Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: supernatural serie Songtekst: sympathy for the devil

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: supernatural serie - sympathy for the devil ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van sympathy for the devil? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van supernatural serie! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van supernatural serie en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals sympathy for the devil .

Origineel

Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long years. Stole many a man's soul and faith. And I was 'round when Jesus Christ. Had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate. Washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you. Is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for a change. Killed the czar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank. Held a general's rank. When the Blitzkrieg raged. And the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name, oh yeah. Ah, what's puzzling you. Is the nature of my game, oh yeah. I watched with glee. While your kings and queens. Fought for ten decades. For the gods they made. I shouted out,. "Who killed the Kennedys?". When after all. It was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. And I laid traps for troubadours. Who get killed before they reached Bombay. Pleased to meet you. Hope you guessed my name, oh yeah. But what's puzzling you. Is the nature of my game, oh yeah, get down, baby. Pleased to meet you. Hope you guessed my name, oh yeah. But what's confusing you. Is just the nature of my game. Just as every cop is a criminal. And all the sinners saints. As heads is tails. Just call me Lucifer. 'Cause I'm in need of some restraint. So if you meet me. Have some courtesy. Have some sympathy, and some taste. Use all your well-learned politesse. Or I'll lay your soul to waste, um yeah. Pleased to meet you. Hope you guessed my name, um yeah. But what's puzzling you. Is the nature of my game, um mean it, get down. Woo, who. Oh yeah, get on down. Oh yeah. Oh yeah!. Tell me baby, what's my name. Tell me honey, can ya guess my name. Tell me baby, what's my name. I tell you one time, you're to blame. Oh, who. woo, woo. Woo, who. Woo, woo. Woo, who, who. Woo, who, who. Oh, yeah. What's my name. Tell me, baby, what's my name. Tell me, sweetie, what's my name

 

Vertaling

Sta me toe mezelf voor te stellen. Ik ben een man van rijkdom en smaak. Ik ben hier al heel, heel lang. Ik heb menig man zijn ziel en geloof gestolen. En ik was erbij toen Jezus Christus. Zijn moment van twijfel en pijn had. Zorgde ervoor dat Pilatus. Zijn handen in onschuld waste en zijn lot bezegelde. Aangenaam u te ontmoeten. Ik hoop dat je mijn naam raadt. Maar wat je verbaast. Is de aard van mijn spel. Ik bleef in St. Petersburg. Toen ik zag dat het tijd was voor verandering. Vermoordde de Tsaar en zijn ministers. Anastasia schreeuwde tevergeefs. Ik reed in een tank. Had de rang van een generaal. Toen de Blitzkrieg woedde. En de lichamen stonken. Aangenaam kennis te maken. Ik hoop dat je mijn naam raadt, oh ja. Ah, wat je verbaast. Is de aard van mijn spel, oh ja. Ik keek met vreugde. Terwijl jullie koningen en koninginnen. Vochten voor tien decennia. Voor de goden die ze maakten. Ik schreeuwde uit,. "Wie heeft de Kennedy's vermoord?". Toen het uiteindelijk. Het was jij en ik. Laat ik me even voorstellen. Ik ben een man van rijkdom en smaak. En ik leg valstrikken voor troubadours. Die vermoord werden voor ze Bombay bereikten. Aangenaam u te ontmoeten. Ik hoop dat je mijn naam geraden hebt, oh ja. Maar wat u verbaast. Is de aard van mijn spel, oh ja, ga liggen, baby. Aangenaam kennis te maken. Ik hoop dat je mijn naam geraden hebt, oh ja. Maar wat je verwart. Is gewoon de aard van mijn spel. Net zoals elke agent een crimineel is. En alle zondaars heiligen. Zoals kop is munt. Noem me maar Lucifer. Want ik heb wat zelfbeheersing nodig. Dus als je me tegenkomt. Heb wat beleefdheid. Heb wat sympathie, en wat smaak. Gebruik al je goed aangeleerde beleefdheid. Of ik leg je ziel te gronde, um ja. Leuk je te ontmoeten. Ik hoop dat je mijn naam geraden hebt. Maar wat je verbaast. Is de aard van mijn spel, um meen het, ga liggen. Woo, wie. Oh ja, kom naar beneden. Oh yeah. Oh ja! Vertel me baby, wat is mijn naam. Zeg eens schatje, kan je mijn naam raden. Zeg me schat, wat is mijn naam. Ik zeg het je één keer, het is jouw schuld. Oh, wie. woo, woo. Woo, wie. Woo, woo. Woo, wie, wie. Woo, wie, wie. Oh, ja. Wat is mijn naam. Vertel me, schatje, wat is mijn naam. Vertel me, liefje, wat is mijn naam