Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: swollen members Songtekst: paranoia

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: swollen members - paranoia ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van paranoia? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van swollen members! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van swollen members en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals paranoia .

Origineel

[Chorus] [Moka Only] It's all in your head, you need to unwind You're losing your grip, the paranoia never ends It's all in your head, what you see in your mind There's no reason to trip, the paranoia never ends [Mad Child] Sometimes I stare at the wall when I'm alone in my room I'm an abusive reclusive like Dr. Doom Parts of darkness descend and consume me You won't believe the gloomy thoughts that run through me I'm proof playing heads if you spend the night You leave the next day like "I don't think his head's on right" I try to talk to myself but I don't listen I've got split personalities in competition And which one's the man, that I...I've got issues I could be standing in front of your face and I'm not with you Schizophrenia, Shayne's brains distorted Sorta compulsive, obsessive, disorder Mathematical pattern addict with defect mind Before I go to bed I hit the light switch seven times Yes it's on, nevermind, put the knife back Mad Child I'm out of my mind, but I'll be right back [Chorus] [Prevail] There's no one behind you, there's no one beside you There's no one besides you, you know as well as I do There's no voice inside you, that shadow isn't moving You must be losing to confusion having illusions Still you want to prove it, paranoia That someone might be coming for you, no ones trying to kill you stupid There's no Norman Bates, peeking in your window There's no Patrick Bateman trying to pick you up in limos You pop another pill, to try and calm your nerves But prescriptions make the descriptions a lot worse You seeing red bursts, and then your head hurts You should have checked under the bed first Crawling on all fours, locking all the doors You must have flown over the cuckoos nest and lost your course I thought I told ya, don't let that shit control ya 'Cause paranoia will destroy ya just a lesson for ya [Chorus] [Moka Only] When your mind is acting wild And you swear you're insane Can't nothing help you out Of this trap you're in You don't know which way to turn And your head is in pain Can't nothing help you out Of this insanity [Moka Only] Yo it's paranoia in your brain cell You think the world's looking at you but you can't tell You need to find yourself a hobby or something and stop frontin' Nobody's out to get you, nobody wants nothing I think you got a chemical imbalance When there's silence, you swear you hear talking and sirens Maybe it's a different environment that you need But whatever it is, your mind's dying to be free You're trying to perceive with the usual procedures Your chest's feeling tight; you think you're having seizures Maybe you're just trying to hard to fit in You need to let that shit go and get counseling my friend [Chorus] [Talking] Never ends That's what it is man I'm losing my head My mind is spinning man I'm racing I gotta unwind It doesn't stop man [Moka Only] The paranoia never ends [Talking] It never ends I'm afraid of what I might do man It's in my head I might need to check myself It's in my mind I might do some fucking crazy shit [Moka Only] The paranoia never ends [Talking] Never ends Somebody needs to help me Talk to me man I need help I don't think I can handle this [Old School Sound Clip] You're crazy you're crazy man you're crazy, I like you, but you're crazy

 

Vertaling

[Chorus] [Alleen Moka] Het zit allemaal in je hoofd, je moet tot rust komen Je verliest je grip, de paranoia eindigt nooit Het zit allemaal in je hoofd, wat je in je hoofd ziet Er is geen reden om te trippen, de paranoia eindigt nooit [Mad Child] Soms staar ik naar de muur als ik alleen in mijn kamer ben Ik ben een gewelddadige kluizenaar zoals Dr. Doom Delen van duisternis dalen neer en verteren me Je zult de sombere gedachten niet geloven die door me heen gaan Ik ben het bewijs van koppen spelen als je de nacht doorbrengt Je vertrekt de volgende dag en zegt: "Ik denk niet dat hij goed bij zijn hoofd is." Ik probeer tegen mezelf te praten maar ik luister niet Ik heb gespleten persoonlijkheden in competitie En welke is de man, die ik... ik heb problemen Ik kan voor je neus staan en toch niet bij je zijn Schizofrenie, Shayne's hersenen vervormd Een soort dwangmatige, obsessieve stoornis. Wiskundige patroon verslaafde met defecte geest Voor ik naar bed ga druk ik zeven keer op de lichtschakelaar Ja het is aan, nevermind, zet het mes terug Gek kind, ik ben gek geworden, maar ik ben zo terug [Chorus] [Prevail] Er is niemand achter je, er is niemand naast je Er is niemand naast je, dat weet je net zo goed als ik Er is geen stem in je, die schaduw beweegt niet Je moet verliezen aan verwarring en illusies hebben Toch wil je het bewijzen, paranoia Dat er misschien iemand voor je komt, niemand probeert je te vermoorden, domoor. Er is geen Norman Bates, die door je raam gluurt Er is geen Patrick Bateman die je probeert op te pikken in limousines. Je neemt nog een pil, om te proberen je zenuwen te kalmeren. Maar recepten maken de beschrijvingen een stuk erger Je ziet rode uitbarstingen, en dan doet je hoofd pijn. Je had eerst onder het bed moeten kijken. Kruipend op handen en voeten, alle deuren op slot. Je moet over het koekoeksnest gevlogen zijn en je koers verloren zijn Ik dacht dat ik je zei, laat die shit je niet beheersen 'Cause paranoia will destroy ya just a lesson for ya [Chorus] [Alleen Moka] When your mind is acting wild And you swear you're insane Kan niets je helpen Uit deze val waar je in zit Je weet niet welke kant je op moet En je hoofd doet pijn Can't nothing help you out Of this insanity [Moka Only] Yo het is paranoia in je hersencel Je denkt dat de wereld naar je kijkt maar je weet het niet Je moet een hobby zoeken of zoiets en ophouden met je voor te doen Niemand wil je pakken, niemand wil niets Ik denk dat je een chemische onevenwichtigheid hebt Als er stilte is, zweer je dat je gepraat en sirenes hoort Misschien is het een andere omgeving die je nodig hebt Maar wat het ook is, je geest sterft om vrij te zijn Je probeert waar te nemen met de gebruikelijke procedures Je borstkas voelt gespannen; je denkt dat je een aanval hebt Misschien probeer je te hard om erbij te horen. Je moet dat loslaten en in therapie gaan, mijn vriend. [Chorus] [Talking] Het eindigt nooit. Dat is wat het is man Ik verlies mijn hoofd Mijn geest is aan het tollen man Ik ben aan het racen. Ik moet tot rust komen Het houdt niet op, man. [Moka Only] De paranoia eindigt nooit [Talking] Het houdt nooit op Ik ben bang voor wat ik zou kunnen doen man Het zit in mijn hoofd. Ik moet mezelf misschien controleren Het zit in mijn hoofd. Ik zou wel eens gekke dingen kunnen doen. [Moka Only] De paranoia eindigt nooit [Talking] Eindigt nooit Iemand moet me helpen Praat tegen me man, ik heb hulp nodig Ik denk niet dat ik dit aankan. [Old School Sound Clip] You're crazy you're crazy man you're crazy, I like you, but you're crazy