Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: samantha jade Songtekst: i am australian

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: samantha jade - i am australian ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van i am australian? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van samantha jade! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van samantha jade en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals i am australian .

Origineel

I came from the dream-time, from the dusty red soil plains. I am the ancient heart, the keeper of the flame. I stood upon the rocky shore, I watched the tall ships come. For forty thousand years I've been the first Australian. We are one, but we are many. And from all the lands on earth we come. We share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. I came upon the prison ship, bowed down by iron chains. I cleared the land, endured the lash and waited for the rains. I'm a settler, I'm a farmer's wife on a dry and barren run. A convict then a free man, I became Australian. We are one, but we are many. And from all the lands on earth we come. We share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. I'm the daughter of a digger who sought the mother lode. The girl became a woman on the long and dusty road. I'm a child of the depression, I saw the good times come. I'm a bushy, I'm a battler, I am Australian. We are one, but we are many. And from all the lands on earth we come. We share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. I'm a teller of stories, I'm a singer of songs. I am Albert Namatjira, I paint the ghostly gums. I am Clancy on his horse, I'm Ned Kelly on the run. I'm the one who waltzed Matilda, I am Australian. We are one, but we are many. And from all the lands on earth we come. We share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. There are no words of comfort. that can hope to ease the pain. Of losing homes and loved ones the memories will remain. Within the silent tears you? ll find the strength to carry on. You? re not alone, we are with you. We are Australian!. We are one, but we are many. And from all the lands on earth we come. We share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. There are so many heroes whose stories must be told. They fought the raging fires of hell. and saved so many souls. From the ashes of despair our towns will rise again!. We mourn your loss, we will rebuild. We are Australian!. We are one, but we are many. And from all the lands on earth we come. We share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. I'm the hot wind from the desert. I'm the black soil of the plains. I'm the mountains and the valleys. I'm the drought and flooding rains. I am the rock, I am the sky, the rivers when they run. The spirit of this great land, I am Australian. We are one, but we are many. And from all the lands on earth we come. We share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. I am, you are, we are Australian!. We are one? ... We are many? ... We are Australian!

 

Vertaling

Ik kwam uit de droomtijd, van de stoffige rode aardevlaktes. Ik ben het oude hart, de bewaarder van de vlam. Ik stond op de rotsachtige kust, ik zag de grote schepen komen. Veertigduizend jaar lang ben ik de eerste Australiër geweest. We zijn één, maar we zijn met velen. En van alle landen op aarde komen we. We delen een droom en zingen met één stem. Ik ben, jij bent, wij zijn Australiërs. Ik kwam op het gevangenisschip, neergebogen door ijzeren kettingen. Ik ontgonnen het land, verdragen de zweep en wachtte op de regens. Ik ben een kolonist, ik ben een boerin op een droog en dor land. Een veroordeelde, toen een vrij man, ik werd Australiër. We zijn één, maar we zijn met velen. En van alle landen op aarde komen we. We delen een droom en zingen met één stem. Ik ben, jij bent, wij zijn Australisch. Ik ben de dochter van een graver die de moederader zocht. Het meisje werd een vrouw op de lange en stoffige weg. Ik ben een kind van de depressie, ik zag de goede tijden komen. Ik ben een struikrover, ik ben een strijder, ik ben Australiër. We zijn één, maar we zijn met velen. En van alle landen op aarde komen we. We delen een droom en zingen met één stem. Ik ben, jij bent, wij zijn Australisch. Ik ben een verteller van verhalen, ik ben een zanger van liederen. Ik ben Albert Namatjira, ik schilder het spookachtige tandvlees. Ik ben Clancy op zijn paard, ik ben Ned Kelly op de vlucht. Ik ben degene die Matilda walsde, ik ben Australiër. We zijn één, maar we zijn met velen. En van alle landen op aarde komen we. We delen een droom en zingen met één stem. Ik ben, jij bent, wij zijn Australisch. Er zijn geen woorden van troost. die de pijn kunnen verzachten. Van het verliezen van huizen en geliefden zullen de herinneringen blijven. In de stille tranen vind je de kracht om door te gaan. Je bent niet alleen, we zijn bij je. Wij zijn Australiërs! We zijn één, maar we zijn met velen. En van alle landen op aarde komen we. We delen een droom en zingen met één stem. Ik ben, jij bent, wij zijn Australisch. Er zijn zoveel helden wiens verhalen verteld moeten worden. Ze bevochten het woedende vuur van de hel en redden zo veel zielen. Uit de as van wanhoop zullen onze steden herrijzen! We rouwen om jullie verlies, we zullen herbouwen. Wij zijn Australiërs! We zijn één, maar we zijn met velen. En van alle landen op aarde komen we. We delen een droom en zingen met één stem. Ik ben, jij bent, wij zijn Australiërs. Ik ben de hete wind uit de woestijn. Ik ben de zwarte aarde van de vlaktes. Ik ben de bergen en de valleien. Ik ben de droogte en de overstromende regens. Ik ben de rots, ik ben de lucht, de rivieren als ze stromen. De geest van dit grote land, ik ben Australiër. We zijn één, maar we zijn met velen. En van alle landen op aarde komen we. We delen een droom en zingen met één stem. Ik ben, jij bent, wij zijn Australisch. Ik ben, jij bent, wij zijn Australiër!. Zijn we één? ... Wij zijn velen? ... We zijn Australisch!