Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: tech n9ne Songtekst: brightfall

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: tech n9ne - brightfall ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van brightfall? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van tech n9ne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van tech n9ne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals brightfall .

Origineel

[Verse 1] I come from it, but it seems impossible to run from it All the evil I did to people then could none stomach? No, 'cause when my spirits go up, now every one plummets I can light all, with this angel but that demon will make the brightfall When your angle is to reason with those who night crawl Psycho searchin' so they get even with a life you lost and was leavin' But it might be costin' this season, when the fight calls People change their life of sin Then try to negate the back, they aimed the knife within A shame, I can win the game, be nice to friends Then bang, my revenge, it came to wipe this grin then pain Fight your demons I'd advise it, it's there no matter how you try to hide it In private, you're runnin' from the people that despise it Don't you lie and deny this, sick hybrid Angel demon ain't no leavin' either one Can't take it back where you got the evil from This magnitude, the angel will need a gun So much evil I saw, in the past when I was bad, now I'm right y'all But evil remains to make the brightfall [Chorus] God knows I'm trying It seems like I'm always fighting For my life, for my soul This won't bring me down [Verse 2] All I want is heaven but evil forces, they follow me Plottin' on my body to attempt to torch it or hollow me I cannot let the depths of Hell to rise up and swallow me I'm tryna make it where the other angels and God'll be This is terrible, fightin' the past me is unbearable Never really mattered if my symbols and outfit were clerical Judgin' today for past demons make me hysterical Darkness is blindin', take me back in the city of Jericho Darkness will not win, my heart is really not grim But the chances of me becomin' pure angel has got slim I'm stuck and I'm blocked in, brightness, the plots been Wanna frolic in God, I'm lookin' for solace but it got dim How can I detach from the past, the heinous acts Will I last? Will they attack with a blast? When the night calls, it's gonna be a nice brawl For the darkness to come and make my brightfall [Interlude] [Bridge] Get it out! Spit it out! Evil in ya mix, rid it out Don't ever wanna see, what that pit about We just stomp, we just thump, we just grit it out Get it out! Spit it out! Evil in ya mix, rid it out Don't ever wanna see, what that pit about We just stomp, we just thump, we just grit it out [Verse 3] I'm fighting for a bright life But evil wanna consume me and my soul is the right price That would literally be a fright night But I ain't sellin' my soul to hell, angels yellin' propellin' flight heights Wanna spread these angel wings But they have wicked entangled things Like steamin' hot tar with the stench of brimstone Knee in God's yard, can I repent the sin gone? Did that, done that, then the evil comes back Runnin' from myself, it seems it ain't no runnin' from that Just when you wanna start anew They judge you on what you used to be, thus makin' it harder to But I refuse to lose, even if I gotta be banged and bruised Why do we have to battle just to go the bright route? Oh well, I'm 'bout to beat this Hell until it's lights out [Outro] Alive and I'm well, did I win in hell? The fight just to save my soul 'Cause time and time again, when I crawl to the light, I land in sin Now my sins so far away, that darkness will never find me Hideous, hideous, grotesque, grotesque Hideous, hideous, grotesque, grotesque Hideous, hideous, grotesque, grotesque Hideous, hideous, grotesque, grotesque Hideous, hideous, grotesque, grotesque Hideous, hideous, grotesque, grotesque Hideous, hideous, grotesque, grotesque

 

