Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Ryan McCartan Songtekst: Freeze Your Brain

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: R ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Freeze Your Brain? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Ryan McCartan! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter R van Ryan McCartan en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Freeze Your Brain .

Origineel

I've been through ten high schools. They start to get blurry. No point in planting your roots 'cause you're gone in a hurry. My dad keeps two suitcases packed in the den so it's only a matter of when. I don't learn the names don't bother with faces. All I can trust is this concrete oasis. Seems every time I'm about to despair There's a 7-11 right there. Each store is the same from Las Vegas to Boston linoleum aisles that I love to get lost in. I pray at my altar of slush yeah I live for that sweet frozen rush... Freeze your brain. Suck on that straw get lost in the pain. Happiness comes when everythings numbs. Who needs cocaine? Freeze your brain. Freeze your brain... Care for a hit? Does your mommy know you eat all this crap? Not anymore. When mom was alive we lived halfway normal but now it's just me and my dad we're less formal. I learned to cook pasta I learned to pay rent learned the world doesn't owe you a cent. You're planning your future Veronica Sawyer you'll go to some college and marry a lawyer. But the sky's gonna hurt when it falls. So you better start building some walls... Freeze your brain. Swim in the ice get lost in the pain. Shut your eyes tight, till you vanish from sight let nothing remain - Freeze your brain shatter your skull fight pain with more pain. Forget who you are unburden your load forget in six weeks you'll be back on the road. When the voice in your head says you're better off dead don't open a vein - just freeze your brain freeze your brain Go on and freeze your brain... Try it.

 

Vertaling

Ik heb tien middelbare scholen doorlopen. Ze beginnen wazig te worden. Het heeft geen zin om je wortels te planten omdat je gehaast weg bent. Mijn vader bewaart twee koffers in het hol dus het is alleen een kwestie van wanneer. Ik leer de namen niet doe geen moeite met gezichten. Het enige dat ik kan vertrouwen is deze concrete oase. Het lijkt erop dat ik elke keer wanhoop Er is daar een 7-11. Elke winkel is hetzelfde van Las Vegas tot Boston linoleum gangpaden waar ik van hou verdwalen in. Ik bid bij mijn sneeuwbrijaltaar ja ik leef voor dat snoepje bevroren haast ... Bevries je hersenen. Zuig aan dat rietje verdwaal in de pijn. Geluk komt wanneer alles verdooft. Wie heeft cocaïne nodig? Bevries je hersenen. Bevries je hersenen ... Zin in een hit? Weet je moeder dat je al die onzin eet? Niet meer. Toen moeder leefde we leefden half normaal maar nu zijn het alleen ik en mijn vader we zijn minder formeel. Ik heb pasta leren koken Ik heb geleerd om huur te betalen leerde de wereld niet ben je een cent verschuldigd. Je bent je toekomst aan het plannen Veronica Sawyer je gaat naar een universiteit en trouw met een advocaat. Maar de lucht gaat pijn doen wanneer het valt. Dus je kunt beter beginnen enkele muren bouwen ... Bevries je hersenen. Zwem in het ijs verdwaal in de pijn. Sluit je ogen dicht, tot je verdwijnt uit het zicht laat niets over - Bevries je hersenen verbrijzel je schedel bestrijd pijn met meer pijn. Vergeet wie je bent ontlast uw lading vergeet over zes weken dat je er weer bent de weg. Wanneer de stem in je hoofd zegt dat je beter dood bent open geen ader - bevries gewoon je hersenen bevries je hersenen Ga door en bevries je hersenen ... Probeer het.