Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: sting Songtekst: i was brought to my senses

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: sting - i was brought to my senses ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van i was brought to my senses? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van sting! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van sting en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals i was brought to my senses .

Origineel

[Intro] Alone with my thoughts this evening I walked on the banks of Tyne I wondered how I could win you Or if I could make you mine Or if I could make you mine The wind it was so insistent With tales of a stormy south But when I spied two birds in a sycamore tree There came a dryness in my mouth Came a dryness in my mouth For then without rhyme or reason The two birds did rise up to fly And where the two birds were flying I swear I saw you and I I swear I saw you and I [Verse 1] I walked out this morning It was like a veil had been removed from before my eyes For the first time I saw the work of heaven In the line where the hills had been married to the sky And all around me Every blade of singing grass Was calling out your name And that our love would always last And inside every turning leaf Is the pattern of an older tree The shape of our future The shape of all our history And out of the confusion Where the river meets the sea Came things I'd never seen Things I'd never seen [Chorus] I was brought to my senses I was blind but now that I can see Every signpost in nature Said you belong to me [Verse 2] I know it's true It's written in a sky as blue As blue as your eyes As blue as your eyes If nature's red in tooth and claw Like winter's freeze and summer's thaw The wounds she gave me Were the wounds that would heal me And we'd be like the moon and sun And when our courtly dance had run Its course across the sky Then together we would lie And out of the confusion Where the river meets the sea Something new would arrive Something better would arrive [Chorus] I was brought to my senses I was blind but now that I can see Every signpost in nature Said you belong to me I was brought to my senses I was blind but now that I can see Every signpost in nature Said you belong to me I was brought to my senses I was blind but now that I can see Every signpost in nature Said you belong to me

 

Vertaling

[Intro] Alleen met mijn gedachten deze avond Ik liep op de oevers van Tyne Ik vroeg me af hoe ik je kon winnen Of ik je de mijne kon maken Of als ik jou de mijne kon maken De wind was zo indringend Met verhalen over een stormachtig zuiden Maar toen ik twee vogels in een esdoorn zag kwam er een droogte in mijn mond Kwam er een droogte in mijn mond Want toen zonder rijm of reden De twee vogels stegen op om te vliegen En waar de twee vogels vlogen zweer ik dat ik jou en ik zag Ik zweer dat ik jou en mij zag [Verse 1] Ik liep vanmorgen naar buiten Het was alsof een sluier voor mijn ogen was weggenomen Voor de eerste keer zag ik het werk van de hemel In de lijn waar de heuvels met de hemel waren gehuwd En overal om me heen Elke spriet van het zingende gras riep jouw naam En dat onze liefde altijd zou duren En in elk draaiend blad Is het patroon van een oudere boom De vorm van onze toekomst De vorm van al onze geschiedenis En uit de verwarring Waar de rivier de zee ontmoet Kwamen dingen die ik nooit had gezien Dingen die ik nooit had gezien [refrein] Ik werd bij zinnen gebracht Ik was blind maar nu kan ik zien Elke wegwijzer in de natuur Zeiden dat je bij mij hoort [Vers 2] Ik weet dat het waar is Het staat geschreven in een lucht zo blauw Zo blauw als jouw ogen Zo blauw als jouw ogen If nature's red in tooth and claw Zoals de vrieskou van de winter en de dooi van de zomer De wonden die ze me gaf waren de wonden die me zouden genezen En we zouden zijn als de maan en de zon En wanneer onze hoofse dans zijn loop door de hemel Dan zouden we samen liggen En uit de verwarring Waar de rivier de zee ontmoet Iets nieuws zou komen Iets beters zou er komen [refrein] Ik werd tot mijn zinnen gebracht Ik was blind maar nu kan ik zien Elke wegwijzer in de natuur zegt dat je bij mij hoort Ik werd bij zinnen gebracht Ik was blind maar nu kan ik zien Elke wegwijzer in de natuur Zei dat je mij toebehoorde Ik werd bij zinnen gebracht Ik was blind maar nu kan ik zien Elke wegwijzer in de natuur Zei dat je mij toebehoort