Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Nikita Turner Songtekst: One Voice

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Nikita Turner - One Voice ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van One Voice? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Nikita Turner! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter N van Nikita Turner en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals One Voice .

Origineel

Verse 1 There’s a girl I see that she’s hurting I’m sure she’s hiding scars Do they only know me when they need me It pulls her shoulders down There’s a boy, he carries a great weight He is often pushed to the ground And he cries when no one is watching And pain shows in his eyes What does this verse speak about? Who does it focus on?Can you picture the girl and boy in this verse? What might their stories be?Both the victims hide their pain. Why do you think this might be? Verse 2 Do they know all the pain that it’s causing? Forcing people to run and hide With the words that are filled up with poison And threats that bring us fear I know that you’ve had it hard too But you don’t have to go down this way All your pain can stop if you make a change Who does this verse focus on?Compare the first line of this verse with the stories of the first verse. Do you think bullies know the effect they are having on others?The second half of this verse hints at why people bully others. Can you think of some reasons? Rap There are much needs that need to be meet, so as one voice we gonna say what needs to be said, it’s like we need a needle and thread to bring us back to our knees once again and hopefully realize so many real lives are being mistreated by those mis-leaded so yes this is needed, way more than ever, I’ve got one voice but more would be better (more would be better) yeah so let’s make one choice and let’s all come together. Bridge Our voice, our voice what’s the most important thing? It’s the people There is a Māori proverb that says “He aha te mea nui? He tangata. He tangata. He tangata.” Translated this means, “What is the most important thing? It is people, it is people, it is people.” Do you agree? If people are the most important thing, how should we treat them? Chorus One voice can make a difference One voice can make it right One voice can change the world One voice can make it better One voice can heal the pain One voice can change the world Can you think of a time in your life when someone’s voice has made a difference to you?What are some ways that you can use your voice to make a difference to others?

 

Vertaling

Verse 1 Er is een meisje dat ik zie dat ze pijn te doen Ik weet zeker dat ze het verbergen van littekens Weten ze me alleen als ze me nodig hebben Hij trekt haar schouders naar beneden Er is een jongen, hij draagt ​​een groot gewicht Hij vaak op de ondergrond gedrukt En hij huilt als er niemand kijkt En pijn toont in zijn ogen Wat betekent dit vers spreekt over? Op wie is het focussen op? Kun je je het meisje en de jongen in dit vers? Wat zou hun verhalen zijn? Zowel de slachtoffers verbergen hun pijn. Waarom denk je dat dit zou kunnen zijn? Vers2 Weten ze al de pijn die het veroorzaakt? Het dwingen van mensen om te rennen en te verbergen Met de woorden die zijn gevuld met gif En bedreigingen die ons angst brengen Ik weet dat je het moeilijk te hebben gehad Maar je hoeft niet naar beneden te gaan op deze manier Al uw pijn kan stoppen als je een verandering te maken Wie kent dit vers richten? Vergelijk de eerste regel van dit vers met de verhalen van de eerste vers. Denk je dat pesters weten het effect dat ze hebben op anderen? De tweede helft van dit vers verwijst naar waarom mensen pestenanderen. Kun je denken aan een aantal redenen? Tik Er zijn veel behoeften die moeten voldaan worden, dus als een stem die we gaan zeggen wat er moet gezegd worden, het is alsof we een naald en draad om ons weer terug naar onze knieën te krijgen en hopelijk beseffen dat veel echte leven wordt mishandeld door die mis-lood dus ja dit is nodig, veel meer dan ooit, ik heb één stem, maar meer beter zou zijn (meer zou beter zijn) ja dus laten we maken een keuze en laten we allemaal bij elkaar komen. Brug Onze stem, onzeverwoorden wat is het belangrijkste? Het zijn de mensen Er is een Maori spreekwoord dat zegt: "Hij aha te mea nui? Hij Tangata. Hij Tangata. Hij tangata. "Vertaald betekent dit:" Wat is het belangrijkste? Het is de mensen, het is de mensen, het is de mensen. "Bent u het eens? Als mensen het allerbelangrijkste, hoe moeten we ze te behandelen? Koor Één stem kan het verschil maken Één stem kunnen het goed maken Één stem kan de wereld veranderen Één stem kan het beter te maken Één stem kan de pijn te genezen Éénstem kan de wereld veranderen Kun je denken aan een moment in je leven wanneer iemands stem een ​​verschil maken voor u? Wat zijn enkele manieren waarop u uw stem kunt gebruiken om een ​​verschil te maken voor anderen heeft gedaan?