Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: red hot chili peppers Songtekst: hometown gypsy

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: red hot chili peppers - hometown gypsy ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van hometown gypsy? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van red hot chili peppers! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter r van red hot chili peppers en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals hometown gypsy .

Origineel

Drivin? up the coast. To find a version of the truth. Left the backdoor swinging. Like a dirty little sleuth. The truth is I have never. Felt half this alive. Now it?s time to dance. Upon the grave called 45. Jacked up on some Kerouac. And surely bullet proof. The girl who taught me what to do. Was missing her front tooth. Gentle as a storm. Inside your mental health. I wanna find the answer. But I just can?t find myself. I say so long. To the way I played. The way I played. Inside of yesterday. Hey let?s run around. The great escape. From out of my hometown. Later I would look for love. Inside a woman?s dorm. A couch to keep me humble. And her breath to keep me warm. Ophelia was the girl. That I was feeling for. Come to realize. It was me who was the whore. A captain lost himself. Inside a 40 year old skull. The drink of choice was knowledge. And we always wanted more. Drunken sailors. Seeking their Geronimo. Instead they found the things. That they really didn?t wanna know. I say so long. To the way I played. The way I played. Inside of yesterday. Hey let?s run around. The great escape. From out of my hometown. Country roads. Would never let me stay. The way I played. Inside of yesterday. A devil?s growl and cat?s meow. Were blended into one. Termites called suburbanites. Were eating all the fun. A juggernaut of comedy. And blasphemy. I wanna stop the madness. But I think it has to be. I say so long. To the way I played. The way I played. Inside of yesterday. Hey let?s run around. The great escape. From out of my hometown. (Added to final song). Country roads. Would never let me stay. The way I played. Inside of yesterday. Hey let?s run around. The great escape. From out of my hometown

 

Vertaling

Rijdend langs de kust. Om een versie van de waarheid te vinden. Liet de achterdeur zwaaien. Als een vieze kleine speurneus. De waarheid is dat ik me nog nooit... me half zo levend gevoeld heb. Nu is het tijd om te dansen. Op het graf genaamd 45. Volgestopt met Kerouac. En zeker kogelvrij. Het meisje dat me leerde wat ik moest doen. miste haar voortand. Zacht als een storm. In jouw geestelijke gezondheid. Ik wil het antwoord vinden. Maar ik kan mezelf gewoon niet vinden. Ik zeg tot ziens. Op de manier waarop ik speelde. De manier waarop ik speelde. Binnen van gisteren. Hé, laten we rondrennen. De grote ontsnapping. Van uit mijn geboortestad. Later zou ik op zoek gaan naar liefde. In een vrouwenslaapzaal. Een bank om me nederig te houden. En haar adem om me warm te houden. Ophelia was het meisje. Waar ik gevoelens voor had. Ik realiseerde me... Ik was het die de hoer was. Een kapitein verloor zichzelf. In een 40 jaar oude schedel. De drank van keuze was kennis. En we wilden altijd meer. Dronken zeelui. Op zoek naar hun Geronimo. In plaats daarvan vonden ze de dingen. Die ze eigenlijk niet wilden weten. Ik zeg tot ziens. Op de manier waarop ik speelde. De manier waarop ik speelde. Binnen van gisteren. Hé, laten we rondrennen. De grote ontsnapping. Van uit mijn woonplaats. Landwegen. Zou me nooit laten blijven. De manier waarop ik speelde. Binnenin gisteren. De grom van een duivel en de miauw van een kat. Waren vermengd in een. Termieten genaamd voorstedelingen. Waren al het plezier aan het opeten. Een moloch van komedie. En blasfemie. Ik wil de waanzin stoppen. Maar ik denk dat het zo moet zijn. Ik zeg tot ziens. Op de manier waarop ik speelde. De manier waarop ik speelde. Binnenin gisteren. Hé, laten we rondrennen. De grote ontsnapping. Van uit mijn woonplaats. (Toegevoegd aan laatste nummer). Landwegen. Zou me nooit laten blijven. De manier waarop ik speelde. Binnen van gisteren. Hey laten we rondrennen. De grote ontsnapping. Van uit mijn geboortestad