Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: siouxsie and the banshees Songtekst: the lord’s prayer

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: siouxsie and the banshees - the lord’s prayer ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the lord’s prayer? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van siouxsie and the banshees! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van siouxsie and the banshees en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the lord’s prayer .

Origineel

Ready? (I'm ready!) O! I'm gonna get you in the end! Getcha! Getcha! Getcha! Our father which art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come Thy will be done as on Earth As it is in Heaven O in heaven And lead us not into temptation But deliver us from evil For thyne is the kingdom Power and the glory Forever and ever amen Fury, chastity, burden Sacrifice, claim me guilty Burt white skin Running red, red on white Judge, icon, icon I am gonna getcha Revenge, revenge Never talk blabber to me Red running revenge Revenge getcha getcha getcha revenge Never talk blabber to me Shalalalala... O no... no... A knock knock knocking Knock knock knocking on heaven's door Let me in! O let me in! La La La Woo-oo-oo! Who's that knocking on my door? He floats like a butterfly Stings like a bee; Floats like a butterfly but he Stings like a bee Yedelay shedelay Ding-a-ling-a-ling Ding-a-ling-a-ling-a-fucking-ding On the door, on heaven's door Bawk bawk bawk Bawk bawk bawk BAWK! Bawk bawk bawk bawk bawk BAWK!! My little chickadee, carry on Carry on Our father which art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come, thy will be done As on Earth as it is in heaven In heaven Ahhh! Ah! Ah! I'm gonna getcha in the end! Getcha, I'm gonna getcha To me - talk blabber I'll getcha When you're clever I'll getcha in the end I'll get you in the end O! O! Shake it, shake it, baby Shake it, shake it, baby, now Twist and shout! Ow! A knife, a fork, a bottle, and a cork That's the way you spell New York Yodelay-hee-he! Yedelay-hee-hee! Yodelay-yodelay-yodelay-hee-hee! Yodelay-yodelay-yodelay-hee-hee! Tomorrow belongs to me Let me open it Let me open it Don't take it away from me La-de-la-de-la-de-lalalala... Sick it hard Holy cow. Holy cow Well shake it, shake it baby Shake it, shake it, baby, now O, you twist little girl You know you twist so fine C'mon and twist a little closer And let me know that you're mine O let me know that you're mine Mine, mine, mine, mine Our father which art in heaven Hallowed be thy name Ah-thy-a-king-a-dom-a-come A-thy-a-will-a-be-a-done on Earth As it is in heaven. Heaven Running red, running red, red on white Running red. Red over white Run, run, run, run, run-a, run-a Run-a, run-a, run, run, run, run-a Run-a, run-a, run and hide Run and hide You'll never frighten me Run and hide You can hide all you like Run and hide Leave me alone So run and hide But I'll get your hide Run and hide I'll have your hide O-Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Will I get to heaven? This is all wonderful But will I get to heaven? Will all god's children get to heaven? If you're good - if you're good No you'll never get to heaven Not even if you're good There's never ever been a heaven There's never ever been a heaven On Earth as it is in heaven On Earth as it is in heaven That's what it says No heaven is Earth Earth as it is in heaven On Earth as it is in heaven On Earth as it is in heaven On Earth as it is in heaven Run and hide No escape Run and hide You do-gooders will never get to heaven You do-gooders will never get to heaven Still safe in your Still safe in your house O god - but you'll never You'll never, never, ever get to heaven You'll never climb the ladder to heaven So just shake it, shake it, shake it Shake it baby - and twist and shout Our father which art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come, thy will be done This prayer goes on and on

 

