Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Procel Harum Songtekst: A Wither Shade Of Pale

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Procel Harum - A Wither Shade Of Pale ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van A Wither Shade Of Pale? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Procel Harum! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter P van Procel Harum en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals A Wither Shade Of Pale .

Origineel

Procol Harum - A whiter shade of pale We skipped the light fandango turned cartwheels 'cross the floor I was feeling kinda seasick but the crowd called out for more The room was humming harder as the ceiling flew away When we called out for another drink the waiter brought a tray (Chorus) And so it was that later as the miller told his tale that her face, at first just ghostly, turned a whiter shade of pale She said, 'There is no reason and the truth is plain to see.' But I wandered through my playing cards and would not let her be one of sixteen vestal virgins who were leaving for the coast and although my eyes were open they might have just as well've been closed She said, 'I'm home on shore leave,' though in truth we were at sea so I took her by the looking glass and forced her to agree saying, 'You must be the mermaid who took Neptune for a ride.' But she smiled at me so sadly that my anger straightway died If music be the food of love then laughter is its queen and likewise if behind is in front then dirt in truth is clean My mouth by then like cardboard seemed to slip straight through my head So we crash-dived straightway quickly and attacked the ocean bed

 

Vertaling

Procol Harum - Een witter schaduw van bleke We sloeg het licht fandango draaide cartwheels 'steken de vloer Ik was een beetje zeeziek voelen maar de menigte riep om meer De kamer was harder neuriën als het plafond wegvloog Toen we uit voor een drankje bracht de ober een dienblad (Chorus) En zo kwam het dat later als de molenaar vertelde zijn verhaal dat haar gezicht, op het eerste net spookachtige, draaide een wittere schaduw van bleke Ze zei: 'Er is geen reden en de waarheid is duidelijk te zien. ' Maar ik dwaalde door mijn speelkaarten en zou niet laat haar één van zestien Vestaalse maagden die waren verlaten voor de kust en hoewel mijn ogen open waren ze misschien hebben net zo well've gesloten Ze zei: 'Ik ben thuis op verlof,' hoewel in werkelijkheid waren we op zee dus ik nam haar door de spiegel en dwong haar om het eens zeggende: 'Je moet de zeemeermin die Neptunus nam voor een ritje. ' Maar ze glimlachte naar me zo verdrietig dat mijn woede terstond gestorven Als de muziek het voedsel vanliefde dan lachen is de koningin en ook als achter is in de voorkant dan vuil in de waarheid is schoon Mijn mond toen zoals karton scheen recht glippen door mijn hoofd Dus we crash gedoken terstond snel en vielen de oceaan bed