Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: oddisee Songtekst: catching vibes

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: oddisee - catching vibes ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van catching vibes? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van oddisee! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter o van oddisee en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals catching vibes .

Origineel

So I'm here now so I count my blessings More in store, more corridors that I'll explore And all in time, I'll cross their thresh and Be better than ever before, to think I was stressing over things that by tomorrow I forget in Blink, in a second, switching directions I'm on a new wave, try to focus only on progressions All in a day's working, working, working on the lessons Started feeling better about the answers I was getting in the mirror asking questions I am all that I invest in- who else then? Put me first, put me latter I'mma find a way regardless, it's whatever I've come so far I think I blossom when I'm battered Say what you got to say, it don't matter I keep climbing, I keep flying Lauryn Hill must be somewhere, man, I see Zion I see so much that could change on the horizon Let's get vibrant one more time then I know the world is going crazy, go and take it all in stride But today I think I leave it all behind I'm trying to catch a vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe I got far less control over things than I think I do On the other hand, there's a lot of things I could alter and I'm ignoring them Situate with moves, procrastinating cause it's hard to face the problem waiting For you to finish up having a good time In lieu in knowing what I got to do, I got an attitude of molasses crew- slow paced And I know what it takes, not sure how much I can give You care enough, it'll weigh you down - that's just the way it is You try to stay in love but it is hard as bricks Please send me a sign, I hope that you notice I think we spoke once before when I was at my lowest The world is going mad but that ain't for you know it But will it last just long enough for me to have my moment? I just need some time for me to reach my full potential To justify this horrid life and all that I have been through I know I'm not the only one, the rest of y'all could vent too But right now, just reply to what I sent you I know the world is going crazy, go and take it all in stride But today I think I leave it all behind I'm trying to catch a vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe I think I caught my vibe, I think I found my wave You know that I boogie on boards You know that I'm putting my foot in the tour every time I step foot on the stage I belong in a category that only I have made, people easily impressed Lower standards got the bottom picking while the cream of crop ain't getting harvest listen Better for you always more expensive Afford the privilege to the few will get it Welcome, welcome to the party mission Now that I got your attention, a few things I'd like to mention Some y'all won't like all my views and that won't make no difference I must be going crazy, my own thing is my favorite I see who gets the praise and all but I just think they basic Complex on occasion, few and far between Might lose me in the middle but the start of it was mean Tired of all this process, your packaging so clean Ingredients so full of names that I can't even read Addictions on the rise, it's my system, I can't lie But now I'm on a diet- 100% vibes I know the world is going crazy, go and take it all in stride But today I think I leave it all behind I'm trying to catch a vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe

 

Vertaling

Dus ik ben hier nu, dus ik tel mijn zegeningen. Meer in het vooruitzicht, meer gangen die ik zal verkennen En alles op zijn tijd, zal ik hun drempel oversteken en beter zijn dan ooit tevoren, te denken Ik was aan het stressen over dingen die ik tegen morgen vergeten ben Knipperen, in een seconde, van richting veranderen Ik zit op een nieuwe golf, probeer me alleen te richten op progressie Alles in een dag werken, werken, werken aan de lessen Ik begon me beter te voelen over de antwoorden die ik kreeg in de spiegel met mijn vragen Ik ben alles waar ik in investeer in wie anders dan? Zet mij op de eerste plaats, zet mij op de laatste Ik zal hoe dan ook een manier vinden, het is om het even. Ik ben zo ver gekomen dat ik denk dat ik opbloei als ik gehavend ben Zeg wat je te zeggen hebt, het maakt niet uit Ik blijf klimmen, ik blijf vliegen Lauryn Hill moet ergens zijn, man, ik zie Zion I see so much that could change on the horizon Let's get vibrant one more time then Ik weet dat de wereld gek wordt, ga en neem het allemaal in je op Maar vandaag denk ik dat ik het allemaal achter me laat I'm trying to catch a vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe Ik heb veel minder controle over dingen dan ik denk Aan de andere kant, er zijn veel dingen die ik kan veranderen en ik negeer ze Situatie met bewegingen, uitstellen want het is moeilijk om het probleem onder ogen te zien tot jij klaar bent met een leuke tijd te hebben In plaats van te weten wat ik moet doen, heb ik een houding van melassecrew- traag tempo En ik weet wat er nodig is, niet zeker hoeveel ik kan geven Je geeft er genoeg om, het zal je bezwaren - zo is het gewoon Je probeert verliefd te blijven maar het is zo moeilijk als bakstenen Stuur me alsjeblieft een teken, ik hoop dat je het merkt Ik denk dat we elkaar al eens gesproken hebben toen ik op mijn dieptepunt was De wereld is gek aan het worden maar dat is niet voor jou, dat weet je Maar zal het net lang genoeg duren voor mij om mijn moment te hebben? Ik heb gewoon wat tijd nodig om mijn volledige potentieel te bereiken Om dit verschrikkelijke leven te rechtvaardigen en alles wat ik heb meegemaakt Ik weet dat ik niet de enige ben, de rest van jullie kan ook ventileren. Maar nu, antwoord gewoon op wat ik je heb gestuurd. Ik weet dat de wereld gek wordt, ga en neem het allemaal in je op Maar vandaag denk ik dat ik het allemaal achter me laat I'm trying to catch a vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe I think I caught my vibe, I think I found my wave You know that I boogie on boards Je weet dat ik mijn voet in de tour zet elke keer als ik een voet op het podium zet Ik hoor in een categorie die alleen ik heb gemaakt, mensen gemakkelijk onder de indruk Lagere normen hebben de bodem geplukt terwijl de crème de la crème niet kan oogsten Beter voor jou is altijd duurder Geef het voorrecht aan de weinigen die het krijgen Welkom, welkom bij de feestmissie Nu ik jullie aandacht heb, wil ik een paar dingen zeggen. Sommigen zullen mijn standpunten niet leuk vinden en dat maakt geen verschil. Ik moet gek worden, mijn eigen ding is mijn favoriet Ik zie wie de lof krijgt en zo, maar ik denk gewoon dat ze basic zijn. Complex bij gelegenheid, weinig en ver tussen Kan me in het midden verliezen maar het begin was gemeen Moe van al dit proces, je verpakking zo schoon Ingrediënten zo vol met namen die ik niet eens kan lezen. Verslavingen nemen toe, het is mijn systeem, ik kan niet liegen Maar nu ben ik op dieet- 100% vibes I know the world is going crazy, go and take it all in stride Maar vandaag denk ik dat ik het allemaal achter me laat I'm trying to catch a vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe