Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Nathalia & Gabriel Rios Songtekst: Hallelujah

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Nathalia & Gabriel Rios - Hallelujah ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Hallelujah? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Nathalia & Gabriel Rios! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter N van Nathalia & Gabriel Rios en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Hallelujah .

Origineel

Now I´ve heard there was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don´t really care for music do you? It goes like this The fourth the fifth The minor fall the major lift The baffled king composing Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Your faith was strong but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight overthrew you She tied you to a kitchen chair She broke your throne and she cut your hair And from your lips she drew the Hallelujah Baby I have been here before I know this room I´ve walked this floor I used to live alone before I knew you. I´ve seen your flag on the marble arch Love is not a victory march It´s a cold and it´s a broken Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah There was a time you let me know What´s really going on below But now you never show it to me do you? And remember when I moved in you The holy dove was moving too And every breath we drew was Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah You say I took the name in vain I don´t even know the name But if I did well really what´s it to you? There´s a blaze of light In every word It doesn´t matter which you heard The holy or the broken Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah I did my best it wasn´t much I couldn´t feel so I tried to touch I´ve told the truth I didn´t come to fool you And even though It all went wrong I´ll stand before the Lord of Song With nothing on my tongue but Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah

 

Vertaling

Nu heb ik gehoord dat er een geheim akkoord was Dat David speelde en het behaagde de Heer Maar je geeft niet echt om muziek, of wel? Het gaat als volgt De vierde de vijfde De minderjarige valt de hoofdlift De verbijsterde koning componeert Halleluja Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Je geloof was sterk maar je had bewijs nodig Je zag haar op het dak baden Haar schoonheid en het maanlicht hebben jou ten val gebracht Ze bond je vast aan een keukenstoel Ze heeft je troon verbroken en ze heeft je haar geknipt En van uw lippen trok zij de Halleluja Baby, ik ben hier eerder geweest Ik ken deze kamer Ik heb op deze verdieping gelopen Ik woonde alleen voordat ik je kende. Ik heb je vlag op de marmeren boog gezien Liefde is geen overwinningmars Het is koud en het is een gebroken Halleluja Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Er was een tijd dat je het me liet weten Wat is er echt aan de hand hieronder Maar nu laat je het me nooit zien, of wel? En onthoud wanneer ik in jou verhuisde De heilige duif bewoog ook En elke ademtocht die we trokken was Halleluja Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah U zegt dat ik de naam tevergeefs heb gebruikt Ik ken de naam niet eens Maar als ik het goed heb gedaan, wat is het dan voor jou? Er is een lichtflits In elk woord Het maakt niet uit wat je hebt gehoord De heilige of de gebroken Halleluja Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Ik heb mijn best gedaan, het was niet veel Ik kon me niet zo voelen dat ik probeerde aan te raken Ik heb de waarheid verteld dat ik je niet voor de gek houd En hoewel Het ging allemaal mis Ik sta voor de heer van het lied Met niets op mijn tong maar Halleluja Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah