Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: nelly Songtekst: dis is da life

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: nelly - dis is da life ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van dis is da life? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van nelly! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter n van nelly en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals dis is da life .

Origineel

talking). >Man, I've been thinking. What you've been thinking about man?. >Ever since Country Grammar done spent seven million. Millions I told you. >That shit's been crazy. Shit's been fucking crazy, I tell ya. (Chorus - Ali & Murphy Lee). Maaaaaan, this is the life, club packed, I'm lovin that. Picking the best hoes like a runningback, what up with that?. Ma' (come on ma'), let's break and leave the spot. Before the haters who ain't fuckin shoot up the parking lot. Maaaaaan, this is the life, club packed, I'm lovin that. Picking the best hoes like a runningback, what up with that?. Ma' (come on ma'), let's break and leave the spot. Before the haters who ain't fuckin shoot up the parking lot. Maaaaaan, this is the life. (Murphy Lee). Ay yo, I'm Chachee Acolla, dirty, I know ya heard me. 'Cause I'm forty-eight plus negative thirty, Murphy perverted. And you know that, be in strip clubs where the shows at. Keep a show packed, ay, Yella Mack, where my dough at?. Herky got my quarter-0 sack and blunt papers. Quick to rip and rap roll that, my life saver. Playa hater hater, Lunatic rhyme maker. I'm the arm, the leg, the leg, arm, head maker. Call me when you finna' break up, you can't take a. I take curr (care) a that, it be ok when we wake up. Short so I gotta lay-up, no dunkin for me. I sport the ten, ain't no puntin for me. Murphy Lee the school boy's what you want me to be. So I'm a be that, for six D-I-G-I-Ts. I'm a L-U-N-A-T-I-C, 'bout to B-L-O-W-U-P, c'mon. (Chorus). (Kyjuan). Y'all be hatin a lot 'cause we makin a lot. I be's that nigga like Vacant Lot. I'm achin hot, check what you got to get in the spot. I'm takin a shot before I pull up on the lot. It's V.I.P. parkin, walked in sparkin. Ain't nobody chargin, feelin like a sergeant. They all linin up, all nines and up. And I better make my choice, the nights windin enough. Long skirt, cornrows, she's fine enough. Dressed in black, black suit and my brim be black. With a Cardinal bird on it, my team gon' blow. Nigga, I put my word on it, my team shoots well. That's if I had a curve on it, no standin in line (who, me?). My coat got fur on it, I'm a slide right in. And I keep a room key, ain't no need for no pin. I got Sugar Daddy partyin wit' me, man, bring mo' friends. (Chorus). (Nelly). Check it. It ain't my fault I was born with Country Grammar and talk, ma'. No ma', I ain't hurt, that's just my walk, ma'. Slight limp son, you know, to Simpson. I keep it burgged out, play your cards right you get some. Call me Kane when ya sayin my name, the lips numb. I'm talkin brains in the back of the Range, (been done). I be's like only five-ten, weighin one-seven-one. But if you close your eyes, swore you're gettin crushed by a bum. Be like "oh Nelly, can I call you Mr. Hanes?". Whichever one just made you came, then that'll be thy name. The one they couldn't tame, I ain't speakin from the vain. I'm speakin from the change, the rapper and the chain. The high rise, overlookin ducks and thangs. I can see you're fascinated by the trucks and thangs. On Q, when she hopped on the tip my man. She must've been a vivrant thang, a vivrant thang, ay. All my niggas, if you wit' me let me know, (why?). Who keep it hotter in the night than in the day (I). "You boys for real", "you fakin" at the same time. Gotta set the game tight 'cause some a y'all ain't playin right. (Chorus). (talking). Ever since that Country Grammar shit, you know, this has been the life. >Man, I don't know, I've been thinking. I don't man, like, everywhere I fucking go. they all know that "down, down, baby" shit. >Maybe it's nothing changed, it's the other people around them changing. Everybody else around you changed, I have noticed that, I noticed that. >Maybe, maybe.... You just try to do what you've been tryin to do from day one. You know, it's like everybody with you until this shit happens. Once the shit happens, nobody rolls with you anymore. Everybody wants to be like, you know "fuck him". You know what I'm sayin?. (both) Maaaan, this is the life!.

