Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the cure Songtekst: all i have to do is kill her

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the cure - all i have to do is kill her ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van all i have to do is kill her? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the cure! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the cure en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals all i have to do is kill her .

Origineel

Pulling this watch as faces go. Pulling in a word and done it slow this other time. I see your face is silent. Oh, we go away and play. What have you done. Takes a feeling inside us all. Continue out with just one push in my mouth. But you're so close now. And you're so close now. All I have to do is three short blows. All that still is best inside. The full when the wall. And you don't even know. And the other faces here with me. The others dressed in summers thing. If only one way is to be beautiful. If only one way is to the other song. And every time it's you, it's like the blood on the stairs is sent away. And every time we see it's all said before you. If only the ways to kill you. You used to say this fear of drowning. Fear no death by water. Father walks in at the foot of the bed. Six of you want to see you safe. Just one time you'll meet this man. All you've got to do is kill her. And all you've got to do is kill her. Trickle the sands against and pull the animals. Just out of the womb. Seeing the cow dead before he was born. It's the man he, he loved. The solid pieces fell on the ground. He couldn't kill another life. He couldn't kill another life. He couldn't kill another life. It's all been painted with love. It could have been some friends. Pulling strings to meet you. All I want to do is reach it. She says 'Let go my shoulder!'. See the sky!. And the sky goes black. And the sky goes black. I just want to feel her. I just want to feel her. I just want you to feel it. I just want you to feel it. Everytime I looked up the stairs. I used to see her die. She would move so slow. Anyone could've been but she was a cat. Anyone could've been she was a cat. Pulling away as I used to fight. That's just playing so low. That ugly or pretty. The face stays the same. Her face stays the same. Her face stays the same. The ugly or pretty. Her face stays the same, stays the same, stays the same. And looking on the final walls. And looking on the final walls. Did you now find this malice out. The angels fall. Let's make some more ('noise'?). Let's make some more ('noise'?). Help me be your mother for just one day. Let's fall in churches far outside. They used to love They used to love...

 

Vertaling

Ik trek dit horloge als de gezichten gaan. Trekken in een woord en deed het langzaam deze andere keer. Ik zie dat je gezicht stil is. Oh, we gaan weg en spelen. Wat heb je gedaan. Neemt een gevoel in ons allen. Doorgaan met slechts een duw in mijn mond. Maar je bent zo dichtbij nu. En jij bent zo dichtbij nu. Alles wat ik moet doen is drie korte stoten. Alles wat nog het beste is van binnen. De volle als de muur. En je weet het niet eens. En de andere gezichten hier bij mij. De anderen gekleed in zomers ding. Als er maar een manier is om mooi te zijn. Als er maar een manier is om het andere lied. En elke keer als jij het bent, is het alsof het bloed op de trap wordt weggestuurd. En elke keer als we zien is het allemaal gezegd voor je. Als alleen de manieren om je te doden. Je zei altijd dat je bang was om te verdrinken. Vrees geen dood door water. Vader komt binnen aan het voeteneind van het bed. Zes van jullie willen je veilig zien. Slechts één keer zul je deze man ontmoeten. Het enige wat je hoeft te doen is haar vermoorden. En alles wat je hoeft te doen is haar doden. Het zand tegenspoelen en de beesten uithalen. Net uit de baarmoeder. De koe dood zien voordat hij geboren was. Het is de man waar hij, hij van hield. De vaste stukken vielen op de grond. Hij kon niet nog een leven doden. Hij kon niet nog een leven doden. Hij kon geen ander leven meer doden. Het is allemaal met liefde geschilderd. Het hadden vrienden kunnen zijn. Die aan de touwtjes trekken om jou te ontmoeten. Ik wil er alleen maar bij. Ze zegt: "Laat mijn schouder los! Zie de lucht! En de lucht wordt zwart. En de lucht wordt zwart. Ik wil haar alleen maar voelen. Ik wil haar alleen maar voelen. Ik wil alleen dat je het voelt. Ik wil gewoon dat je het voelt. Elke keer als ik de trap opkeek. zag ik haar sterven. Ze bewoog zo langzaam. Iedereen had het kunnen zijn, maar ze was een kat. Iedereen had het kunnen zijn, ze was een kat. Ik trok me terug terwijl ik vocht. Dat is gewoon zo laag spelen. Zo lelijk of mooi. Het gezicht blijft hetzelfde. Haar gezicht blijft hetzelfde. Haar gezicht blijft hetzelfde. Het lelijke of het mooie. Haar gezicht blijft hetzelfde, blijft hetzelfde, blijft hetzelfde. En kijkend naar de laatste muren. En kijkend op de laatste muren. Heb je nu deze kwaadaardigheid ontdekt. De engelen vallen. Laten we nog wat meer ('lawaai'?) maken. Laten we nog wat meer ('lawaai'?) maken. Help me je moeder te zijn voor slechts één dag. Laten we vallen in kerken ver buiten. Ze hielden vroeger van Ze hielden vroeger van...