Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: rpwl Songtekst: sleep

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: rpwl - sleep ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van sleep? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van rpwl! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter r van rpwl en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals sleep .

Origineel

The new born moon seems like a cradle, shining on the desert sand Scent of sandalwood and jasmine, a goddess with a silver skin I am painting all your flowers, I'm the shadow of your dream Who changed your opium to money shiva calls your name, Why don't you sleep? You're not worth a passing glance, I'm the picture in your mind Who can feel the wind blows gently sparkling dust over the land A stone is not a stone until I tell you what it's supposed to be Who changed your opium to money shiva calls again, Why don't you sleep? And all our dreams are rushing to the river The river that has always flowed When maya comes and sets our hearts on fire Our dreams will show the way back home Lighter than a tuft of feathers, dancing with the rays of light Digging oceans with my fingers, patterns carved into the sky The creation of the earth is in my sight which no one's seen before Sparkles of awakening knowledge shiva calls your name, Why don't you sleep? And all our dreams are rushing to the river The river that has always flowed When maya comes and sets our hearts on fire Frightened and weeping I read my name on a tombstone in a graveyard I don't know In another dimension sitting with a pale face On the hill of the dead! The clouds all painted pink Me wrapped in white cotton, nobody can see me at all The letters of my name, iridescent and melting in the sun Unsatisfied and restless, seeking in wrong places Wading through a sea of my desires When I burned away my bonds I knew that I could not remain the same! I left a fragment of my soul Knotted in a tree top as a present for the endless universe My form is full of light As I'm going to the woods to find myself again All the good, all the bad All the pleasure, all the pain All the yearnings of the brave, All the sun and all the rain All the beauty, all the dirt All the love and all the hate All the laughing, all lamenting, the acceptance of our fate All illusions that we have, All our secret fairytales, Are doomed to slow decay; are flowing down the stream. So come and kiss my silver skin while I paint pictures in your mind

 

Vertaling

De pasgeboren maan lijkt als een wieg, schijnend op het woestijnzand Geur van sandelhout en jasmijn, een godin met een zilveren huid Ik schilder al je bloemen, ik ben de schaduw van je droom Die je opium in geld veranderde Shiva roept je naam, Waarom slaap je niet? Je bent niet de moeite waard een voorbijgaande blik, Ik ben het beeld in je gedachten Wie kan voelen hoe de wind zachtjes sprankelend stof over het land blaast Een steen is geen steen totdat ik je vertel wat het hoort te zijn Die je opium in geld veranderde Shiva roept weer, Waarom slaap je niet? En al onze dromen stromen naar de rivier De rivier die altijd heeft gestroomd Wanneer maya komt en onze harten in vuur en vlam zet Onze dromen zullen de weg terug naar huis wijzen Lichter dan een plukje veren, dansend met de stralen van het licht Oceanen graven met mijn vingers, patronen gekerfd in de lucht De schepping van de aarde is in mijn zicht die niemand eerder heeft gezien Sprankelingen van ontwakende kennis shiva roept je naam, Waarom slaap je niet? En al onze dromen stromen naar de rivier De rivier die altijd heeft gestroomd Wanneer maya komt en onze harten in vuur en vlam zet Bang en huilend Ik las mijn naam op een grafsteen op een kerkhof dat ik niet ken In een andere dimensie zittend met een bleek gezicht Op de heuvel van de doden! De wolken allemaal roze geschilderd Ik gewikkeld in wit katoen, niemand kan me zien De letters van mijn naam, iriserend en smeltend in de zon Onbevredigd en rusteloos, zoekend op verkeerde plaatsen Wadend door een zee van mijn verlangens Toen ik mijn banden wegbrandde wist ik dat ik niet dezelfde kon blijven! Ik liet een fragment van mijn ziel achter Geknoopt in een boomtop als een geschenk voor het eindeloze universum Mijn vorm is vol van licht Terwijl ik naar het bos ga om mezelf terug te vinden Al het goede, al het slechte Al het plezier, al de pijn Al het verlangen van de dapperen, Al de zon en al de regen Al de schoonheid, al het vuil Alle liefde en alle haat Al het lachen, al het weeklagen, de aanvaarding van ons lot Alle illusies die we hebben, Al onze geheime sprookjes, Zijn gedoemd tot langzaam verval; stromen met de stroom mee. Dus kom en kus mijn zilveren huid terwijl ik beelden schilder in je geest