Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Seal Songtekst: Violet

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Seal - Violet ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Violet? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Seal! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter S van Seal en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Violet .

Origineel

[Don't worry, come closer.]
[Don't cry.]
[Ahh don't cry.]
[Ahh don't cry.]
[Ahh...]

[Get moving or I'll kick your ass...]

Ba-Da ba-da ba ba-da,
Ba-da ba daa...

Ooohh...
I watch you comb your hair in different light.
You change the chair and seem to think that's alright.
I understand,
You need a change.
When you make that change,
Don't look to see...
I'm alright.

Now that I look at you in different light...

[Change the chair....]
A violet unicorn to me that's alright

I understand,
You need a change...

[The world will elevate you...]
[World… will elevate you...]
And when you make that change
The world will elevate you...

And if I told you then
That I could cry,
Would you take my tears and wash the sun rise?
A man afraid...
has no shame...

So when you take those tears
Don’t look to see I'm alright

When you take those tears
Don’t look to see I'm alright
[alright...]

How can I tell you?
How can I explain?

I.... I....
I want your love,
I need a change...

In me.

Ba-da ba-da ba, ba-da
Ba-da ba da....

[Why should they come?]
[They were supposed to die back there.]
[But I didn't, for the second time.]
[Don't worry they'll come,]
[They know.]
[Do what?]
[That I'm not like anyone else?]

Suddenly,
You and I will wait...
In your dreams.

Suddenly,
You and I will wait...
In your dreams

Tonight... night...
We'll finally change
You and I will wait...
And maybe time will tell...

All over...
All over...
All over...
All over...
All over...

You and I will need a...
you and I...

You and I will need a...
...you and I...

You and I will need a better place....
To start all over...
Again...

Oh babe,
Maybe tomorrow
...maybe tomorrow

Will Be their brighter day?
Be their brighter day-hey...
Day-hey...

All over...
All over...
All over...
We'll finally change...
With a lesson...
With a lesson...
Oh and...
Ohh no.

[Why do they do that?]
[Hahahaha...]
[Why do you want to do that? No-one else ever has.]

[Because... no one else ever has.]

[You've got no fear of communists]
[When they're finished]
[They have only killed him for questioning.]
[Don't be too fond of Christians.]
[Never]

[Come out.]
[No, I want in.]
[I'll speak to her, leave her.]

[I've got to go to the hospital.]
[The guy has taken me in.]
[Give it to me...]
[Please... Let me quit...]
[Oh go on...]
[Just don't leave me here.]

[Ahh, whether he thinks this might be helpful.]
[Can you go back when he was evaluated?]
[Charlie was evaluated in July]
[His heart valve was causing him a problem.]
[I know, that's why I don't understand it]
[Well, if one of them thinks that it says symbiosis.]

Loving child there's,
Always something new...
Always something new...
Always something new...
Always something...
Always something...

Darling...
Yeah...
There's something…
Always something...
Always something...

 

Vertaling

[Maak je niet druk, Kom dichterbij]
[Huil niet]
[Ahh huil niet]
[Ahh huil niet]
[Ahh...]

[Maak vort of ik schop je onder je reet...]

Ba-Da ba-da ba ba-da,
Ba-da ba daa...

Ooohh...
Ik kijk toe hoe jij je haar kamt in een ander licht
Je verwisselt de stoel en denkt dat het goed is
Ik begrijp het,
Je bent aan verandering toe
Wanneer je die verandering aan brengt,
Kijk niet om te zien...
Ik ben oké

Nu ik je naar je kijk vanuit een ander licht

[verwissel de stoel...]
Een violette eenhoorn wat mij betreft is dat aL goed

Ik begrijp het,
Je bent aan verandering toe...

[De wereld zal je verheffen...]
[Wereld... zal je verheffen...]
en wanneer je die verandering aanbrengt
zal de wereld je verheffen...

En als ik je dan zou vertellen
dat ik zou kunnen huilen,
Zou je mijn tranen tot je nemen en de zonsopgang wassen?
Een man bang...
Heeft geen schaamte...

Dus als je die tranen neemt
Kijk niet om te zien of ik oké ben

Wanneer je die tranen neemt
Kijk niet om te zien of ik oké ben
[oké...]

Hoe kan ik het je vertellen?
Hoe kan ik het uitleggen?

Ik... Ik...
Ik verlang naar jouw liefde,
Ik heb een verandering nodig...

Binnen in mij.

Ba-da ba-da ba, ba-da
Ba-da ba da....

[Waarom zouden ze komen?]
[Het was de bedoeling dat ze zouden sterven daar ginds.]
[Maar ik deed het niet, voor de tweede keer.]
[Maak je niet druk ze zullen wel komen,]
[Ze weten het.]
[Wat doen?]
[Dat ik niet ben als iemand anders?]

Plotseling,
Jij en ik zullen wachten...
In jouw dromen.

Plotseling,
Jij en ik zullen wachten...
In jouw dromen.

Vannacht... nacht...
Zullen we uiteindelijk veranderen
Jij en ik zullen wachten...
En misschien zal de tijd het ons leren...

Geheel opnieuw...
Geheel opnieuw...
Geheel opnieuw...
Geheel opnieuw...
Geheel opnieuw...

Jij en ik zullen een...
Jij en ik...

Jij en ik zullen een...
Jij en ik...

Jij en ik zullen een betere plaats nodig hebben...
Om geheel opnieuw te beginnen...
Opnieuw...

Oh liefste,
Misschien morgen
...misschien morgen

Zal hun helderste dag zijn?
Zijn hun helderste dag-hey...
Dag-hey...

Geheel opnieuw...
Geheel opnieuw...
Geheel opnieuw...
Veranderen we uiteindelijk...
Met een les...
Met een les...
Oh en...
Ohh nee.

[Waarom doen hun dat?]
[Hahahaha...]
[Waarom doen zij dat? Niemand anders heeft dat ooit.]

[Omdat... niemand anders dat ooit heeft.]

[Jij hebt geen angst voor communisten]
[wanneer ze uitgeschakeld zijn]
[Ze hebben hem alleen gedood voor ondervraging.]
[Ben niet te happig op Christenen.]
[Nooit]

[Kom te eruit.]
[Nee, ik wil erin]
[Ik zal met haar spreken, laat haar]

[Ik moet naar het ziekenhuis gaan]
[Die gast heeft me binnen gehaald.]
[Geef het aan mij...]
[Aljeblieft... Laat me ermee stoppen...]
[Oh ga verder...]
[Laat me niet achter hier.]

[Ahh, of hij denkt dat dit handig kan zijn]
[Kan je teruggaan als hij beoordeeld was?]
[Charlie was beoordeeld in juli]
[Zijn hartklep bezorgde hem problemen.]
[Ik weet het, dat is waarom ik het niet begrijp]
[Welnu, als een van hen denkt dat daar symbiose staat.]

Lief kind er is,
Altijd wat nieuws...
Altijd wat nieuws...
Altijd wat nieuws...
Altijd wat...
Altijd wat...

Liefste...
Jaaa...
Er is wat...
Altijd wat...
Altijd wat...