Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: raihan Songtekst: god is the light

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: raihan - god is the light ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van god is the light? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van raihan! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter r van raihan en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals god is the light .

Origineel

How great the wonder of the heaven And the timeless beauty of the night How great, then how great The Creator And its stars like priceless jewels Far beyond the reach of kings Bow down, for the shepherd Guiding him home But how many eyes are closed To the wonder of this night Like pearls hidden deep Beneath the dark stream of desires But like dreams vanished with the call to prayer And the dawn extinguishes night Here too are signs God is the Light, God is the Light How great the beauty of the earth And the creatures who dwell on her How great, then how great The Creator As its mountains pierce the clouds High above the lives of man Weeping rivers For thousands of years But how may hearts are closed To the wonders of this sight Like birds in a cage Asleep with closed wings But like works stops with the call to prayer And the birds recite Here too are signs God is the Light, God is the Light How great the works of man And the things he makes How great, then how great The Creator Though he strives to reach the heavens He can barely survive The wars of the world He lives in Yet how many times he's tried Himself to immortalize Like his parents before him In the garden of Eden But like the sun sets with the call to prayer And surrenders to the night Here to are signs God is the Light Everlasting God is the Light Everlasting God is the Light Everlasting

 

Vertaling

Hoe groot is het wonder van de hemel En de tijdloze schoonheid van de nacht Hoe groot, dan hoe groot De Schepper En zijn sterren als onbetaalbare juwelen Ver buiten het bereik van koningen Buig, voor de herder Die hem naar huis leidt Maar hoeveel ogen zijn gesloten Voor het wonder van deze nacht Als parels diep verborgen Onder de donkere stroom van verlangens Maar als dromen verdwenen met de oproep tot gebed En de dageraad de nacht dooft Ook hier zijn tekenen God is het licht, God is het licht Hoe groot is de schoonheid van de aarde En de schepselen die op haar wonen Hoe groot, dan hoe groot De Schepper Als haar bergen de wolken doorboren Hoog boven het leven van de mens Huilende rivieren Al duizenden jaren Maar hoe vele harten zijn gesloten Voor de wonderen van dit zicht Zoals vogels in een kooi Slapend met gesloten vleugels Maar zoals het werk stopt met de oproep tot gebed En de vogels reciteren Ook hier zijn tekenen God is het licht, God is het licht Hoe groot zijn de werken van de mens En de dingen die hij maakt Hoe groot, hoe groot is dan De Schepper Al streeft hij ernaar de hemel te bereiken Hij kan nauwelijks overleven De oorlogen van de wereld waarin hij leeft Maar hoe vaak heeft hij niet geprobeerd Zichzelf onsterfelijk te maken Zoals zijn ouders voor hem In de tuin van Eden Maar zoals de zon ondergaat met de oproep tot gebed En zich overgeeft aan de nacht Zijn hier tekenen God is het eeuwige licht God is het eeuwige licht God is het eeuwige licht