Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: rx bandits Songtekst: overcome (the recapitulation)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: rx bandits - overcome (the recapitulation) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van overcome (the recapitulation)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van rx bandits! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter r van rx bandits en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals overcome (the recapitulation) .

Origineel

We've had enough We've had enough We've had enough of the politicians We've had enough yeah Of these politician's wars All we need right now is love We've had enough of these military scoreboards What we need right now is love, come on We've had enough of these politician's wars All we need right now is love We've had enough of these military scoreboards All we need right now is love We've had enough of these politician's wars All we need right now is love We've had enough of these military scoreboards All we need right now is love Turn it up The future is held in the hands Who right the textbooks Ignorance is bred when falsified thinking is taught To the youth instead of Past mistakes and mind elevation, Like the graves that manifest destiny has created So we can build our Capitalist consumer based economy, To build, market, And sell commodities we don't need But we are trained to believe like celebrity imaging Well I'm here to take my feelings back and I hope That you will be with me I can't wait for that day When I hear us all screaming. Ahhhhhhhhh, I can't wait for that day When I hear us all singing together, Ooooohhhhhh I can't wait for that day When I hear us all screaming. Ahhhhhhhhh I can't wait for that day When I hear us all singing together, Ahhh, I can't wait for the day When I hear us all screaming, Here comes the revolution. When every race color And creed of militant human beings stand up With fists together for substance and true meaning Because right now we got our feet stuck in cement We're too caught up in A material status quo punishment And one thing is for sure And that's the sun will always set, Darling you can bet our moon is quite the opposite So baby take a axe to your makeup kit Set ablaze the billboards and their advertisements Love with all your hearts and never forget How good it feels to be alive And strive for your desire Just cause you can't see Your cage doesn't mean that you are free When there are laws against nature But its okay for you to be Addicted to over the counter prescriptions And magazines dictate all our human relations I'm not buying, no I'm not giving in To a culture that objectifies all of our women I'm not buying, no I'm not consuming The apathetic dribble on the news media's chin I'm not buying, no I'm not giving in The lies that are sold through textbooks to children I'm not buying, no I'm not consuming Cause the positive will Always overcome the negative right And we stay inside, its right outside, We stand in line We all enjoy the fences to keep it at bay But I'm not giving in

 

Vertaling

We hebben genoeg gehad We hebben er genoeg van. We hebben genoeg van de politici We hebben er genoeg van ja Van de oorlogen van deze politici Alles wat we nu nodig hebben is liefde We hebben genoeg van deze militaire scoreborden Wat we nu nodig hebben is liefde, kom op We hebben genoeg van deze politieke oorlogen Alles wat we nu nodig hebben is liefde We hebben genoeg van deze militaire scoreborden Alles wat we nu nodig hebben is liefde We hebben genoeg van deze politieke oorlogen Alles wat we nu nodig hebben is liefde We hebben genoeg van deze militaire scoreborden Alles wat we nu nodig hebben is liefde Zet het harder De toekomst ligt in de handen Wie de schoolboeken goed heeft Onwetendheid wordt gekweekt wanneer vervalst denken wordt onderwezen aan de jeugd in plaats van fouten uit het verleden en geestverheffing, Zoals de graven die het lot heeft gemaakt. Zodat we onze kapitalistische consumenten gebaseerde economie kunnen bouwen, Om te bouwen, op de markt te brengen, en goederen te verkopen die we niet nodig hebben. Maar we zijn getraind om te geloven, zoals beroemdheden dat doen. Nou, ik ben hier om mijn gevoelens terug te nemen en ik hoop Dat je bij me zult zijn Ik kan niet wachten op die dag Wanneer ik ons allemaal hoor schreeuwen. Ahhhhhhhhhh, Ik kan niet wachten op die dag Wanneer ik ons allemaal samen hoor zingen, Ooooohhhhhhh Ik kan niet wachten op die dag Wanneer ik ons allemaal hoor schreeuwen. Ahhhhhhhhh Ik kan niet wachten op die dag Wanneer ik ons allemaal samen hoor zingen, Ahhh, Ik kan niet wachten op de dag Wanneer ik ons allemaal hoor schreeuwen, Hier komt de revolutie. Wanneer elk ras kleur En geloof van militante menselijke wezens opstaan met de vuisten tegen elkaar voor inhoud en ware betekenis Want op dit moment zitten we met onze voeten vast in cement We zijn te veel verstrikt in Een materiële status quo straf En één ding is zeker En dat is dat de zon altijd onder zal gaan, Lieverd, je kunt er zeker van zijn dat onze maan het tegenovergestelde is Dus baby, neem een bijl naar je make-up kit Steek de reclameborden en hun advertenties in brand Heb lief met heel je hart en vergeet nooit Hoe goed het voelt om te leven En streef naar je verlangen Alleen omdat je niet kunt zien Je kooi betekent niet dat je vrij bent Als er wetten zijn tegen de natuur Maar het is goed voor jou om Verslaafd bent aan recepten die je zonder recept kunt kopen. En tijdschriften dicteren al onze menselijke relaties Ik koop niet, nee ik geef niet toe aan een cultuur die al onze vrouwen objectiveert Ik koop niet, nee ik consumeer niet Het apathische gedribbel op de kin van de nieuwsmedia Ik koop niet, nee ik geef niet toe De leugens die via schoolboeken aan kinderen worden verkocht Ik koop niet, nee ik consumeer niet Want het positieve zal het negatieve altijd overwinnen. En wij blijven binnen, het is net buiten, We staan in de rij We genieten allemaal van de hekken om het op afstand te houden Maar ik geef niet toe