Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: nas Songtekst: esco let’s go

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: nas - esco let’s go ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van esco let’s go? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van nas! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter n van nas en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals esco let’s go .

Origineel

[Intro] Esco let's go Esco let's go, c'mon Esco let's go, let's go, let's go Esco let's go, yeah, c'mon [Verse 1] I used to drive in a circle before I pulled up Now I just go up, they know when I got it tucked Tip the door man, racist neighbors flinching They don't know if I'ma rob 'em or if I'm Russell Simmons They thought it was me, just like Mike Bivins They pray for my downfall like the mom of Robin Givens Watching how you living I just wanted to roll B-L-U-N-T, and watch B-E-T Picture Amerie eating Free I'm trying to write hood movies, like Posse and Five Heartbeats I'm all inside a dark room My incense smoke took the form of ghost and it spoke It said, "Nas, you the best on both coasts, you so big You should write the word slave On both sides of ya beards like Prince did So what's this? Fuck St. Nicholas You the only ghetto nigga in the hood giving gifts" [Chorus] WHAT IT IS! Esco let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, c'mon WHAT IT IS! WHAT IT IS! Esco let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, c'mon WHAT IT IS! WHAT IT IS! Esco let's go, let's go, let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, let's go, let's go WHAT IT IS! WHAT IT IS, NIGGA! Esco let's go, yeah WHAT IT IS, NIGGA! WHAT IT IS! [Verse 2] I jump in the shower, it feel like rain Everybody wanna be king but can't handle the pain Used to rap now they all wanna sing Ask Elizabeth Taylor, when did ice turn to bling She said, "Nas, it 'cause y'all rock tiny diamonds in the biggest chains You the first nigga in the game that said fuck fame You the 5th nigga in The Beatles You the 10th nigga in the Wu-Tang, so nigga let yo' nuts hang" But they can't handle it, I'm scandalous, I'm trifling That's why I'm wifing 'em, quick to stick a knife in 'em Catch me thinking, drinking, hurting my health These women keep trying to unloosen my belt Trying to get my wealth I feel like Jesus with doubting Thomas', broken promises I wanna walk the golden streets like where my mama is But if I do what y'all want, I'll get a thousand years [Chorus] WHAT IT IS! Esco let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, c'mon WHAT IT IS! WHAT IT IS! Esco let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, c'mon WHAT IT IS! WHAT IT IS! Esco let's go, let's go, let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, let's go, let's go WHAT IT IS! WHAT IT IS, NIGGA! Esco let's go, yeah WHAT IT IS, NIGGA! WHAT IT IS! [Verse 3] Staring at the face of my watch It's like a crystal ball with the ability to make the issue stall I told my man duck 'cause I know where the missile fall 'Cause the ice is a fortune teller for the rich and small Went to my man crib who dead and saw his picture fall I picked it up his voice whispered, "nigga ball" So I smoke the finest, 85 footer ocean liners I do it for the have nots of mad spots That resemble screensavers on your laptops And niggas can't believe it like seeing that nigga Zab drop I'll be in Cameroon, bandanas on silk Dior Sip cream liqueur, green and blue Fila velour suits Boss move, only thing that I endorse duke Stash houses, gamble, I don't sweat a loss duke All true and living, God, we was here first Parisian linen garb and Kashmir shirts [Chorus] WHAT IT IS! Esco let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, c'mon WHAT IT IS! WHAT IT IS! Esco let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, c'mon WHAT IT IS! WHAT IT IS! Esco let's go, let's go, let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, let's go, let's go WHAT IT IS! WHAT IT IS, NIGGA! Esco let's go, yeah WHAT IT IS, NIGGA! WHAT IT IS!

