Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the arrogant sons of bitches Songtekst: piss off

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the arrogant sons of bitches - piss off ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van piss off? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the arrogant sons of bitches! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the arrogant sons of bitches en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals piss off .

Origineel

I remember way back when I wanted you to be mine, and now that I kinda had you I wonder was it all a waste of time? And did it make sense jumping into something knowing that I'd get hurt. Well I don't know but my boss thinks not it makes me less productive at work. And all my friends told me to look out, 'cause you were treating me like shit. But I swallowed my pride, and bit my tongue and tried to just deal with it. And I blame the whatevership's termination on why things are never fine. I dreaded this moment from the day that we met, we have to say goodbye. Now all I do is pine and smoke with all my friends. I regret not moving on even though I told you I did. Fuck, shit, damn it, how many times do I have to call you now just because you called me first? We're nothing together but a bunch of obligations that just make me feel worse. So why was I the last to know when you ride some other guy? And why should I have even cared that night you said you cried? Well my stomach threw up my daily nutrition and your anti-morals robbed me blind. I loved you and you blew it and you broke your own heart. So eat this last goodbye. And all that time we wasted on each other did it mean so little that you could find another to replace me, whatever I mean, my heart as well. When can I get over this/stop hating myself? As the days go by I'll find someone better to keep me warm in the cold winter weather. You had to slit my throat, fist the wound, and bleed my carcass dry So piss off. This is the last goodbye.

 

Vertaling

Ik weet nog dat ik wilde dat je van mij was, en nu dat ik je zo'n beetje heb vraag ik me af of het allemaal tijdverspilling was? En had het wel zin om ergens in te springen wetende dat ik gekwetst zou worden. Ik weet het niet, maar mijn baas denkt van niet, het maakt me minder productief op het werk. En al mijn vrienden zeiden dat ik moest oppassen, want je behandelde me als stront. Maar ik slikte mijn trots in, beet op mijn tong en probeerde er gewoon mee om te gaan. En ik geef de schuld aan de opzegging van het waterschap waarom het nooit goed gaat. Ik vreesde dit moment vanaf de dag dat we elkaar ontmoetten, dat we afscheid moesten nemen. Het enige wat ik nu doe is treuren en roken met al mijn vrienden. Ik heb er spijt van dat ik niet verder ben gegaan, ook al heb ik je gezegd dat ik dat wel deed. Verdomme, hoe vaak moet ik je nog bellen, omdat jij mij eerst belde? We zijn niets samen dan een stel verplichtingen die me alleen maar slechter laten voelen. Dus waarom was ik de laatste die het wist toen je met een andere vent ging rijden? En waarom zou ik me druk hebben gemaakt die avond dat je zei dat je huilde? Nou, mijn maag gooide mijn dagelijkse voeding overhoop en jouw anti-moraal maakte me blind. Ik hield van je en je verpestte het en je brak je eigen hart. Dus eet dit laatste vaarwel. En al die tijd die we aan elkaar verspilden betekende het zo weinig dat je een ander kon vinden om mij te vervangen, wat ik ook bedoel, mijn hart ook. Wanneer kan ik hier overheen komen/stoppen met mezelf te haten? Als de dagen voorbij gaan zal ik iemand beter vinden om me warm te houden in het koude winterweer. Je moest mijn keel doorsnijden, een vuist maken, en mijn karkas laten leegbloeden Dus rot op. Dit is het laatste vaarwel.