Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: terence trent d’arby Songtekst: turn the page

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: terence trent d’arby - turn the page ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van turn the page? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van terence trent d’arby! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van terence trent d’arby en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals turn the page .

Origineel

You chose with age To speak with a prima ballerina's rage And speak of all the kingdoms That would swoop down Stick around Then proceed to ignore you No flash pot pan, guitar man Or resurrected Apollo myth To seal your fate Feed your plate And just plain worship and adore you But the pills you swill Bring you no thrill So travel lightly on the wing this time Leaving all your baggage behind As you wander through your vagabond stage And find yourself shovelling shit With a rusty jack-handle queen of a broken spade You must not be afraid You must turn the page You wore your goddess down In jaundiced disarray Your halo fell into decay Swiped by those you loved But could not hold in sway behind you And then the dry spell leaves At a low shutter speed Long enough for you to see That you create your own reality And that the wait alone will not enshrine you And the war that you swore Would pour through your door To come to your rescue this time Is all in your mind Now as you wander through your vagabond stage And you find yourself shovelling shit With a rusty jack-handle queen of a broken spade And you find yourself kicking dirt around With your Paris green pumps Of pentacles and precious jade You must not be afraid You must turn the page You dreamt a world of things Like you were a duchess born Or Coretta Scott King And the queen does not invite you over for a tea at her gaff In Scotland Or in Buckingham's back-yard Now I'm sure 'Van the Man' of whom I'm a fan Can surely understand As he said "It is not why, it just is." So therefore you need not remain scarred And in time you'll find That your salvation is mine As you travel lightly on the wing this time Leaving all your baggage behind Now as you wander through your vagabond stage And you find yourself shovelling shit With a rusty jack-handle queen of a broken spade And you find yourself kicking dirt around With your Paris green pumps Of pentacles and precious jade Pulling the roots from your hair Dyed from a bottle You saw in a windows with An 'Everything must go!!' sale sign Prominently displayed And yet waiting for your dancing On the edge of a precipice heart to sing Those serenading soul songs That fulfillingness and consciousness brings Releasing you from your captive cage Replacing love for all your rage Turning your hope on a rope's magic pope kaleidoscope Into a rabbit's foot parade You must not be afraid (Eyes forward babe) You must turn the page One thing is sure And that is change When the water's rising You can't remain Move to dry land Move to dry land You've got to move on

 

Vertaling

Je koos met je leeftijd om te spreken met de woede van een prima ballerina En te spreken over alle koninkrijken die zouden neerstrijken Rond blijven hangen En dan verder gaan met jou te negeren Geen flitsende pot pan, gitaar man Of herrezen Apollo mythe Om je lot te bezegelen Je bord te voeden En je gewoon aanbidden en aanbidden Maar de pillen die je slikt brengen je geen kick Dus reis lichtjes op de vleugel deze keer Laat al je bagage achter Terwijl je door je zwerversfase zwerft En vind jezelf stront scheppen Met een roestige handvat koningin van een gebroken spade Je moet niet bang zijn Je moet de bladzijde omslaan Je hebt je godin versleten In geelzuchtige wanorde Je aureool raakte in verval Weggevaagd door hen die je liefhad Maar kon niet achter je blijven staan En dan vertrekt de droge spreuk Met een lage sluitertijd Lang genoeg voor jou om te zien Dat je je eigen realiteit creëert En dat het wachten alleen je niet zal verankeren En de oorlog die je zwoer door je deur zou komen om je deze keer te komen redden zit allemaal in je hoofd Nu je door je zwerversstadium dwaalt En je merkt dat je stront aan het scheppen bent Met een roestige handvat koningin van een gebroken spade En je vindt jezelf schoppen vuil rond Met je Parijse groene pumps van pentakels en kostbare jade Je moet niet bang zijn Je moet de bladzijde omslaan Je droomde een wereld van dingen Alsof je een geboren hertogin was Of Coretta Scott King En de koningin nodigt je niet uit voor een kopje thee in haar gaffel In Schotland Of in Buckingham's achtertuin. Ik weet zeker dat 'Van de Man', waar ik een fan van ben. zeker kan begrijpen Zoals hij zei: "Het is niet waarom, het is gewoon zo." Dus daarom hoef je geen litteken te blijven En mettertijd zul je merken dat jouw redding de mijne is Als je deze keer lichtjes op de vleugel reist Met achterlating van al je bagage Als je nu door je zwerversfase zwerft En je merkt dat je stront aan het scheppen bent Met een roestige handvat koningin van een gebroken spade En je vindt jezelf schoppen vuil rond Met je Parijse groene pumps Van pentakels en kostbare jade Je trekt de wortels uit je haar Geverfd uit een fles die je zag in een etalage met Een 'Alles moet weg!' verkoop bord Prominent weergegeven En toch wachtend op jouw dansend Op de rand van een afgrond hart te zingen Die serenade zielenliederen Dat vervulling en bewustzijn brengt Je bevrijdend uit je gevangen kooi Liefde vervangend voor al je woede Het veranderen van je hoop op de magische pauskaleidoscoop van een touw In een konijnenvoetenparade Je moet niet bang zijn. (Ogen naar voren schat) Je moet de bladzijde omslaan Eén ding is zeker En dat is verandering When the water's rising Je kunt niet blijven Ga naar het droge Ga naar het droge Je moet verder