Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: ruslan Songtekst: 3rd option

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: ruslan - 3rd option ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van 3rd option? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van ruslan! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter r van ruslan en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals 3rd option .

Origineel

Papa’s an immigrant Mama’s a superhero They both grew up tumultuous as kids Needless they say They committed to making sure He grows up much more stable than they did So at this stage he’s carefree Showing his ninja moves to anyone who cares to see, see He sees his papa’s skin He likes to call it bright From his eyes, he thinks him and his dad are more alike Mama’s a shade of bronze They say that Jesus was He’s only 3 and he believes He came down from above The other day he over heard them talking about the news Another black boy was killed And now the people loot That left him so confused Cuz it wasn’t clear who was at fault He shouldn’t have to grow up and choose Over his race and if it matters In a system that We built a space for everybody But some are missing that We see the same headlines and we envision that A change has to come but what if the change is in fact Starts with us Having conversations with people that don’t look like us To build trust I know it should just all fall in line For the human kind Why do we have to work so hard to unify What’s the alternative It’s not about if you’re a liberal or conservative Cuz He won’t get to check out I don’t want him to grow up in a world where he feels left out I don’t want us to keep acting like we don’t have a mess now Tell me after you have the talk About he gotta be extra careful when pulled over you don’t feel stressed out I’m thankful at this age that he’s carefree But should we be Should be I’m thankful at this age that he’s carefree But should we be Should be I’m thankful at this age that he’s carefree But should we be Should be Or should we be the first to have the hard talks Not just for our benefits There’s little ones coming after us And right now they’re innocent They ain’t been contaminated With the hate and ignorance They can’t understand the racial Constructs that limit us So we should be the most loving and empathetic people that the world has ever seen And we don’t have to be so binary about every single opinion because the truth is probably in between I don’t know, Ima go On a ledge and say maybe cuz ima soul, you Soul, we can be associated so we grow I wanna seek to understand before being understood Cuz jesus is the Rock I stood on when there was nothing good Chose to understand before being understood Jesus was still my rock when there was nothing Thankful at this age that he’s carefree But should we be? Thankful at this age that he’s carefree But we can’t be, no we can’t be 3rd option

 

Vertaling

Papa is een immigrant Mama is een superheld. Ze zijn allebei tumultueus opgegroeid als kinderen. Onnodig te zeggen Ze hebben zich ingezet om ervoor te zorgen dat hij veel stabieler opgroeit dan zij. Dus in dit stadium is hij zorgeloos Hij laat zijn ninja bewegingen zien aan iedereen die het maar wil zien. Hij ziet de huid van zijn papa. Hij houdt ervan om het helder te noemen Aan zijn ogen te zien, denkt hij dat hij en zijn vader meer op elkaar lijken Mama is een tint brons Ze zeggen dat Jezus dat ook was. Hij is pas 3 en hij gelooft dat hij van boven kwam. Onlangs hoorde hij ze praten over het nieuws. Er is weer een zwarte jongen vermoord. En nu plunderen de mensen Dat maakte hem zo verward Omdat het niet duidelijk was wie de schuldige was. Hij zou niet moeten opgroeien en kiezen over zijn ras en of het er toe doet in een systeem dat We bouwden een ruimte voor iedereen. Maar sommigen missen dat. We zien dezelfde krantenkoppen en we denken dat... Een verandering moet komen, maar wat als de verandering in feite begint met ons. Gesprekken voeren met mensen die niet op ons lijken. Om vertrouwen op te bouwen. Ik weet dat het allemaal op één lijn zou moeten liggen Voor de mensheid. Waarom moeten we zo hard werken om ons te verenigen? Wat is het alternatief? Het gaat er niet om of je liberaal of conservatief bent. Want hij kan niet uitchecken. Ik wil niet dat hij opgroeit in een wereld waar hij zich buitengesloten voelt. Ik wil niet dat we blijven doen alsof we nu geen problemen hebben. Vertel me nadat je het gesprek hebt gehad dat hij extra voorzichtig moet zijn als hij aan de kant gezet wordt. Ik ben dankbaar dat hij op deze leeftijd zorgeloos is. Maar moeten wij dat ook zijn? Moeten zijn. Ik ben dankbaar dat hij op deze leeftijd zorgeloos is. Maar zouden we dat moeten zijn Moeten zijn Ik ben dankbaar op deze leeftijd dat hij zorgeloos is Maar moeten we Moeten zijn Of moeten wij de eersten zijn om de moeilijke gesprekken te voeren Niet alleen voor onze voordelen Er komen kleintjes achter ons aan En op dit moment zijn ze onschuldig. Ze zijn nog niet besmet Met de haat en onwetendheid Ze kunnen de raciale Constructs that limit us Dus we moeten de meest liefdevolle en empathische mensen zijn die de wereld ooit heeft gezien. En we hoeven niet zo binaire te zijn over elke mening, omdat de waarheid er waarschijnlijk tussenin zit Ik weet het niet, ik ga op een richel en zeg misschien omdat ik een ziel ben, jij ziel, we kunnen verbonden zijn zodat we groeien Ik wil proberen te begrijpen voordat ik begrepen word Want Jezus is de rots waar ik op stond toen er niets goeds was. Kiezen om te begrijpen alvorens begrepen te worden Jezus was nog steeds mijn rots toen er niets was Dankbaar op deze leeftijd dat hij zorgeloos is Maar moeten wij dat ook zijn? Dankbaar op deze leeftijd dat hij zorgeloos is Maar dat kunnen we niet zijn, nee dat kunnen we niet zijn 3e optie