Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: skyclad Songtekst: bewilderbeast

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: skyclad - bewilderbeast ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van bewilderbeast? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van skyclad! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van skyclad en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals bewilderbeast .

Origineel

See the brave toreador Just look at him thrive Off the crowd as they roar. For death brings a thrill To the everyday lives of the "non-com" observers Who gloat and chastise My mind can't believe we maintain This barbarous blood thirsty game. In their picturesque dwellings the aristo-classes Spill blood that's not claret from cut-crystal glasses. Never once pausing to contemplate why For vanity's victories innocents die. No better than bloodhounds Hot on the scent They butcher their prey When its' energy's spent My mind can't believe we maintain This barbarous blood thirsty game. Please show me this "sportsman" You mention with pride With his dog to defend him And his gun at his side If courage is the one thing Your kind do not lack Then why don't you hunt something That can fight you back? I see only cowardice ridden by guilt And your hands won't wash clean of the blood they have spilt. What measure of madness makes you all so ill That your passport to pleaseure's a licence to kill? So I won't waste my time trying to understand why For vanity's victories innocents die 'Cus you're all vicious bastards I'm sick of your crap So I won't bat an eyelid when it's you in the trap. I still can't believe we maintain This barbarous blood thirsty game.

 

Vertaling

Zie de dappere toreador Kijk hem eens gedijen Van de menigte als ze brullen. Want de dood brengt een sensatie in het alledaagse leven van de "niet-com" toeschouwers Die zich verkneukelen en kastijden Mijn geest kan niet geloven dat we dit dit barbaarse bloeddorstige spel in stand houden. In hun pittoreske woningen de aristo-klassen bloed morsen dat niet helder is uit geslepen kristallen glazen. Nooit eens stilstaan bij de vraag waarom Voor de overwinningen van de ijdelheid sterven onschuldigen. Niet beter dan bloedhonden Heet op de geur Ze slachten hun prooi af Als zijn energie op is Mijn geest kan niet geloven dat we dit dit barbaarse bloeddorstige spel in stand houden. Toon me alstublieft deze "sportman" die je met trots noemt Met zijn hond om hem te verdedigen en zijn geweer aan zijn zijde Als moed het enige is dat jullie niet missen Waarom jaag je dan niet op iets dat terug kan vechten? Ik zie alleen lafheid bereden door schuldgevoel En jullie handen wassen zich niet schoon van het bloed dat ze hebben vergoten. Welke mate van waanzin maakt jullie allemaal zo ziek dat jullie paspoort om te behagen een vergunning is om te doden? Dus ik zal mijn tijd niet verdoen om te begrijpen waarom Voor de overwinningen van de ijdelheid sterven onschuldigen Omdat jullie allemaal gemene klootzakken zijn, ben ik ziek van jullie onzin. Dus ik zal niet met mijn ogen knipperen als jij in de val zit. Ik kan nog steeds niet geloven dat we dit barbaarse bloeddorstige spel in stand houden.