC Ren controleert de automaat Voor elke idioot in mijn weg die statisch begint Niet de rechterhand want ik ben de hand zelf Elke keer als ik een AK van de plank trek De beveiliging is maximaal en dat is een wet R-E-N spelt Ren maar ik ben ruw Zie je, omdat mensen me kennen als een schurk De definitie is duidelijk, je bent de getuige van een moord Die plaatsvindt zonder een aanwijzing En als je eenmaal op de scoop bent, weet je dat je klaar bent Kijk, je zou het als een trip kunnen zien But a brotha like Ren is on a gangsta tip Straight outta Compton [Dr. Dre] Eazy is zijn naam en de jongen komt eraan [Verse 3: Eazy E] Straight outta Compton Is een broer die je moeder zal verstikken En je zus laat denken dat ik van haar hou Dangerous young brotha raising hell And if I ever get caught, I make bail Zie je, het kan me niet echt schelen, dat is het probleem. Als ik politie zie, ontwijk ik hem niet Maar ik ben slim, hou me gedeisd, kruip een tijdje En als ik de punk zie passeren, lach ik Voor mij is het best grappig, de houding van sukkels die rijden Maar ze weten niet waar ze heen gaan, ze rijden alleen maar Op zoek naar degene die ze Eazy noemen. Maar hier is een flits, ze zullen me nooit grijpen. Ruthless Nooit gezien als een schaduw in het donker Behalve wanneer ik los Zie je, ik kom over de aarzeling heen En hoor de schreeuw van degene die de leiding kreeg Voel een kleine windvlaag en nu straal ik En laat een herinnering achter die niemand zal vergeten En wat met het meisje dat neergeschoten werd Denk je dat ik iets geef om een meisje, ik ben geen sukkel Dit is de autobiografie van de E En als je ooit met mij rotzooit word je gepakt door een domme broer die je zal verstikken. Woord aan de moeder, ja! Straight outta Compton [Dre] Zo gaat dat in de stad Compton, jongen.