Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: ray conniff Songtekst: sound of silence

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: ray conniff - sound of silence ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van sound of silence? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van ray conniff! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter r van ray conniff en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals sound of silence .

Origineel

Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, Because a vision softly creeping, Left its seeds while I was sleeping, And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound of silence. In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone, 'Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light That split the night And touched the sound of silence. And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more. People talking without speaking, People hearing without listening, People writing songs that voices never share And no one dare Disturb the sound of silence. "Fools" said I, "You do not know Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, Take my arms that I might reach you." But my words like silent raindrops fell, And echoed In the wells of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made. And the sign flashed out its warning, In the words that it was forming. And the sign said, "The words of the prophets Are written on the subway walls And tenement halls." And whisper'd in the sounds of silence.

 

Vertaling

Hallo duisternis, mijn oude vriend, Ik ben gekomen om weer met je te praten, Omdat een visioen zachtjes sluipend, zijn zaadjes achterliet terwijl ik sliep, En het visioen dat in mijn hersenen werd geplant Blijft nog steeds Binnen het geluid van de stilte. In rusteloze dromen liep ik alleen Smalle straten van kasseien, onder het schijnsel van een straatlantaarn, Ik draaide mijn kraag naar de kou en vocht Toen mijn ogen werden gestoken door de flits van een neonlicht Dat de nacht spleet En het geluid van de stilte beroerde. En in het naakte licht zag ik Tienduizend mensen, misschien meer. Mensen praten zonder te spreken, Mensen horen zonder te luisteren, Mensen die liederen schrijven die stemmen nooit delen En niemand durft het geluid van de stilte te verstoren. "Dwazen" zei ik, "Jullie weten niet Stilte als een kanker groeit. Hoor mijn woorden zodat ik jullie kan onderwijzen, Neem mijn armen, zodat ik jullie kan bereiken." Maar mijn woorden vielen als stille regendruppels, en echode in de putten van stilte En de mensen bogen en baden tot de neon god die ze gemaakt hadden. En het bord liet zijn waarschuwing zien, in de woorden die het vormde. En het teken zei, "De woorden van de profeten zijn geschreven op de metro muren en huurkazernes." En fluisterde in de geluiden van de stilte.