Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: sadistik Songtekst: sacrifice

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: sadistik - sacrifice ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van sacrifice? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van sadistik! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van sadistik en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals sacrifice .

Origineel

[Verse 1] I don't bow down to their idols I won't kow-tow ’til I'm idle When they countdown to The Bible Then they found out that we're rivals I know Revelations the devil made Seven angels and seven plagues Rivers all run red with blood From hellish sun to Heaven’s Gate They drink his wine in their processions Then they sink inside of their own blessings Guess that holy water wasn't meant for me No those martyrs aren't dead for me I told my mamma it’s destiny We'll soar together and sort through winters And so in turn it's soars and blisters from leprosy They fall apart but they never see Fall so hard just to follow arcs Bawl so hard can you please remind me? Why these tears are blinding I can't see your light these Peers of mine still think their fears will find me [Hook] Sacrifice your gods before your gods sacrifice you Sacrifice your gods before your gods sacrifice you Sacrifice your gods before your gods sacrifice you No gods, I know no gods [Verse 2] Thirteen years old my soul was saved I prayed to god the devil goes away Never go astray when I know the way Two wings bloomed from my shoulder blades Too weak to get to hold the blade And make a sacrifice but I won't obey My woes can stay my own today No mitosis psychosis won't let me Call unto you... (Call unto you) Hallelujah (Halleluja) Don't go let that hollow lure you Don't forget that solitude They honor you with their presence Then threaten you with his prescience They bought all you with their presents First they thread the needle then press in Precious present day possessions All answers no questions All ants and no lessons Less it's all hands on decadence What's next to lend? I don't wanna kill my next of kin Or feel their fingers on my neck again What'd I ex for lent? Your excellence I'm dead come get it [Hook] Sacrifice your gods before your gods sacrifice you Sacrifice your gods before your gods sacrifice you Sacrifice your gods before your gods sacrifice you No gods, I know no gods Sacrifice your gods before your gods sacrifice you Sacrifice your gods before your gods sacrifice you Sacrifice your gods before your gods sacrifice you No gods, I know no gods

 

Vertaling

[Vers 1] Ik buig niet voor hun afgoden Ik zal niet buigen tot ik niets meer doe When they countdown to The Bible Dan kwamen ze erachter dat we rivalen zijn Ik ken de Openbaringen die de duivel maakte. Zeven engelen en zeven plagen Rivieren lopen allemaal rood van het bloed Van de helse zon tot aan de Hemelpoort Ze drinken zijn wijn in hun processies Dan zinken ze in hun eigen zegeningen Ik denk dat dat heilige water niet voor mij bedoeld was Nee, die martelaren zijn niet dood voor mij Ik vertelde mijn moeder dat het het lot is We zullen samen zweven en winters doorstaan En zo is het op zijn beurt soars en blaren van lepra Ze vallen uit elkaar maar ze zien nooit Vallen zo hard alleen maar om bogen te volgen Huil zo hard kan je me er alsjeblieft aan herinneren? Waarom deze tranen verblindend zijn Ik kan je licht niet zien. Peers of mine still think their fears will find me [Haak] Offer je goden voordat je goden je opofferen Offer je goden voordat je goden je opofferen Offer je goden voordat je goden je opofferen Geen goden, ik ken geen goden [Vers 2] Dertien jaar oud werd mijn ziel gered Ik bad tot god de duivel gaat weg Nooit verdwalen als ik de weg weet Twee vleugels ontsproten uit mijn schouderbladen Te zwak om het lemmet vast te houden En een offer te brengen maar ik zal niet gehoorzamen Mijn ellende kan mijn eigen blijven vandaag Geen mitose psychose zal me niet laten Roep tot u... (Roep tot u) Hallelujah (Halleluja) Laat die leegte je niet lokken Vergeet die eenzaamheid niet Ze eren je met hun aanwezigheid Dan bedreigen ze je met zijn voorkennis Ze hebben je allemaal gekocht met hun cadeaus Eerst rijgen ze de naald en drukken dan naar binnen Kostbaar hedendaags bezit Allemaal antwoorden geen vragen Allemaal mieren en geen lessen Minder is het allemaal handen op decadentie Wat is het volgende om te lenen? Ik wil mijn naaste familie niet doden Of hun vingers weer in mijn nek voelen Wat heb ik uitgeleend? Je voortreffelijkheid. Ik ben dood, kom het maar halen [Hook] Offer je goden voordat je goden je opofferen Offer je goden voordat je goden je opofferen Offer je goden voordat je goden je opofferen Geen goden, ik ken geen goden Offer je goden voordat je goden je opofferen Offer je goden voordat je goden je offeren Offer jullie goden voordat jullie goden jullie offeren Geen goden, ik ken geen goden