Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: rise against Songtekst: the strength to go on

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: rise against - the strength to go on ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the strength to go on? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van rise against! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter r van rise against en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the strength to go on .

Origineel

Welcome home. While away. They have tampered with the locks. And your things they rearranged. "We propose a better way.". Said they nothing left behind. In their wake of disarray. You fell in place. Don't fall asleep. They'll find us here. I know a place to disappear. As a voice proclaimed. What we are is the sum of 1000 lies. What we know is almost nothing at all. But we are what we are until the day we die. Or until we don't have the strength to go on. Let us cry. Let us be. Let us open up our hearts. Without fear of anything. Faith alone. Is all we need. To traverse this burning bridge. Now before it gets too late. You said. "it's fine". But the heart reveals. What smiles betray. Your sad sad eyes gave you away. Don't you know. What we are is the sum of 1000 lies. What we know is almost nothing at all. But we are what we are until the day we die. Or until we don't have the strength to go on. Our shoulders bear an awful weight. But still we trudge on just the same. Our colors run then leave a stain. They blacken our once honest name. But how can we argue you, tell me. Over the fury and the fire. How many times can we tell you that we. Are not like you, we see right through. Your poor disguise that fails to fool. The wary eye that is trained on you. What we are is the sum of 1000 lies. What we know is almost nothing at all. But we are what we are until the day we die. Or until we don't have the strength to go on

 

Vertaling

Welkom thuis. Terwijl je weg bent. Ze hebben met de sloten geknoeid. En je spullen hebben ze herschikt. "We stellen een betere manier voor." Zeiden ze niets achtergelaten. In hun kielzog van wanorde. Je viel op je plaats. Val niet in slaap. Ze zullen ons hier vinden. Ik weet een plek om te verdwijnen. Zoals een stem verkondigde. Wat we zijn is de som van 1000 leugens. Wat we weten is bijna helemaal niets. Maar we zijn wat we zijn tot de dag dat we sterven. Of tot we de kracht niet meer hebben om door te gaan. Laat ons huilen. Laat ons zijn. Laten we onze harten openen. Zonder angst voor iets. Geloof alleen. Is alles wat we nodig hebben. Om deze brandende brug over te steken. Nu voordat het te laat is. Je zei. "het is goed". Maar het hart onthult. Wat een glimlach verraad. Je droevige ogen verraden je. Weet je dat dan niet. Wat we zijn is de som van 1000 leugens. Wat we weten is bijna helemaal niets. Maar we zijn wat we zijn tot de dag dat we sterven. Of tot we de kracht niet meer hebben om door te gaan. Onze schouders dragen een vreselijk gewicht. Maar toch ploeteren we voort. Onze kleuren lopen uit en laten een vlek achter. Ze maken onze eens eerlijke naam zwart. Maar hoe kunnen we je tegenspreken, vertel het me. Over de woede en het vuur. Hoe vaak kunnen we je vertellen dat we. Niet zijn zoals jij, we zien er dwars doorheen. Je slechte vermomming die faalt om te misleiden. Het waakzame oog dat op jou is gericht. Wat wij zijn is de som van 1000 leugens. Wat we weten is bijna helemaal niets. Maar we zijn wat we zijn tot de dag dat we sterven. Of tot we de kracht niet meer hebben om door te gaan