Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: natalie merchant Songtekst: crazy man michael

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: natalie merchant - crazy man michael ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van crazy man michael? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van natalie merchant! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter n van natalie merchant en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals crazy man michael .

Origineel

Within the fire. And out upon the sea. Crazy man Michael was walking. He met with a raven. With eyes black as coal. And shortly they were talking. “your future, your future. I will tell to you. Your future. You often have asked me. Your true love will die. By your own right hand. And crazy man Michael. Will cursed be”. Michael he ranted. And Michael he raved. And he beat at the four winds. With his fists-o. He laughed and he cried. He shouted and he swore. For his mad mind. Entrapped him with a fist-hold. “you speak with an evil. You speak with a hate. You speak for the devil. That haunts me. For is she not the fairest. In all the broad land?. Your sorcerer’s words. Are to taunt me”. He took out his dagger. Of fine and broad steel. And he struck down the raven. Through the heart-o. The bird fluttered long. And the sky it did spin. And this cold earth did. Wander ‘round startled. Oh where is the raven. That I struck down dead. And here did lye. On the ground-o?. I see my true love. With a wound so red. Where her lover’s heart. It did pound-o. Crazy man Michael. He wanders I’m told. And he talks through. The night and the day-o. But his eyes they are sane. And his speech is plain. But he longs to be far away-o. Michael he whistles. The simplest of tunes. As he asks of the wild wolves. Their pardon. But his true love has flown. Into every flower grown. And he must be keeper. Of the garden.

 

Vertaling

In het vuur. En op de zee. Gekke man Michael was aan het wandelen. Hij ontmoette een raaf. Met ogen zo zwart als steenkool. En kort praatten ze. “Jouw toekomst, jouw toekomst. Ik zal het je vertellen. Jouw toekomst. Je hebt me vaak gevraagd. Je ware liefde zal sterven. Door je eigen rechterhand. En gekke man Michael. Zal vervloekt zijn. Michael hij tierde. En Michael hij tierde. En hij sloeg op de vier winden. Met zijn vuisten. Hij lachte en hij huilde. Hij schreeuwde en hij vloekte. Voor zijn gekke geest. Beknelde hem met een vuistgreep. “Je spreekt met een kwaad. Je spreekt met een haat. Je spreekt voor de duivel. Die mij achtervolgt. Want is zij niet de eerlijkste. In het hele land? De woorden van je tovenaar. Zijn om mij te beschimpen. Hij haalde zijn dolk tevoorschijn. Van fijn en breed staal. En hij sloeg de raaf neer. Door het hart-o. De vogel fladderde lang. En de lucht tolde. En deze koude aarde. Wankelde geschrokken rond. Oh waar is de raaf. Die ik doodsloeg. En hier lag. Op de grond, o? Ik zie mijn ware liefde. Met een wond zo rood. Waar haar minnaar's hart. Het bonsde. Gekke man Michael. Hij zwerft, is me verteld. En hij praat door. De nacht en de dag-o. Maar zijn ogen zijn gezond. En zijn spraak is duidelijk. Maar hij verlangt om ver weg te zijn. Michael hij fluit. De eenvoudigste deuntjes. Als hij vraagt aan de wilde wolven. hun vergiffenis vraagt. Maar zijn ware liefde is gevlogen. In elke bloem die gegroeid is. En hij moet de hoeder zijn. Van de tuin.