Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Simon & Garfunkel Songtekst: The Sounds Of Silence

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: S ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van The Sounds Of Silence? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Simon & Garfunkel! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter S van Simon & Garfunkel en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals The Sounds Of Silence .

Origineel

Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, Because a vision softly creeping, Left its seeds while I was sleeping, And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound of silence. In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone, 'Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light That split the night And touched the sound of silence. And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more. People talking without speaking, People hearing without listening, People writing songs that voices never share And no one dared Disturb the sound of silence. "Fools" said I, "You do not know Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, Take my arms that I might reach you." But my words like silent raindrops fell, And echoed In the wells of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made. And the sign flashed out its warning, In the words that it was forming. And the sign said, "The words of the prophets are written on the subway walls And tenement halls." And whisper'd in the sounds of silence.

 

Vertaling

Hallo duisternis mijn oude vriend, Ik kom weer met je praten, Omdat een visioen dat zachtjes kruipt, Zijn zaden achtergelaten terwijl ik sliep, En het visioen dat in mijn hersenen was geplant Is nog steeds Binnen het geluid van stilte. In rusteloze dromen liep ik alleen Smalle straatjes van geplaveide straten, 'Onder de halo van een straatlantaarn, Ik draaide mijn kraag naar koud en vochtig Toen mijn ogen door de flits van een neonlicht werden gestoken Dat verdeelde de nacht En raakte het geluid van stilte aan. En in het naakte licht zag ik Tienduizend mensen, misschien meer. Mensen praten zonder te praten, Mensen horen zonder te luisteren, Mensen schrijven liedjes die stemmen nooit delen En niemand durfde Verstoor het geluid van stilte. 'Dwazen' zei ik, 'je weet het niet Stilte als een kanker groeit. Hoor mijn woorden die ik je zou kunnen leren, Neem mijn armen zodat ik je kan bereiken. ' Maar mijn woorden als stille regendruppels vielen, En weerklonk In de putten van stilte En de mensen bogen en baden Aan de neon-god die ze maakten. En het bord flitste uit zijn waarschuwing, In de woorden die het vormde. En het bord zei: "De woorden van de profeten zijn geschreven op de metromuren En huurkazernes. " En fluisterde in de geluiden van stilte.