Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: shai linne Songtekst: god made me and you

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: shai linne - god made me and you ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van god made me and you? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van shai linne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van shai linne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals god made me and you .

Origineel

[Chorus] Though we all have a different story God made me and you, God made me and you For our joy and for His glory God made me and you, God made me and you [Verse 1] When God created the heavens and earth He did it to show off His glory and worth In Genesis 1, what we see in each verse Is God made a world that is truly diverse From icebergs to insects; tornadoes to trees From lions to lizards; flamingos to fleas Each in their own way, their God they are praising Their differences cry out, “God is amazing!” But the crown jewel of the work of His hand Are those made in His image, both woman and man We’re not accidents, we are part of His plan Yup, God made me and you- Let’s go! [Verse 2] Just as two snowflakes never are the same Every person is different, unique in their frame God made them all of each kind and each sort He made some people tall and some people short Dark skin, light skin, and all in between In each color and shade, God’s beauty is seen The Lord knows the number of hairs on your head Whether brown or black; whether blonde, gray or red What some call ethnicity and others call race We should celebrate as a gift of God’s grace You’re wonderfully made from your feet to your face Yup, God made me and you- Let’s go! [Verse 3] At the cross, we see what God’s love is about There’s no type of person that Jesus left out Because Jesus died and rose from the grave All those who trust in the Lord will be saved In the book of Revelation, chapter number seven The church from all times is gathered in heaven Each tribe and people, language and nation All thanking God for the gift of salvation Together forever with saints of all kinds Through each, the glory of the Lord’s gonna shine This is exactly what God has designed When God made me and you- Let’s go! [Chorus] Though we all have a different story God made me and you, God made me and you For our joy and for His glory God made me and you, God made me and you [Refrain/ Outro] Different colors and different shades All fearfully and wonderfully made Through each, the glory of God displayed God made me and you Though all are valued, all are lost All have great need for the cross Jesus died, rose and paid the cost God made me and you (repeat)

 

Vertaling

[refrein] Hoewel we allemaal een ander verhaal hebben God maakte mij en jou, God maakte mij en jou Voor onze vreugde en voor Zijn glorie God schiep mij en jou, God schiep mij en jou [Vers 1] Toen God de hemelen en de aarde schiep deed Hij dat om te pronken met Zijn glorie en waarde In Genesis 1, wat we in elk vers zien is dat God een wereld maakte die werkelijk divers is Van ijsbergen tot insecten; van tornado's tot bomen Van leeuwen tot hagedissen, van flamingo's tot vlooien. Elk op hun eigen manier, hun God loven ze Hun verschillen roepen uit: "God is geweldig!" Maar het kroonjuweel van het werk van Zijn hand zijn zij die naar Zijn beeld zijn geschapen, zowel vrouw als man We zijn geen ongelukken, we zijn deel van Zijn plan Ja, God heeft mij en jou gemaakt. Laten we gaan. [Vers 2] Net zoals twee sneeuwvlokken nooit hetzelfde zijn Ieder mens is anders, uniek in zijn soort God maakte ze allemaal van elk soort en elke soort Hij maakte sommige mensen lang en sommige mensen kort Donkere huid, lichte huid, en alles daar tussenin In elke kleur en tint is Gods schoonheid te zien De Heer kent het aantal haren op je hoofd Of je nu bruin of zwart bent; of je blond, grijs of rood bent Wat sommigen etniciteit noemen en anderen ras moeten we vieren als een geschenk van Gods genade Je bent wonderbaarlijk gemaakt van je voeten tot je gezicht Yup, God heeft mij en jou gemaakt. Laten we gaan! [Vers 3] Aan het kruis zien we waar Gods liefde om draait Er is geen type mens dat Jezus heeft buitengesloten Omdat Jezus stierf en opstond uit het graf. Iedereen die op de Heer vertrouwt, zal gered worden. In het boek Openbaring, hoofdstuk nummer zeven. De kerk van alle tijden is verzameld in de hemel Elke stam en volk, taal en natie Allen God dankend voor de gave van redding Voor altijd samen met heiligen van allerlei pluimage Door ieder zal de heerlijkheid van de Heer schijnen Dit is precies wat God heeft ontworpen Toen God mij en jou maakte... Laten we gaan! [refrein] Hoewel we allemaal een ander verhaal hebben God maakte mij en jou, God maakte mij en jou Voor onze vreugde en voor Zijn glorie God schiep mij en jou, God schiep mij en jou [Refrein/ Outro] Verschillende kleuren en verschillende tinten Allemaal angstig en wonderbaarlijk gemaakt Door elk, de glorie van God getoond God maakte mij en jou Hoewel allen waardevol zijn, zijn allen verloren Allen hebben grote behoefte aan het kruis Jezus stierf, stond op en betaalde de prijs God maakte mij en jou (herhaal)