Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Nelly Furtado Songtekst: Trynna Finda Way

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Nelly Furtado - Trynna Finda Way ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Trynna Finda Way? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Nelly Furtado! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter N van Nelly Furtado en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Trynna Finda Way .

Origineel

I left my heart in San Francisco
With some club kids
On a crowded street somewhere
The sky was red and he said,
Would you like to come be a part
Of my North American dream?
I could try to chase life down
Down the street, and I'd find the separation
Of fact and fiction

I'm trynna finda way
I'm trynna finda right
And if I budge I just might
I'm trynna finda way
I'm trynna finda right
And if I budge I just might

I left my conscience somewhere with my rhythm
I heard about it from the mouth of a man
He was hopping some trains and combing the land
Looking for a lover (kiss) planted in the east
Trying to run from the dreaded fist beast
And it lies, it lies in the picket fence call
It was my own paradise with my own private corridor

I'm trynna finda way
I'm trynna finda right
And if I budge I just might
I'm trynna finda way
I'm trynna finda right
And if I budge I just might

So I'm dancing to a new beat
And it came to me in bed
My veins became a strain of light
That I let to flow instead
And a wish came to me
Like Peter Pan at my window and said
Evolve your destiny, child
And you'll never walk alone-no
You'll never walk alone, but
Travel to the land of surrender
Till' you can't cry no more
Till you can't, till you can't
And you'll never walk alone

All this inspiration is passing me by
All I can do is chill
When I really wanna fly
And this pollution do nothing
But dirty up my mind
Faster than forever in the blink of an eye
To see past my lethargy is hard, I feign
The beauty of my youth is gone
But the chemicals remain

I'm trynna finda way
I'm trynna finda right
And if I budge I just might
I'm trynna finda way
I'm trynna finda right
And if I budge I just might

I travel to this land of surrender
But I see it's all over me
Over and over
Again...and I try and I try and I try
An angel on my left side
And a devil on my right
And they fight and they fight and they fight
They're fighting
They're fighting
They're fighting for my attention...hello?
You have my attention...Do I have your attention?
Can I have your attention please?
Please, you've made such such an impression on me

 

Vertaling

Ik heb mijn hart in San Francisco achter gelaten
Bij wat gasten uit de club
Ergens op een drukke straat
De lucht was rood en hij zei
Zou je een deel willen zijn
Van mijn noordamerikaanse droom?
Ik zou kunnen proberen het leven te achtervolgen door
Door de straat, en ik zou de scheiding vinden
Tussen feiten en fictie

Ik probeer een manier te vinden
Ik probeer een recht te vinden
En als ik niet toegeef zal ik dat misschien
Ik probeer een manier te vinden
Ik probeer een recht te vinden
En als ik niet toegeef zal ik dat misschien

Ik liet mijn geweten ergens achter bij mijn ritme
Ik hoorde het uit de mond van een man
Hij sprong op wat treinen en kamde het land uit
Zoekend naar een minnaar (kus) wonend in het oosten
Proberen weg te rennen van het gevreesde vuistbeest
En het ligt, het ligt in de roep van het spijltjeshek
Het was mijn eigen paradijs met mij eigen privé gang

Ik probeer een manier te vinden
Ik probeer een recht te vinden
En als ik niet toegeef zal ik dat misschien
Ik probeer een manier te vinden
Ik probeer een recht te vinden
En als ik niet toegeef zal ik dat misschien

Dus ik dans op een nieuw ritme
En het kwam bij me in bed
Mijn aderen werden lichtspanning
Dat ik in plaats daarvan liet vloeien
En een wens kwam naar mij
Zoals Peter Pan aan mijn raam en zei
Ontwikkel je lot, kind
En je zult nooit alleen lopen-nee
Je zult nooit alleen lopen, maar
Reis naar het land van overgave
Tot je niet meer kunt huilen
Tot je niet meer, tot je niet meer
En je zult nooit alleen lopen

Al deze inspiratie gaat aan mij voorbij
Het enige wat ik kan doen is rustig aan doen
Wanneer ik eigenlijk wil vliegen
En deze vervuiling doet niets
Behalve mijn gedachten vervuilen
Sneller dan ooit in een oogwenk
Om door mijn lethargie te kijken is moeilijk, ik veins
Dat de schoonheid van mijn jeugd weg is
Maar de chemicaliën blijven

Ik probeer een manier te vinden
Ik probeer een recht te vinden
En als ik niet toegeef zal ik dat misschien
Ik probeer een manier te vinden
Ik probeer een recht te vinden
En als ik niet toegeef zal ik dat misschien

Ik reis naar dit land van overgave
Maar ik zie dat het helemaal over me heen gaat
Over en over
Alweer.. en ik probeer en ik probeer en ik probeer
Een engel aan mijn linkerzijde
En een duivel aan mijn rechter
En ze vechten en ze vechten en ze vechten
Ze zijn aan het vechten
Ze zijn aan het vechten
Ze zijn aan het vechten voor mijn aandacht...hallo?
Je hebt mijn aandacht.. Heb ik jouw aandacht?
Kan ik jouw aandacht krijgen alsjeblieft?
Alsjeblieft, je hebt zo’n indruk op me gemaakt