 

Vertaling

[Intro] Esco let's go Esco kom op, kom op. Esco let's go, let's go, let's go Esco let's go, yeah, c'mon [Verse 1] I used to drive in a circle before I pulled up Now I just go up, they know when I got it tucked Tip de deur man, racistische buren deinzen terug Ze weten niet of ik ze ga beroven of dat ik Russell Simmons ben. Ze dachten dat ik het was, net als Mike Bivins Ze bidden voor mijn ondergang zoals de moeder van Robin Givens Kijken hoe je leeft Ik wilde alleen maar B-L-U-N-T rollen, en B-E-T kijken Picture Amerie eating Free I'm trying to write hood movies, like Posse and Five Heartbeats I'm all inside a dark room Mijn wierook rook nam de vorm aan van een geest en het sprak Het zei, "Nas, jij bent de beste van beide kusten, je bent zo groot Je zou het woord slaaf moeten schrijven Op beide kanten van je baard zoals Prince deed. Dus wat is dit? Fuck St. Nicholas Jij bent de enige getto nigga in de buurt die cadeaus geeft. [refrein] WAT HET IS! Esco let's go (bra tat ta tat tata tat bra tat) Esco kom op, kom op. WAT HET IS! WAT HET IS! Esco let's go (bra tat ta tat tata tat bra tat) Esco kom op, kom op. WAT HET IS! WAT HET IS! Esco let's go, let's go, let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, let's go, let's go WAT HET IS! WAT HET IS, NIGGA! Esco let's go, yeah WAT HET IS, NIGGA! WAT HET IS! [Verse 2] Ik spring in de douche, het voelt als regen Iedereen wil koning zijn maar kan de pijn niet aan Vroeger rapten ze, nu willen ze allemaal zingen Vraag Elizabeth Taylor, wanneer veranderde ijs in bling Ze zei, "Nas, het is omdat jullie kleine diamanten in de grootste kettingen dragen Jij bent de eerste neger in het spel die zegt: fuck roem Jij bent de vijfde neger in The Beatles Jij bent de 10e nigga in de Wu-Tang, dus nigga laat je ballen hangen. Maar ze kunnen het niet aan, ik ben schandalig, ik ben onbeduidend Daarom maak ik ze af, steek er snel een mes in Betrap me op denken, drinken, mijn gezondheid schaden Deze vrouwen proberen steeds mijn riem los te maken Proberen mijn rijkdom te krijgen Ik voel me als Jezus met twijfelende Thomas', gebroken beloften Ik wil door de gouden straten lopen zoals waar mijn moeder is Maar als ik doe wat jullie willen, krijg ik duizend jaar [refrein] WAT HET IS! Esco let's go (bra tat ta tat tata tat bra tat) Esco let's go, c'mon WAT HET IS! WAT HET IS! Esco let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, c'mon WAT HET IS! WAT HET IS! Esco let's go, let's go, let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, let's go, let's go WAT HET IS! WAT HET IS, NIGGA! Esco let's go, yeah WAT HET IS, NIGGA! WAT HET IS! [Verse 3] Starend naar de voorkant van mijn horloge Het is als een kristallen bol met de mogelijkheid om de zaak te laten stagneren Ik zei tegen mijn man bukken, want ik weet waar de raket valt. Want het ijs is een waarzegger voor de rijken en de kleintjes. Ging naar mijn man wieg die dood en zag zijn foto vallen Ik pakte het op zijn stem fluisterde, "nigga ball" So I smoke the finest, 85 footer ocean liners I do it for the have nots of mad spots That resemble screensavers on your laptops En niggas kunnen het niet geloven als ze die nigga Zab zien vallen Ik zal in Kameroen zijn, bandana's op zijde Dior Nip aan roomlikeur, groene en blauwe Fila velours pakken Boss move, only thing that I endorse duke Stash houses, gamble, I don't sweat a loss duke Allemaal waar en levend, God, wij waren hier eerst Parijse linnen kleding en Kashmir shirts [refrein] WAT HET IS! Esco let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, c'mon WAT HET IS! WAT HET IS! Esco let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, c'mon WAT HET IS! WAT HET IS! Esco let's go, let's go, let's go (bra tat ta tat tat tata tat bra tat) Esco let's go, let's go, let's go WAT HET IS! WAT HET IS, NIGGA! Esco let's go, yeah WAT HET IS, NIGGA! WAT HET IS!