Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: no doubt Songtekst: move on

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: no doubt - move on ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van move on? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van no doubt! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter n van no doubt en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals move on .

Origineel

Some chickens crossed the road, straying far from the hen. Five reached the side one step below Zen. One was a female, four were mad-men. Who moved on, moved on moved on. Standing in line and falling asleep. Building a fence while we're counting the sheep. We'd let you help out but our projects too deep. Move on, move on, move on. You have to understand that. When it comes to making music. We meshed the styles of five alive. And interwined and fused it. Life comes from life and through our strife. We strove to make the sound true. Compelled to spell it out, no doubt. In search of what we must do. Our house was too small so we had to move. The neighbors had much doubts so we had to prove. That our soulful dimensions were too true to the groove. We moved on, moved on, moved on. Water the music, plant the seeds in the pot. Music is the life flowing through... is it not?. Don't forget your roots, but also don't rot. Just move on, move on, move on. (Repeat Chorus). Don't be afraid, let your feelings show. Wear your heart on your sleeve, and let yourself glow

 

Vertaling

Sommige kippen staken de weg over, ver weg van de kip. Vijf bereikten de kant één stap onder Zen. Eén was een vrouwtje, vier waren dollemannen. Die verder trokken, verder trokken. In de rij staan en in slaap vallen. Een hek bouwen terwijl wij de schapen tellen. We zouden je laten helpen, maar onze projecten zijn te diep. Ga verder, ga verder, ga verder. Dat moet je begrijpen. Als het op muziek maken aankomt. We hebben de stijlen van vijf mensen samengevoegd. En vervlochten en versmolten het. Het leven komt uit het leven en door onze strijd. We streefden ernaar om het geluid waar te maken. Gedwongen om het uit te spellen, zonder twijfel. Op zoek naar wat we moeten doen. Ons huis was te klein dus moesten we verhuizen. De buren hadden veel twijfels dus moesten we bewijzen. Dat onze zieltogende afmetingen te waar waren voor de groef. We trokken verder, trokken verder, trokken verder. Geef de muziek water, plant de zaadjes in de pot. Muziek is het leven dat doorstroomt... is het niet? Vergeet je wortels niet, maar rot ook niet weg. Ga gewoon verder, ga verder, ga verder. (Refrein herhalen). Wees niet bang, laat je gevoelens zien. Draag je hart op je mouw, en laat jezelf stralen