Vertaling

[Vers 1] Ik kom er vandaan, maar het lijkt onmogelijk om er van weg te lopen Al het kwaad dat ik de mensen toen heb aangedaan, kon niemand verdragen? Nee, want als mijn geesten omhoog gaan, stort iedereen in Ik kan alles verlichten, met deze engel, maar die demon zal de lichtval maken Als het je bedoeling is om te redeneren met hen die 's nachts kruipen Psycho searchin' zodat ze gelijk krijgen met een leven dat je verloor en verliet Maar het kan dit seizoen duur zijn, als de strijd roept Mensen veranderen hun leven van zonde Dan proberen ze de rug te ontkennen, ze richtten het mes van binnen Een schande, ik kan het spel winnen, aardig zijn voor vrienden Dan knal, mijn wraak, het kwam om deze grijns weg te vegen dan pijn Vecht tegen je demonen, ik raad het je aan, het is er, hoe je het ook probeert te verbergen In privé ren je weg van de mensen die het verachten Lieg niet en ontken dit niet, zieke hybride Angel Demon is niet te verlaten, geen van beide. Je kan het niet terugnemen waar je het kwaad vandaan hebt Deze grootte, de engel zal een geweer nodig hebben Zoveel kwaad dat ik zag, in het verleden toen ik slecht was, nu heb ik gelijk. Maar het kwaad blijft om de brightfall te maken [refrein] God weet dat ik het probeer Het lijkt alsof ik altijd vecht Voor mijn leven, voor mijn ziel Dit zal me niet neerhalen [Verse 2] Alles wat ik wil is de hemel maar kwade krachten, ze volgen me die mijn lichaam in de fik willen steken of me willen uithollen Ik kan de diepten van de hel niet laten opkomen en me verzwelgen Ik probeer het te maken waar de andere engelen en God zullen zijn Dit is vreselijk, vechten tegen het verleden is ondraaglijk Het maakte nooit echt uit of mijn symbolen en kleding klerikaal waren Vandaag oordelen over demonen uit het verleden maakt me hysterisch Duisternis verblindt, breng me terug naar de stad Jericho Duisternis zal niet winnen, mijn hart is echt niet grimmig Maar de kans dat ik een zuivere engel word is klein geworden Ik zit vast en ik ben geblokkeerd, helderheid, de complotten zijn geweest Ik wil met God stoeien, ik zoek troost, maar het is schemerig geworden Hoe kan ik me losmaken van het verleden, de afschuwelijke daden Zal ik het volhouden? Zullen ze aanvallen met een knal? Als de nacht roept, zal het een mooie knokpartij worden Voor de duisternis te komen en maak mijn brightfall [Interlude] [Brug] Spuug het uit! Spuug het uit! Evil in ya mix, rid it out Don't ever wanna see, what that pit about We stomp, we thump, we grit it out Haal het eruit. Spit it out! Evil in ya mix, rid it out Don't ever wanna see, what that pit about We just stomp, we just thump, we just grit it out [Verse 3] I'm fighting for a bright life But evil wanna consume me and my soul is the right price That would literally be a fright night But I ain't sellin' my soul to hell, angels yellin' propellin' flight heights Wanna spread these angel wings But they have wicked entangled things Als stomend heet teer met de stank van zwavel Knielen in Gods tuin, kan ik berouw hebben van de zonde die weg is? Deed dat, deed dat, dan komt het kwaad terug Vluchten voor mezelf, het lijkt erop dat er geen vluchten is voor dat Net als je opnieuw wilt beginnen Ze beoordelen je op wat je vroeger was, wat het moeilijker maakt om... Maar ik weiger te verliezen, ook al moet ik gebutst en gekneusd worden Waarom moeten we vechten alleen maar om de heldere route te gaan? Oh well, I'm 'bout to beat this Hell until it's lights out [Outro] Alive and I'm well, did I win in hell? The fight just to save my soul 'Cause time and time again, when I crawl to the light, I land in sin Nu zijn mijn zonden zo ver weg, dat de duisternis me nooit zal vinden Afschuwelijk, afschuwelijk, grotesk, grotesk Afschuwelijk, afschuwelijk, grotesk, grotesk Afschuwelijk, afschuwelijk, grotesk, grotesk Afschuwelijk, afschuwelijk, grotesk, grotesk Afschuwelijk, afschuwelijk, grotesk, grotesk Afschuwelijk, afschuwelijk, grotesk, grotesk Afschuwelijk, afschuwelijk, grotesk, grotesk