Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Procul Harum Songtekst: A Salty Dog

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Procul Harum - A Salty Dog ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van A Salty Dog? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Procul Harum! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter P van Procul Harum en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals A Salty Dog .

Origineel

'All hands on deck, we've run afloat!' I heard the captain cry 'Explore the ship, replace the cook: let no one leave alive!' Across the straits, around the Horn: how far can sailors fly? A twisted path, our tortured course, and no one left alive We sailed for parts unknown to man, where ships come home to die No lofty peak, nor fortress bold, could match our captain's eye Upon the seventh seasick day we made our port of call A sand so white, and sea so blue, no mortal place at all We fired the gun, and burnt the mast, and rowed from ship to shore The captain cried, we sailors wept: our tears were tears of joy Now many moons and many Junes have passed since we made land A salty dog, this seaman's log: your witness my own handVertaling van A Salty Dog songtekst

 

Vertaling

Alle hens aan dek, hebben we drijven rennen!' Ik hoorde de kapitein roepen 'Ontdek het schip, de plaats van de kok: laat niemand levend verlaten!' Over de Straat, rond de Hoorn: hoe ver kan zeilers vliegen? Een verdraaide pad, onze gemarteld natuurlijk, en niemand meer in leven Voeren we voor onderdelen onbekende man, waar schepen komen thuis om te sterven Geen verheven piek, noch vesting vet, zou overeenkomen met onze kapitein in de roos Op de zevende dag zeeziek maakten we onze aanloophaven Een zand zo wit, en de zee zo blauw, geen sterveling plaats op alle We vuurde het pistool, en verbrandde de mast, en roeiden van schip naar wal De kapitein riep, we zeilers weende: onze tranen waren tranen van vreugde Nu vele manen en veel Junes zijn verstreken sinds we het land Een Salty Dog, deze zeeman log: je getuige mijn eigen handVertaling van A Salty Dog songtekst