Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the 1975 Songtekst: loving someone

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the 1975 - loving someone ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van loving someone? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the 1975! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the 1975 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals loving someone .

Origineel

[Chorus] Yeah, you should be loving someone Oh, oh, loving someone Yeah, you should be loving someone Oh, oh, loving someone Yeah, you should be... [Verse 1] My heart is telling me the telly isn't telling me anything I need but it needs to keep selling me Besides celebrities lacking in integrity Holding up the status quo instead of showing the kids That they matter, Who are they gonna batter next? Just keep holding their necks and keep selling them sex It’s better if we keep them perplexed It's better if we make them want the opposite sex Disenfranchised young criminal minds in a car park beside where your nan resides are not slow, they’ve just never been shown that you should be… [Chorus] ...loving someone Oh, oh, loving someone Yeah, you should be loving someone Oh, oh, loving someone Oh, oh... [Verse 2] We're all human, we're just like you man We’re sentient or something or other I can’t remember, whatever We shouldn't have people afloat If it was safer on the ground, we wouldn't be on a boat Charlatan telepathy exploiting insecurity and praying on the purity Of grief and its simplicity but I know that maybe I'm too skeptical Even Guy Debord needed spectacles, you see I'm the Greek economy of cashing intellectual cheques And I'm trying to progress, but instead of selling sex... And I think I should be... [Chorus] ...loving someone Oh, oh, loving someone Yeah, you should be loving someone Oh, oh, loving someone Yeah, you should be loving someone Oh, oh, loving someone Yeah, you should be loving someone Oh, oh, loving someone Yeah, you should be... [Interlude: Spoken Word] I am forever in alongside the boys in jumpers On bikes from schools and cars With autumn leaves fallen sparse across mid-afternoon She blazed about how ‘Cultural language is an operating system A simple interface rendered feeble and listless When tested with divinity or a true understanding Of the human condition I never did understand – the duality of art and reality – living life and treating it as such but with a certain disconnect To touch that cajoles at the artist with comfort and abandon, and between the spires and rolling roofs of the white city That orange, English light cast only one, singular shadow For you are not beside but within me [Chorus] ...loving someone Oh, oh, loving someone Yeah, you should be loving someone Oh, oh, loving someone Yeah, you should be loving someone Oh, oh, loving someone Yeah, you should be loving someone Oh, oh, loving someone Yeah, you should be loving someone Oh, oh, loving someone Oh, oh...

 

Vertaling

[refrein] Ja, je zou van iemand moeten houden Oh, oh, van iemand houden Ja, je zou van iemand moeten houden Oh, oh, van iemand houden Yeah, you should be... [Verse 1] My heart is telling me the telly isn't telling me anything Ik heb het nodig, maar het moet me blijven verkopen Naast beroemdheden die geen integriteit hebben die de status quo in stand houden in plaats van de kinderen te laten zien Dat ze er toe doen, Wie gaan ze nu slaan? Blijf gewoon hun nek vasthouden en blijf ze seks verkopen. Het is beter als we ze verbijsterd houden Het is beter als we zorgen dat ze het andere geslacht willen Ontstemde jonge criminele geesten in een parkeergarage naast waar je oma woont zijn niet traag, ze hebben gewoon nog nooit gezien dat je dat zou moeten zijn... [refrein] ...van iemand moet houden Oh, oh, van iemand houden Ja, je zou van iemand moeten houden Oh, oh, van iemand houden Oh, oh... [Verse 2] We're all human, we're just like you man We're sentient or something or other I can't remember, whatever We zouden mensen niet moeten laten zweven Als het op de grond veiliger was, zouden we niet op een boot zitten Charlatan telepathie exploiteren onzekerheid en bidden op de zuiverheid van verdriet en zijn eenvoud, maar ik weet dat ik misschien te sceptisch ben Zelfs Guy Debord had een bril nodig, zie je Ik ben de Griekse economie van het innen van intellectuele cheques En ik probeer vooruit te komen, maar in plaats van seks te verkopen... En ik denk dat ik... [refrein] ...van iemand moet houden Oh, oh, van iemand houden Ja, je zou van iemand moeten houden Oh, oh, van iemand houden Ja, je zou van iemand moeten houden Oh, oh, van iemand houden Ja, je zou van iemand moeten houden Oh, oh, van iemand houden Yeah, you should be... [Intermezzo: Gesproken woord] I am forever in alongside the boys in jumpers Op fietsen van scholen en auto's With autumn leaves fallen sparse across mid-afternoon She blazed about how 'Culturele taal is een besturingssysteem Een eenvoudige interface die zwak en lusteloos wordt Wanneer getest met goddelijkheid of een echt begrip van de menselijke conditie Ik heb het nooit begrepen - de dualiteit van kunst en realiteit - het leven leven en het als zodanig behandelen maar met een zekere loskoppeling Om aan te raken dat de kunstenaar met gemak en overgave bezwangert, en tussen de torenspitsen en glooiende daken van de witte stad Dat oranje, Engelse licht wierp slechts één, enkelvoudige schaduw Want je bent niet naast maar in mij [Chorus] ...van iemand houden Oh, oh, van iemand houden Ja, je zou van iemand moeten houden Oh, oh, van iemand houden Ja, je zou van iemand moeten houden Oh, oh, van iemand houden Ja, je zou van iemand moeten houden Oh, oh, van iemand houden Yeah, you should be loving someone Oh, oh, van iemand houden Oh, oh...