Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Rihanna Songtekst: Love The Way You Lie Part II

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Rihanna - Love The Way You Lie Part II ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Love The Way You Lie Part II? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Rihanna! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter R van Rihanna en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Love The Way You Lie Part II .

Origineel

On the first page of our story
The future seemed so bright
Then this thing turned out so evil
I don't know why I'm still surprised
Even angels have their wicked schemes
And you take that to new extremes
But you'll always be my hero
Even though you've lost your mind

Just gonna stand there and watch me burn
But that's all right because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that's all right because I love the way you lie
I love the way you lie
Oohh, I love the way you lie

Now there's gravel in our voices
Glass is shattered from the fight
In this tug of war, you'll always win
Even when I'm right
'Cause you feed me fables from your hand
With violent words and empty threats
And it's sick that all these battles
Are what keeps me satisfied

Just gonna stand there and watch me burn
But that's all right because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that's all right because I love the way you lie
I love the way you lie
Oohh, I love the way you lie, oohh

So maybe I'm a masochist
I try to run but I don't wanna ever leave
'Til the walls are goin' up
In smoke with all our memories

This morning, you wake, a sunray hits your face
Smeared make-up as we lay in the wake of destruction
Hush baby, speak softly, tell me you're been awfully sorry
That you pushed me into the coffee table last night
So I can push you off me
Try and touch me so I can scream at you not to touch me
Run out the room and I'll follow you like a lost puppy
Baby, without you, I'm nothing, I'm so lost, hug me
Then tell me how ugly I am, but that you'll always love me
Then after that, shove me, in the aftermath of the
Destructive path that we're on, two psychopaths but we
Know that no matter how many knives we put in each other's backs
That we’ll have each other’s backs, 'cause we're that lucky
Together, we move mountains, let's not make mountains out of molehills
You hit me twice, yeah, but who’s countin'
I may have hit you three times, I’m startin’ to lose count
But together, we'll live forever, we found the youth fountain
Our love is crazy, we're nuts, but I refused counsellin'
This house is too huge, if you move out I’ll burn all two thousand
Square feet of it to the ground, ain't shit you can do about it
'Cause wiith you I’m in my fuckin' mind, without you, I'm out it

Just gonna stand there and watch me burn
But that's all right because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that's all right because I love the way you lie
I love the way you lie
I love the way you lie

Love the way you lie

 

Vertaling

Op de eerste pagina van ons verhaal
ziet de toekomst er glanzend uit
Toen bleek dit zo verkeerd
Ik weet niet waarom ik nog steeds verrast ben
Zelfs engelen hebben hun hebben hun idiote plannen
En jij gaat er mee door tot in het extreme
Maar je zult altijd mijn held zijn
zelfs nu je je verstand verloren hebt

Blijf daar maar staan en zie me branden
maar dat is oké, want ik hou van de manier waarop het pijn doet
Ga daar maar staan en hoor me huilen
maar dat is oké, want ik hou van de manier waarop je liegt
ik hou van de manier waarop je liegt
ik hou van de manier waarop je liegt

Nu is er gravel in onze stemmen
Glas is verbrijzeld door de ruzie
In deze machtsstrijd zal jij altijd winnen
zelfs als ik gelijk heb
Want je voedt me fabels uit je hand
Met gewelddadige woorden en loze bedreigingen
en het is ziek dat al deze ruzies
zijn wat me tevreden maakt

Blijf daar maar staan en zie me branden
maar dat is oké, want ik hou van de manier waarop het pijn doet
Ga daar maar staan en hoor me huilen
maar dat is oké, want ik hou van de manier waarop je liegt
ik hou van de manier waarop je liegt
ik hou van de manier waarop je liegt

Dus misschien ben ik een masochist
Ik probeer weg te lopen maar ik wil nooit weggaan
Totdat de muren opgaan
In rook met al onze herinneringen

Deze morgen, je ontwaakt, een zonnestraal raakt je gezicht
Uitgelopen make-up als we in de vernietiging liggen
Stil maa schat, praat zachtjes, zeg me dat je spijt hebt
Dat je me in de koffietafel hebt geduwd afgelopen nacht
Zodat ik je van me af kan duwen
Probeer me te raken, zodat ik kan schreeuwen, dat je met niet aan moet raken
Ren de kamer uit en ik zal je volgen als een verdwaalde puppy
Schat, zonder jou ben ik niks, ik ben zo verloren, knuffel me
Zeg me dan hoe lelijk ik ben, maar dat je altijd van me zal blijven houden
Dan daarna, duw me weg, in de nasleep van het
vernietigende pad waarop we gaan, twee psychopaten maar we
weten dat het niet uitmaakt hoeveel messen we in elkaars rug steken
we zullen altijd op elkaar kunnen rekenen, dat geluk hebben we
Samen, verplaatsen we bergen, laten we geen bergen maken uit molshopen
Jij sloeg me twee keer, yeah, maar wie telt er hier
Ik heb je misschien drie keer geslagen, ik begin de tel kwijt te raken
Maar samen zullen we voor altijd leven, we hebben de bron van de jeugd gevonden
Onze liefde is krankzinnig, we zijn gek, maar ik weiger counseling
Dit huis is te groot, als je verhuist, verbrand ik alle tweeduizend
vierkante meter tot op de grond, er is niks dat je eraan kan doen
Met jou heb ik in mijn verdomde verstand, zonder jou ben ik het kwijt

Blijf daar maar staan en zie me branden
maar dat is oké, want ik hou van de manier waarop het pijn doet
Ga daar maar staan en hoor me huilen
maar dat is oké, want ik hou van de manier waarop je liegt
ik hou van de manier waarop je liegt
ik hou van de manier waarop je liegt