Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: shai linne Songtekst: atonement selah

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: shai linne - atonement selah ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van atonement selah? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van shai linne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van shai linne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals atonement selah .

Origineel

I'm in the middle of a sticky situation- literally My blood's dripping to a sickening degree Who can speak of the agony? Legions attacking me Beaten and raggedy, weakened through battery With scraps of shrapnel in my back I'm slapped, trapped- as a pack of strapped jackals attack Ever look into the eyes of one who longs for your homicide? If it's your time to die, is it wrong to be traumatized? No urge to protect- curses burst from their breath They stress I'm worthless, worthy of death and furnaces From searching the text, they've perverted their steps (They) prefer to neglect their virtuous rep- their threats are murderous I'm viewed as unworthy- bruised and abused By bloodthirsty dudes who refuse to love mercy Perceiving through battered eyes a large crowd seething Who won't be satisfied until my heart stops beating Their eyes are telling me they want me dead Their hunger for my blood must be fed No one to intervene on my behalf No one should have to walk along this path I'm frightened, scared like eyeing the hypest bear or lion I'm quite aware I'm dying- the sight is terrifying No breaks, no way to escape from the horror The weight of a hateful fate straight from the Torah Some of the guys beat me- broke up my nose One of my eyes completely closed from the blows Disrobed from my clothes- my shame is evident Beholding my foes' insane malevolence With hearts set on monstrous violence, pompous tyrants Got the go ahead from Pontius Pilate So now I'm a victim- a classic case of The implications of man's wicked imagination His bitter agitation and twisted fascination With assassinations through vivid lacerations And now for the epitome of true affliction Ladies and gentleman: welcome to my crucifixion Everything's moving in slow motion My tear's a stream, but my blood's an ocean I'm far beyond the point of acting tough The end can't come fast enough The climax of my auditory horror story No need for me to explore the gory in my oratory Condemned by the high saddity deprived of pity Two others crucified with me outside the city Religious leadership offended by what I did there I'm surrendered, stripped bear- suspended in mid-air So everybody traveling the road to Jerusalem Can look at us and see what the Romans will do to them The shame of it- veins uncovered Terrain rugged- nothing explains the pain suffered Adequately, catastrophe as bad as can be As gradually my life passes from me Voices speaking blasphemously; subliminal Reality means the physical is minimal If you ask of me the principal? I'm getting what I deserve cause actually I'm a criminal It was the right verdict for my trial Here's no more time to be in denial I'm trying to understand the illest riddle Who's this man next to me in the middle? His gracious words help me really see Him "Lord, remember me when you get Your kingdom" And I'm astounded when Jesus replies "Today you'll be with me in paradise"

 

Vertaling

Ik zit midden in een netelige situatie, letterlijk. Mijn bloed druipt naar een ziekmakende graad Wie kan spreken over de kwelling? Legioenen vallen me aan Verslagen en haveloos, verzwakt door de batterij Met snippers granaatscherven in mijn rug Ik ben geslagen, gevangen- als een troep van vastgebonden jakhalzen aanvallen Ooit in de ogen gekeken van iemand die naar jouw moord verlangt? Als het jouw tijd is om te sterven, is het dan verkeerd om getraumatiseerd te zijn? Geen drang om te beschermen, vloeken barsten uit hun adem. Ze benadrukken dat ik waardeloos ben, waardig voor dood en ovens Van het zoeken in de tekst, hebben ze hun stappen verdraaid Ze verwaarlozen liever hun deugdzame reputatie. Hun bedreigingen zijn moorddadig. Ik word gezien als onwaardig- gekneusd en misbruikt Door bloeddorstige kerels die weigeren van genade te houden Door gehavende ogen zie ik een grote menigte ziedend Die niet tevreden zal zijn tot mijn hart stopt met kloppen Hun ogen vertellen me dat ze me dood willen Hun honger naar mijn bloed moet gevoed worden Niemand die voor mij tussenbeide komt Niemand zou dit pad moeten bewandelen Ik ben bang, bang zoals ik naar de meest hysterische beer of leeuw kijk Ik ben me ervan bewust dat ik doodga, het is angstaanjagend Geen pauzes, geen manier om te ontsnappen aan de horror Het gewicht van een hatelijk lot rechtstreeks uit de Torah Sommige jongens sloegen me, braken mijn neus. Een van mijn ogen volledig gesloten door de slagen. Ontdaan van mijn kleren- mijn schaamte is duidelijk Kijkend naar de krankzinnige kwaadwilligheid van mijn vijanden Met harten ingesteld op monsterlijk geweld, pompeuze tirannen kregen het groene licht van Pontius Pilatus. Dus nu ben ik een slachtoffer, een klassiek geval van De implicaties van de boze verbeelding van de mens Zijn bittere opwinding en verwrongen fascinatie Met moorden door levendige scheuringen En nu voor de belichaming van ware kwelling Dames en heren, welkom bij mijn kruisiging. Alles gaat in slow motion Mijn traan is een stroom, maar mijn bloed is een oceaan Ik ben ver voorbij het punt van stoer doen Het einde kan niet snel genoeg komen De climax van mijn auditieve horrorverhaal Ik hoef het bloederige in mijn oratie niet te onderzoeken Veroordeeld door de hoge droefheid verstoken van medelijden Twee anderen gekruisigd met mij buiten de stad Religieuze leiding beledigd door wat ik daar deed Ik ben overgeleverd, ontdaan van beren- hangend in de lucht Zodat iedereen die op weg is naar Jeruzalem naar ons kan kijken en kan zien wat de Romeinen met hen zullen doen De schande ervan, aderen blootgelegd Ruig terrein, niets verklaart de geleden pijn Adequaat, een catastrofe zo erg als maar zijn kan Als geleidelijk mijn leven van mij heen gaat Stemmen spreken godslasterlijk; subliminaal Realiteit betekent dat het fysieke minimaal is Als je van mij het hoofd vraagt? Ik krijg wat ik verdien want eigenlijk ben ik een crimineel Het was het juiste vonnis voor mijn proces Hier is geen tijd meer om in ontkenning te zijn Ik probeer het vreemdste raadsel te begrijpen Wie is die man naast me in het midden? Zijn genadige woorden helpen me Hem echt te zien "Heer, denk aan mij als U Uw koninkrijk krijgt" En ik ben verbijsterd als Jezus antwoordt "Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn"