Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: shai linne Songtekst: one day

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: shai linne - one day ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van one day? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van shai linne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van shai linne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals one day .

Origineel

[Verse 1] Yeah, man's it's crazy how time flies My mind tries to sit still, thinking how does one define 'wise'? Feels like yesterday I was a newcomer Fresh in the game, ready to make the truth thunder But as the beat plays they lose wonder After a few summers, the band's ready for a new drummer Doesn't matter if you're not ready yet Yesterday I was a cadet, now they call me a vet But it's part of common sense that the artist's time will end To the young this topic can be hard to comprehend They don't come close to understandin' How you can go from most demanded to abandoned in the ocean, stranded Surrounded by the waves of your weariness Some things you only learn from age and experience And it's plain to me that all the famous men you see The time is comin' when they will be a faded memory [Chorus] 'Cause one day you hot, the next day you not One day you on top, next day you get dropped, yeah What in the world was your mind thinkin'? You couldn't see the sands of time sinkin'? 'Cause one day you hot, the next day you not One day you on top, next day you get dropped, yeah Better plan for the future, kid Time catches up to everyone, no matter who it is [Verse 2] Yeah, whatever happened to so-and-so, that's what they wanna know Eventually we learn that they all come and go Today's risin' star, tomorrow dies with scars Today they awestruck, tomorrow you washed-up (right) I remember watchin' Jordan's Hall of Fame speech Thinkin' this is what it's like to watch the lame reach and gasp As he tries to grasp what lies in the past (past) Never to return what lies in the past Did he tell himself, was he lost or sober? Did he know it was all but over the moment that A.I. crossed him over? "If I could be like" didn't include "dying like" Let's shine the light on the one they call Iron Mike Nowadays he's known for bein' all weird But back in '88 nobody was more feared At the peak of his powers, his opponents would retreat In moments he would eat and devour Snuff with punches but we must discuss this Crushed it just enough to trust its toughness Pride brings such a justice, you puffed up with smugness? Hm, you gonna meet Buster Douglas Amazing that which blaze like petro The new craze that made the waves in the metros Was praised for days but just a phase like retros And fades like echoes (echoes x34) [Chorus] 'Cause one day you hot, the next day you not One day you on top, next day you get dropped, yeah What in the world was your mind thinkin'? You couldn't see the sands of time sinkin'? 'Cause one day you hot, the next day you not One day you on top, next day you get dropped, yeah Better plan for the future, kid Time catches up to everyone, no matter who it is [Verse 3] What I'm speakin' on is seriously welcomed by the few (few) Even though experience'll tell you that it's true On your radio station this won't be found on the playlist Wisdom, the sound of the sages, resoundin' for ages The older I get, I notice it The whole of the script, hm, it's found in the pages of holy writ Not the cash speech of the reverend, but what a man sees under heaven, Ecclesiastes 1:11 No matter who you are, death aims to stop ya Whether banker, doctor, or Frank Sinatra Before your time is done, meet the Timeless One The dying, death-defying, rising, shining Son King Jesus astounds and amazes He pounded the pavement to save those who were bounded in cages So let us praise (praise) the One who made the Everglades (glades) Our debt was paid (paid) so in glory we'll never fade (never fade x17)

 

Vertaling

[Verse 1] Yeah, man's it's crazy how time flies Mijn geest probeert stil te zitten, denkend hoe definieer je 'wijs'? Het voelt als gisteren dat ik een nieuwkomer was Fresh in the game, ready to make the truth thunder But as the beat plays they lose wonder Na een paar zomers, is de band klaar voor een nieuwe drummer Het maakt niet uit als je er nog niet klaar voor bent Gisteren was ik een cadet, nu noemen ze me een veteraan Maar het is een deel van het gezond verstand dat de tijd van de artiest zal eindigen Voor de jongeren kan dit onderwerp moeilijk te begrijpen zijn Ze komen niet in de buurt om te begrijpen Hoe je van de meest gewilde naar verlaten in de oceaan kan gaan, gestrand Omringd door de golven van je vermoeidheid Sommige dingen leer je alleen van ouderdom en ervaring En het is duidelijk voor mij dat alle beroemde mannen die je ziet De tijd komt dat ze een vervaagde herinnering zullen zijn [refrein] 'Cause one day you hot, the next day you not De ene dag sta je aan de top, de volgende dag word je gedropt, ja What in the world was your mind thinkingin'? Kon je het zand van de tijd niet zien zinken? 'Cause one day you hot, the next day you not De ene dag sta je aan de top, de volgende dag word je gedropt, ja Beter plannen voor de toekomst, jongen Tijd haalt iedereen in, maakt niet uit wie het is [Verse 2] Ja, wat is er gebeurd met die-en-die, dat is wat ze willen weten Uiteindelijk leren we dat ze allemaal komen en gaan Today's risin' star, tomorrow dies with scars Vandaag zijn ze ontzagwekkend, morgen ben je aan lager wal geraakt Ik weet nog dat ik keek naar Jordan's Hall of Fame speech. en dacht: dit is hoe het is om de kreupele te zien reiken en hijgen Als hij probeert te grijpen wat in het verleden ligt (verleden) Om nooit meer terug te keren wat in het verleden ligt Vertelde hij zichzelf, was hij verdwaald of nuchter? Wist hij dat het allemaal voorbij was op het moment dat A.I. hem overviel? "Als ik kon zijn zoals" hield niet in "sterven zoals" Laten we het licht schijnen op degene die ze Iron Mike noemen. Tegenwoordig staat hij bekend om z'n rare gedrag Maar in '88 was niemand zo gevreesd Op het hoogtepunt van zijn krachten, trokken zijn tegenstanders zich terug In enkele ogenblikken at en verslond hij Snuffelen met stoten, maar we moeten dit bespreken Verpletterde het net genoeg om zijn taaiheid te vertrouwen Trots brengt zo'n rechtvaardigheid, jij opgeblazen van zelfvoldaanheid? Hm, je gaat Buster Douglas ontmoeten. Verbazingwekkend dat die vlammen als petro De nieuwe rage die de golven maakte in de metros Werd geprezen voor dagen, maar slechts een fase als retros En vervaagt als echo's (echo's x34) [refrein] 'Cause one day you hot, the next day you not De ene dag sta je aan de top, de volgende dag word je gedropt, ja What in the world was your mind thinkin'? You couldn't see the sands of time sinkin'? 'Cause one day you hot, the next day you not De ene dag sta je aan de top, de volgende dag word je gedropt, ja Beter plannen voor de toekomst, jongen Tijd haalt iedereen in, maakt niet uit wie het is [Verse 3] Waar ik het over heb wordt serieus verwelkomd door de weinigen (few) Ook al zal de ervaring je vertellen dat het waar is Op jouw radiostation zal dit niet op de playlist te vinden zijn Wijsheid, het geluid van de wijzen, weerklinkt al eeuwen Hoe ouder ik word, merk ik het Het hele script, hm, het is te vinden in de pagina's van de heilige geschriften Niet de contante toespraak van de eerwaarde, maar wat een mens onder de hemel ziet, Prediker 1:11 Het maakt niet uit wie je bent, de dood wil je stoppen Of je nu bankier, dokter of Frank Sinatra bent. Voordat je tijd om is, ontmoet de Tijdloze. De stervende, dood tartende, rijzende, stralende Zoon Koning Jezus verbaast en verwondert Hij stampte op de stoep om hen te redden die in kooien vastzaten Dus laat ons loven (prijzen) Degene die de Everglades (glades) maakte Onze schuld is betaald (paid) dus in glorie zullen we nooit vervagen (never fade x17)