Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the american culture experiments Songtekst: injustice

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the american culture experiments - injustice ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van injustice? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the american culture experiments! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the american culture experiments en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals injustice .

Origineel

Injustice runs rampant in society You can even find it in our own pretty democracy Run!...Well no! Or hide in a 9 to 5 and don't care to know Impoverished and homeless don't have a choice Well, why should they? The money took their voice And it flows... Only prepare at the next media scare... Turn the TV on and tune out the sun Opinions decisions seem so black and white When we allow the media to chose our fight Never talk of sex but condemn all abortion Christian message is warped in transmitted distortion Fell the sea sickening rush of the great capitalist flush Spiraling down The destruction of all that's in our way When times get rough its time to pray A Nation of greed American apathy A path and a blown away seed Promoting self is the American way Globalization of greed Spiritual apathy A path and a hollow seed Structural collapse is on the way We're living, survival of the richest Echoes rise up from the pit As the pendulum cuts them down And our American world, spins around Money makes money, while the poor can only get poorer Our economic equations include the bottom mans horror Some free men sit in prisons while some slaves sit in office Prejudice issues manage to linger We need reconciliation not pointing a finger So what is our ticket out now Where do we find truth? Many have lost their minds or died So we could indulge in our American pride And now we glance at some at the corner Who have been discarded and junked away And forced they work up scams To exist with me and you another day Consume. Pollute. Hate. Destroy Let go of possession, fear and pride When witnessing injustice don't find a way to hide Open our eyes to see every lie Because you'll never find justice till the day That you die

 

Vertaling

Onrecht heerst in de samenleving Je kunt het zelfs vinden in onze eigen mooie democratie Rennen! ... Nou nee! Of verstop je in een 9 tot 5 en weet het niet Verarmd en dakloos hebben geen keus Wel, waarom zouden ze? Het geld kreeg hun stem En het stroomt ... Bereid je alleen voor op de volgende media-angst ... Zet de tv aan en tune de zon uit Beslissingen over meningen lijken zo zwart-wit Wanneer we de media toestaan ??om onze strijd te kiezen Praat nooit over seks, maar veroordeel elke abortus Christelijke boodschap is vervormd in overgedragen vervorming Viel de door de zee misselijkmakende golf van de grote kapitalistische blos Spiraal naar beneden De vernietiging van alles wat ons in de weg staat Als het moeilijk wordt, is het tijd om te bidden Een natie van hebzucht Amerikaanse apathie Een pad en een weggeblazen zaad Zelf promoten is de Amerikaanse manier Globalisering van hebzucht Spirituele apathie Een pad en een hol zaad Structurele ineenstorting is onderweg We leven, overleven van de rijksten Echo's stijgen op uit de put Terwijl de slinger ze afsnijdt En onze Amerikaanse wereld draait rond Geld verdient geld, terwijl de armen alleen maar armer kunnen worden Onze economische vergelijkingen omvatten de horror van de onderste man Sommige vrije mannen zitten in gevangenissen terwijl sommige slaven op kantoor zitten Vooroordeelproblemen blijven hangen We hebben verzoening nodig zonder een vinger te wijzen Dus wat is ons ticket nu uit Waar vinden we de waarheid? Velen zijn gek geworden of zijn gestorven Zodat we konden genieten van onze Amerikaanse trots En nu kijken we naar sommigen op de hoek Die zijn weggegooid en weggegooid En dwongen ze oplichting Om nog een dag met mij en jou te bestaan Consumeren. Vervuilen. Een hekel hebben aan. Vernietigen Laat bezit, angst en trots los Als je getuige bent van onrecht, zoek dan geen manier om je te verbergen Open onze ogen om elke leugen te zien Omdat je tot op de dag van vandaag nooit gerechtigheid zult vinden Dat je sterft