 

Vertaling

praten). >Man, ik heb zitten denken. Waar heb je over nagedacht man? >Al sinds Country Grammar zeven miljoen heeft uitgegeven. Miljoenen heb ik je gezegd. >Die shit is gekkenwerk geweest. Het is verdomme een gekkenhuis geweest, zeg ik je. (Refrein - Ali & Murphy Lee). Maaaaaan, dit is het leven, club vol, daar hou ik van. Picking the best hoes like a runningback, what up with that? Ma' (kom op ma'), laten we breken en de plek verlaten. Voordat de haters die niet neuken de parkeerplaats overhoop schieten. Maaaaaan, dit is het leven, club vol, daar hou ik van. De beste hoeren kiezen als een runningback, wat is daarmee? Ma' (kom op ma'), laten we breken en de plek verlaten. Voordat de haters die niet neuken de parkeerplaats overhoop schieten. Maaaaaan, dit is het leven. (Murphy Lee). Ay yo, Ik ben Chachee Acolla, dirty, Ik weet dat je me gehoord hebt. Want ik ben achtenveertig plus dertig negatief, Murphy pervers. En dat weet je, in stripclubs zijn waar de shows zijn. Hou een show vol, ay, Yella Mack, waar is mijn geld? Herky heeft mijn kwartje-0 zak en stomp papier. Snel om dat te verscheuren en te rollen, mijn levens redder. Playa hater hater, Lunatic rijm maker. Ik ben de arm, het been, het been, arm, hoofd maker. Bel me als je het uitmaakt, je kan er niet tegen. Ik zorg ervoor, het komt goed als we wakker worden. Kort dus ik moet lay-up, geen dunkin voor mij. Ik sport de tien, is geen puntin voor mij. Murphy Lee de schooljongen is wat je wilt dat ik ben. Dus ik ben dat, voor zes D-I-G-I-Ts. Ik ben een L-U-N-A-T-I-C, 'bout to B-L-O-W-U-P, c'mon. (refrein). (Kyjuan). Jullie haten allemaal veel omdat we veel verdienen. Ik ben die nigga zoals Vacant Lot. Ik heb het warm, kijk wat je hebt om in de spot te komen. Ik neem een shot voordat ik op het terrein kom. Het is V.I.P. parkin, walked in sparkin. Niemand laadt me op, ik voel me net een sergeant. Ze staan allemaal in de rij, allemaal negens en hoger. En ik kan maar beter een keuze maken, de nachten lopen ten einde. Lange rok, krullen, ze is goed genoeg. Gekleed in zwart, zwart pak en mijn rand is zwart. Met een kardinaalvogel erop, mijn team gaat blazen. Neger, ik geef je mijn woord, mijn team schiet goed. Dat is als ik een curve had, geen standin in de rij (wie, ik?). Mijn jas heeft bont, ik glijd zo naar binnen. En ik heb een kamersleutel, ik heb geen pin nodig. Ik heb Sugar Daddy die met me feestviert, man, breng meer vrienden mee. (refrein). (Nelly). Controleer het. Het is niet mijn schuld dat ik geboren ben met Country Grammatica en praten, ma'. Nee ma, ik ben niet gewond, dat is gewoon mijn manier van lopen, ma. Een beetje mank zoon, weet je, aan Simpson. Ik hou het uitgespookt, speel je kaarten goed en je krijgt wat. Noem me Kane als je mijn naam zegt, de lippen zijn gevoelloos. Ik praat over hersenen achter in de Range, (al gedaan). Ik ben maar 1 meter 80, weeg 1 meter 70. Maar als je je ogen sluit, zweer je dat je verpletterd wordt door een zwerver. Zo van "oh Nelly, mag ik je Mr. Hanes noemen?". Degene die je net heeft laten komen, dat zal je naam zijn. Degene die ze niet konden temmen, Ik spreek niet vanuit het ijdele. Ik spreek van de verandering, de rapper en de ketting. De hoogbouw, uitkijkend over eenden en dingen. Ik kan zien dat je gefascineerd bent door de trucks en thangs. Op Q, toen ze op de fooi sprong, mijn man. Ze moet een levendig ding zijn geweest, een levendig ding, ay. Al mijn niggas, als je bij me bent laat het me weten, (waarom?). Die houden het heter in de nacht dan in de dag (ik). "You boys for real", "you fakin" op hetzelfde moment. Gotta set the game tight 'cause some a y'all ain't playin right. (refrein). (praten). Sinds die Country Grammar shit, weet je, dit is het leven. >Man, ik weet het niet, ik heb zitten denken. Ik weet het niet man, zoals, overal waar ik fucking ga. ze weten allemaal dat "down, down, baby" shit. >Misschien is het niets veranderd, het zijn de andere mensen om hen heen die veranderd zijn. Iedereen om je heen veranderd, dat heb ik gemerkt, dat heb ik gemerkt. >Misschien, misschien... Je probeert gewoon te doen wat je al vanaf de eerste dag probeert te doen. Weet je, het is alsof iedereen met je meeloopt totdat deze shit gebeurt. Zodra de shit gebeurt, niemand rolt met u meer. Iedereen wil zijn als, je weet wel "fuck hem". Weet je wat ik bedoel? Maaaan, dit is het leven !.