Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: rage against the machine Songtekst: wake up

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: rage against the machine - wake up ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van wake up? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van rage against the machine! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter r van rage against the machine en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals wake up .

Origineel

Although ya try to descredit. Ya still never edit. The needle I thread it. Radically poetic. Standin with the fury that they had in '66. And like e-double I'm mad, still knee deep in the system's shit. Hoover, he was a body remover. I'll give you a dose but it could never come close to the rage. Built up inside a me. Fist in the air in the land of hypocracy. Movements come and movements go. Leaders speak movements sieze when their heads are flown. Cause all these punks got bullets in their heads. Departments of police the judges the feds. Networks at work keepin people calm. You know they went after King, when he spoke out on Vietnam. He turned the power to the have-nots. And then came the shot. With poetry my mind I flex. Flip like Wilson, vocals never lack and dat finesse. Who I got ta who I got to do to wake you up. To shake you up to break the structure up. Cause blood still flows in the gutter. I'm like taking photos. Mad boy kicks open the shutter. Set the grove. Then stick and move like I was Cassius. Rep the stutter step Then bomb a left upon the fascists. Yeah, the group of several federal men. Who pulled schemes on the dream. And put it to an end. Ya betta beware. Of retribution with mind war. 20/20 visions and murals with metaphors. Networks at work, keepin' people calm. Ya know they murdered X. And tried to blame it on Islam. He turned the power to the have-nots. And then came the shot. Urrrgh. What was the price on his head. What was the price on his head. I think I heard a shot x5. I think I heard, I think I heard a shot. Black Nationalism. He may be a brave contenner for this position. Should he abandon it supposed obediance to the. white literal docteren of non-violence. And embrace black nationalism. Through counter intelligence it should be possible to pinpoint potential. trouble-makers x2. Through counter intelligence it should be possible to pinpoint potential. trouble makers and neutralize them x4. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. How long, not long. Cause what you reap. Is what you sow!

 

Vertaling

Hoewel je het probeert te ontkennen. Je bewerkt het nog steeds niet. De naald die ik rijg. Radicaal poëtisch. Standin with the fury that they had in '66. En net als e-double ben ik gek, nog steeds knie-diep in de stront van het systeem. Hoover, hij was een lijkenverwijderaar. Ik zal je een dosis geven, maar het kan nooit in de buurt komen van de woede. Opgebouwd binnenin mij. Vuist in de lucht in het land van hypocratie. Bewegingen komen en bewegingen gaan. Leiders spreken bewegingen belegeren wanneer hun hoofden zijn gevlogen. Want al deze punks hebben kogels in hun hoofd. Afdelingen van de politie de rechters de feds. Netwerken aan het werk houden de mensen rustig. Je weet dat ze achter King aangingen, toen hij zich uitsprak over Vietnam. Hij draaide de macht naar de armen. En toen kwam het schot. Met poëzie in mijn hoofd buig ik. Flip zoals Wilson, vocals nooit gebrek en dat finesse. Who I got ta who I got to do to wake you up. Om je wakker te schudden om de structuur te breken. Want bloed stroomt nog steeds in de goot. Ik ben als het nemen van foto's. Gekke jongen schopt de sluiter open. Zet de groef. Dan stok en bewegen alsof ik Cassius was. Rep de stotter stap Dan bombardeer een links op de fascisten. Ja, de groep van verschillende federale mannen. Die regelingen trokken op de droom. En het tot een einde brachten. Je moet oppassen. Van vergelding met geest oorlog. 20/20 visioenen en muurschilderingen met metaforen. Netwerken aan het werk, die mensen kalm houden. Je weet dat ze X vermoord hebben. En probeerden de Islam de schuld te geven. Hij draaide de macht naar de have-nots. En toen kwam het schot. Urrrgh. Wat was de prijs op zijn hoofd. Wat was de prijs op zijn hoofd. Ik denk dat ik een schot hoorde, x5. Ik denk dat ik hoorde, Ik denk dat ik een schot hoorde. Zwart Nationalisme. Hij kan een dappere contenner zijn voor deze positie. Zou hij zijn veronderstelde gehoorzaamheid aan de. blanke letterlijke docteren van geweldloosheid opgeven. En het zwarte nationalisme omarmen. Door middel van contraspionage moet het mogelijk zijn om potentiële onruststokers te lokaliseren. Door contraspionage moet het mogelijk zijn om potentiële onruststokers te lokaliseren en ze te neutraliseren x4. Wakker worden. Wakker worden. Wakker worden. Wakker worden. Wakker worden. Wakker worden. Wake up. Wake up. Hoe lang, niet lang. Want wat je oogst. Is wat je zaait!