Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: slipknot Songtekst: execute

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: slipknot - execute ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van execute? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van slipknot! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van slipknot en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals execute .

Origineel

It appears that we have reached the Edge, that zenith. where stimuli and comatose collide.. Forty years ago, THE MAN proclaimed the Age of the. Gross to be upon us, and even though THE MAN was. destroying our heritage and insulting our. intelligence,. that era has become very real.. We labor for pleasure and abhor the guilt of pressure.. My generation will go down as the architects of. contemporary disgust.. Some have fought and died.. Others have allowed the strong to be butchered for a. price they themselves don't care about and will never. understand.. I myself am beleaguered by the selfish face of a kind. of man that is NOT MANKIND.. Distrust in information.. Fundamentalism of opinion.. Catastrophic boredom, and a fanatical devotion to that. which DOES NOT MATTER.. Where is your glory now, people?. Where are your gods and politicians?. Where is your shame and salvation?. You Rage For No Reason Because You Have No Reason.. WHAT HAVE YOU EVER FOUGHT FOR?. WHAT HAVE YOU EVER BLED FOR?. THE FACE OF THE EARTH IS SCARRED WITH THE WALKING. DEAD.. THE AGE OF THE GROSS IS A LIVING VIRUS.. THIS IS THE FUTURE YOU HAVE CREATED.. THIS IS THE WORLD YOU HAVE SET ABLAZE.. ALL YOUR LIES ARE COMING TRUE.. ALL FREEDOM IS LOST.. ALL HOPE IS GONE.

 

Vertaling

Het lijkt erop dat we de rand hebben bereikt, dat hoogtepunt. waar prikkels en comateuze botsen... Veertig jaar geleden, verkondigde DE MAN dat het Tijdperk van de. En ook al vernietigde DE MAN ons erfgoed en beledigde hij onze intelligentie, dat tijdperk is zeer reëel geworden. Wij werken voor ons plezier en verafschuwen de schuld van druk... Mijn generatie zal de geschiedenis ingaan als de architecten van de hedendaagse afkeer. Sommigen hebben gevochten en zijn gestorven. Anderen hebben de sterken laten afslachten voor een prijs waar ze zelf niets om geven en die ze nooit zullen begrijpen. Ikzelf word belaagd door het egoïstische gezicht van een soort mens die GEEN MENS is. Wantrouwen in informatie. Fundamentalisme van mening... Catastrofale verveling, en een fanatieke toewijding aan dat wat er niet toe doet. Waar is jullie glorie nu, mensen? Waar zijn jullie goden en politici? Waar is jullie schaamte en verlossing? Jullie woeden zonder reden, omdat jullie geen reden hebben. WAAR HEB JE OOIT VOOR GEVOCHTEN? WAAR HEB JE OOIT VOOR GEBLOED? HET GEZICHT VAN DE AARDE IS GETEKEND DOOR HET LOPEN. DOOD... DE LEEFTIJD VAN HET GROVE IS EEN LEVEND VIRUS... DIT IS DE TOEKOMST DIE JULLIE HEBBEN GECREËERD... DIT IS DE WERELD DIE JE IN VUUR EN VLAM HEBT GEZET... AL JE LEUGENS KOMEN UIT... IS ALLE VRIJHEID VERLOREN... IS ALLE HOOP VERVLOGEN.