Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: oar Songtekst: caroline the wrecking ball

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: oar - caroline the wrecking ball ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van caroline the wrecking ball? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van oar! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter o van oar en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals caroline the wrecking ball .

Origineel

There something about the way we fall apart. Like everything that matters, didn't matter from the start. Everyone around us played a part. Wrecking ball came crashing through the window. Structures that we carry in our heart. And all I ever asked of you. Is just to be the woman that you wanted to. It's all I ever asked. Just outside the city on a Sunday last July. The girl's name was Brandy but we called her Caroline. No one even knew her history. Said she came from somewhere in the southland. Feels like she was coming straight for me. I was playing nine ball with two guys I knew from work. This junkie local starts acting like a jerk. Saw him put his hand up Brandy's skirt. And I don't know what happened next. In retrospect I lost my head and think I went berserk. By the time they pulled me off him I was almost coming to. Bleeding at the knuckles, she says nice to meet you. And the cops will probably be here in a flash. We hailed a cab we both got in. And watched that taxi driver slam his foot down on the gas. Must be a fool like me to be with a fool like you. Oh, oh, oh. Must be a fool like me to be with a fool like you. But I ain't nobody's fool. Next few months we spent a lot of time up in the room. Laughed a lot, drank a lot, yeah we tried to shoot the moon. And in the morning time she'd always disappear. I agreed, I'd never ask her questions. With the chance of an answer I don't wanna hear. One morning, she crying on the stoop outside my place. She tryin' to hide it, there's sadness on her face. Oh is there anything I can do?. She said perhaps if you would drop this package off. I would hate to inconvenience you. Well they say a suckers born, every sixty seconds time. I knew I shouldn't do it, but I put it from my mind. And, oh if you knew that gal of mine. You'd understand, I got no hand in making that decision. Reason got no rhyme. Must be a fool like me to be with a fool like you. Oh, oh, oh. Must be a fool like me to be with a fool like you. But I ain't nobody's fool. Nobody's fool no more. I knocked at the address that she gave waited for a few. Looked inside the window and I saw a kid or two. Next thing I knew a burner in my face. There's just some shit you never can erase. Both my hands were shaking as the sun began to rise. I got back to my house, she was gone I'm not surprised. You can never ground a bird that needs to fly. Oh I got into that urge to move. Thanks to you, my wrecking ball Caroline. Must be a fool like me to be with a fool like you. Oh, oh, oh. Must be a fool like me to be with a fool like you. Oh, oh, oh. Must be a fool like me to be with you. Oh, oh, oh. Must be a fool like me to be with you. But I ain't nobody's fool. Nobody's fool no more. No more

 

Vertaling

Er is iets met de manier waarop we uit elkaar vallen. Alsof alles wat er toe doet, er niet toe deed vanaf het begin. Iedereen om ons heen speelde een rol. De sloopkogel kwam door het raam. Structuren die we in ons hart dragen. En alles wat ik ooit van je vroeg. Is gewoon de vrouw te zijn die je wilde zijn. Dat is alles wat ik ooit heb gevraagd. Net buiten de stad op een zondag afgelopen juli. Het meisje heette Brandy, maar wij noemden haar Caroline. Niemand kende zelfs haar geschiedenis. Zei dat ze van ergens uit het zuiden kwam. Het voelde alsof ze recht op mij afkwam. Ik speelde nine ball met twee jongens die ik kende van het werk. Een lokale junkie begon zich als een eikel te gedragen. Zag dat hij zijn hand in Brandy's rok stak. En ik weet niet wat er daarna gebeurde. Achteraf gezien verloor ik mijn hoofd en ik denk dat ik doordraaide. Tegen de tijd dat ze me van hem af trokken, was ik bijna bijgekomen. Bloedend op de knokkels, zegt ze, leuk je te ontmoeten. En de politie zal hier waarschijnlijk in een flits zijn. We riepen een taxi en stapten allebei in. En keken hoe de taxichauffeur zijn voet op het gaspedaal zette. Moet een idioot als ik zijn om met een idioot als jij te zijn. Oh, oh, oh. Moet een dwaas als ik zijn om met een dwaas als jij te zijn. Maar ik ben niemands dwaas. De volgende maanden brachten we veel tijd door in de kamer. Veel gelachen, veel gedronken, ja we probeerden de maan te schieten. En 's morgens verdween ze altijd. Ik ging akkoord, ik zou haar nooit vragen stellen. Met de kans op een antwoord dat ik niet wil horen. Op een morgen stond ze te huilen op de stoep voor mijn huis. Ze probeert het te verbergen, er is verdriet op haar gezicht. Oh, is er iets dat ik kan doen? Ze zei dat je misschien dit pakje kon afgeven. Ik zou het haten je lastig te vallen. Ze zeggen dat er elke zestig seconden een sukkel wordt geboren. Ik wist dat ik het niet moest doen, maar ik zette het uit mijn hoofd. En, oh als je dat meisje van mij kende. zou je begrijpen, dat ik geen hand had in het maken van die beslissing. Reden heeft geen rijm. Moet een dwaas als ik zijn om met een dwaas als jij te zijn. Oh, oh, oh. Moet een dwaas als ik zijn om met een dwaas als jij te zijn. Maar ik ben niemands dwaas. Niemands dwaas meer. Ik klopte op het adres dat ze gaf en wachtte een paar minuten. Ik keek door het raam en zag een kind of twee. Voor ik het wist, een brander in mijn gezicht. Er zijn van die dingen die je nooit kunt uitwissen. Mijn beide handen trilden toen de zon begon op te komen. Ik ging terug naar mijn huis, ze was weg, ik ben niet verbaasd. Je kunt een vogel die moet vliegen nooit huisarrest geven. Oh, ik kreeg die drang om te bewegen. Dankzij jou, mijn sloopkogel Caroline. Het moet een dwaas als ik zijn om bij een dwaas als jij te zijn. Oh, oh, oh. Moet een dwaas als ik zijn om met een dwaas als jij te zijn. Oh, oh, oh. Moet een dwaas als ik zijn om bij jou te zijn. Oh, oh, oh. Moet een dwaas als ik zijn om bij jou te zijn. Maar ik ben niemands dwaas. Niemands dwaas meer. Niet meer.