Vertaling

Klaar? (Ik ben klaar!) O! Ik krijg je wel op het einde! Pak je! Pak je! Pak je! Onze vader die in de hemel zijt Geheiligd zij Uw naam Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede zoals op aarde zoals in de hemel O in de hemel En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade Want van U is het koninkrijk Macht en heerlijkheid. Voor eeuwig en altijd amen Woede, kuisheid, last Opoffering, eis mij schuldig Burt witte huid Lopend rood, rood op wit Rechter, icoon, icoon Ik zal je krijgen Wraak, wraak Spreek nooit blabber tegen mij Rood aangelopen wraak Wraak, krijg je, krijg je, krijg je wraak Praat nooit onzin tegen mij Shalalalala... O nee... nee... Een klop klop klop Klop klop klop op de deur van de hemel Laat me binnen! O laat me binnen! La La La Woo-oo-oo! Wie is dat die klopt op mijn deur? Hij zweeft als een vlinder Steekt als een bij; Zweeft als een vlinder maar hij Steekt als een bij Yedelay shedelay Ding-a-ling-a-ling Ding-a-ling-a-ling-a-fucking-ding Op de deur, op de deur van de hemel Bawk bawk bawk Bawk bawk bawk BAWK! Bawk bawk bawk bawk bawk BAWK!! My little chickadee, carry on Ga door Onze vader die in de hemel zijt Geheiligd zij Uw naam Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede Zoals op aarde als in de hemel In de hemel Ahhh! Ah! Ah! Ik zal je krijgen op het einde! Krijg je, ik ga je krijgen Naar mij - praat blabber Ik zal je krijgen Als je slim bent Ik krijg je op het einde Ik krijg je op het einde O! O! Shake it, shake it, baby Shake it, shake it, baby, now Twist en schreeuw! Ow! Een mes, een vork, een fles, en een kurk Dat is de manier waarop je New York spelt Yodelay-hee-hee. Yedelay-hee-hee. Jodelay-yodelay-yodelay-hee-hee. Jodelay-jodelay-jodelay-hee-hee. Morgen is van mij Laat me het openen Laat me het openen Neem het niet van me af La-de-la-de-la-de-lalalala... Ziek het hard Heilige koe. Heilige koe Nou schud het, schud het baby Shake it, shake it, baby, now O, je draait kleine meid Je weet dat je zo goed draait Kom op en draai een beetje dichter En laat me weten dat je van mij bent O, laat me weten dat je van mij bent Van mij, mij, mij, mij Onze vader die in de hemel zijt Uw naam worde geheiligd Ah-thy-a-koning-a-dom-a-come A-thy-a-will-a-be-a-done op aarde Zoals het is in de hemel. Hemel Lopend rood, lopend rood, rood op wit Lopend rood. Rood over wit Run, run, run, run, run-a, run-a Ren-a, run-a, ren, ren, ren-a Ren-a, ren-a, ren en verstop je Ren en verstop je Je zult me nooit bang maken Ren en verstop je Je kunt je verstoppen zoveel je wilt Verstop je Laat me met rust. Dus ren en verstop je Maar ik zal je verstoppen Ren en verstop je Ik zal je verstoppen O-Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Zal ik in de hemel komen? Dit is allemaal prachtig Maar zal ik in de hemel komen? Komen alle kinderen van God in de hemel? Als je goed bent - als je goed bent Nee, je zult nooit in de hemel komen Zelfs niet als je goed bent Er is nog nooit een hemel geweest Er is nog nooit een hemel geweest Op aarde zoals in de hemel Op aarde zoals in de hemel Dat is wat er staat Geen hemel is de aarde De aarde zoals in de hemel Op aarde zoals in de hemel Op aarde zoals in de hemel Op aarde zoals in de hemel Vluchten en verstoppen Geen ontsnapping Ren en verstop je. Jullie weldoeners zullen nooit in de hemel komen Jullie goeddoeners zullen nooit in de hemel komen Nog steeds veilig in je Nog steeds veilig in je huis O god - maar je zult nooit Je zult nooit, nooit, ooit in de hemel komen Je zult nooit de ladder naar de hemel beklimmen Dus schud het gewoon, schud het, schud het Shake it baby - and twist and shout Onze vader die in de hemel zijt Uw naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede Dit gebed gaat maar door en door