Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: nick cave the bad seeds Songtekst: as i sat sadly by her side

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: nick cave the bad seeds - as i sat sadly by her side ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van as i sat sadly by her side? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van nick cave the bad seeds! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter n van nick cave the bad seeds en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals as i sat sadly by her side .

Origineel

As I sat sadly by her side. At the window, through the glass. She stroked a kitten in her lap. And we watched the world as it fell past. Softly she spoke these words to me. And with brand new eyes, open wide. We pressed our faces to the glass. As I sat sadly by her side. She said, "Father, mother, sister, brother,. Uncle, aunt, nephew, niece,. Soldier, sailor, physician, labourer,. Actor, scientist, mechanic, priest. Earth and moon and sun and stars. Planets and comets with tails blazing. All are there forever falling. Falling lovely and amazing". Then she smiled and turned to me. And waited for me to reply. Her hair was falling down her shoulders. As I sat sadly by her side. As I sat sadly by her side. The kitten she did gently pass. Over to me and again we pressed. Our different faces to the glass. "That may be very well", I said. "But watch the one falling in the street. See him gesture to his neighbours. See him trampled beneath their feet. All outward motion connects to nothing. For each is concerned with their immediate need. Witness the man reaching up from the gutter. See the other one stumbling on who can not see". With trembling hand I turned toward her. And pushed the hair out of her eyes. The kitten jumped back to her lap. As I sat sadly by her side. Then she drew the curtains down. And said, "When will you ever learn. That what happens there beyond the glass. Is simply none of your concern?. God has given you but one heart. You are not a home for the hearts of your brothers. And God does not care for your benevolence. Anymore than he cares for the lack of it in others. Nor does he care for you to sit. At windows in judgement of the world He created. While sorrows pile up around you. Ugly, useless and over-inflated". At which she turned her head away. Great tears leaping from her eyes. I could not wipe the smile from my face. As I sat sadly by her side.

 

Vertaling

Terwijl ik verdrietig aan haar zijde zat. Bij het raam, door het glas. Ze aaide een kitten in haar schoot. En we keken naar de wereld zoals die voorbij viel. Zachtjes sprak ze deze woorden tot mij. En met gloednieuwe ogen, wijd open. We drukten onze gezichten tegen het glas. Terwijl ik verdrietig aan haar zijde zat. Ze zei, "Vader, moeder, zus, broer,. Oom, tante, neef, nicht,. Soldaat, matroos, arts, arbeider,. Acteur, wetenschapper, monteur, priester. Aarde en maan en zon en sterren. Planeten en kometen met stralende staarten. Allen zijn daar voor altijd vallend. Vallen prachtig en verbazingwekkend". Toen glimlachte ze en wendde zich tot mij. En wachtte op mijn antwoord. Haar haren vielen over haar schouders. Terwijl ik verdrietig aan haar zijde zat. Terwijl ik verdrietig aan haar zijde zat. Het poesje gaf ze zachtjes door. Naar mij toe en weer drukten we. Onze verschillende gezichten tegen het glas. "Dat kan heel goed zijn", zei ik. "Maar kijk naar degene die op straat valt. Zie hem gebaren naar zijn buren. Zie hem vertrappeld onder hun voeten. Alle uiterlijke beweging verbindt tot niets. Want ieder is bezig met zijn onmiddellijke behoefte. Wees getuige van de man die uit de goot omhoog reikt. Zie de ander die struikelt en niet kan zien". Met trillende hand draaide ik me naar haar toe. En duwde het haar uit haar ogen. Het poesje sprong terug op haar schoot. Terwijl ik verdrietig aan haar zijde zat. Toen trok ze de gordijnen dicht. En zei, "Wanneer zal je ooit leren. Dat wat daar achter het glas gebeurt. jou gewoon niets aangaat? God heeft je maar één hart gegeven. Je bent geen thuis voor de harten van je broeders. En God geeft niet om jouw welwillendheid. Net zomin als hij geeft om het gebrek ervan bij anderen. Noch geeft hij erom dat u zit. Bij ramen, oordelend over de wereld die Hij geschapen heeft. Terwijl het verdriet zich om je heen opstapelt. Lelijk, nutteloos en opgeblazen". Waarop ze haar hoofd afwendde. Grote tranen sprongen uit haar ogen. Ik kon de glimlach niet van mijn gezicht wissen. Terwijl ik verdrietig aan haar zijde zat.