Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the cure Songtekst: from the edge of the deep green sea

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the cure - from the edge of the deep green sea ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van from the edge of the deep green sea? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the cure! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the cure en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals from the edge of the deep green sea .

Origineel

Every time we do this. I fall for her. Wave after wave after wave. It's all for her. "I know this can't be wrong" I say. (And I'll lie to keep her happy). "As long as I know that you know. That today I belong right here with you". Right here with you.... And so we watch the sun come up. From the edge of the deep green sea. And she listens like her head's on fire. Like she wants to believe in me. So I try. "Put your hands in the sky. Surrender. Remember. We'll be here forever. And we'll never say goodbye... ". I've never been so. Colourfully-see-through-head before. I've never been so. Wonderfully-me-you-want-some-more. And all I want is to keep it like this. You and me alone. A secret kiss. And don't go home. Don't go away. Don't let this end. Please stay.... Not just for today.... "Never never never never never let me go" she says. "Hold me like this for a hundred thousand million days". But suddenly she slows. And looks down at my breaking face. "Why do you cry?. What did I say?". "But it's just rain" I smile. Brushing my tears away.... I wish I could just stop. I know another moment will break my heart. Too many tears. Too many times. Too many years I've cried over you. How much more can we use it up?. Drink it dry?. Take this drug?. Looking for something forever gone. But something we will always want.... "Why why why are you letting me go" she says. "I feel you pulling back. I feel you changing shape". And just as I'm breaking free. She hangs herself in front of me. Slips her dress like a flag to the floor. And hands in the sky. Surrenders it all.... I wish I could just stop. I know another moment will break my heart. Too many tears. Too many times. Too many years I've cried for you. It's always the same. Wake up in the rain. Head in pain. Hung in shame. A different name. Same old game. Love in vain. And miles and miles and miles and miles and miles. Away from home again....

 

Vertaling

Elke keer als we dit doen. Val ik voor haar. Golf na golf na golf. Het is allemaal voor haar. "Ik weet dat dit niet verkeerd kan zijn" zeg ik. (En ik zal liegen om haar gelukkig te houden). "Zolang ik weet dat jij het weet. Dat ik vandaag hier bij jou hoor". Hier bij jou .... En zo kijken we hoe de zon opkomt. Vanaf de rand van de diepgroene zee. En ze luistert alsof haar hoofd in brand staat. Alsof ze in mij wil geloven. Dus probeer ik het. "Leg je handen in de lucht. Geef je over. Onthoud. We zullen hier voor altijd zijn. En we zullen nooit vaarwel zeggen... ". Ik ben nog nooit zo. kleurrijk-zien-door-hoofd geweest. Ik ben nog nooit zo. Wonderbaarlijk-ik-wil-wat-meer. En alles wat ik wil is het zo houden. Jij en ik alleen. Een geheime kus. En ga niet naar huis. Ga niet weg. Laat dit niet eindigen. Blijf alsjeblieft. Niet alleen voor vandaag .... "Laat me nooit nooit nooit gaan" zegt ze. "Hou me zo vast voor honderdduizend miljoen dagen". Maar plotseling vertraagt ze. En kijkt neer op mijn brekende gezicht. "Waarom huil je?. Wat heb ik gezegd?". "Maar het is maar regen" lach ik. Ik veeg mijn tranen weg.... Ik wou dat ik gewoon kon stoppen. Ik weet dat nog een moment mijn hart zal breken. Te veel tranen. Teveel keren. Teveel jaren heb ik om jou gehuild. Hoeveel meer kunnen we het nog opmaken? Het opdrinken? Deze drug nemen? Op zoek naar iets dat voor altijd weg is. Maar iets dat we altijd zullen willen. "Waarom waarom waarom laat je me gaan" zegt ze. "Ik voel dat je je terugtrekt. Ik voel dat je van vorm verandert". En net als ik me losmaak. Hangt ze zich voor me op. Glijdt haar jurk als een vlag naar de vloer. En handen in de lucht. Geeft het allemaal over.... Ik wou dat ik gewoon kon stoppen. Ik weet dat nog een moment mijn hart zal breken. Te veel tranen. Teveel keren. Teveel jaren heb ik voor jou gehuild. Het is altijd hetzelfde. Wakker worden in de regen. Hoofd met pijn. In schaamte opgehangen. Een andere naam. Hetzelfde oude spel. Liefde tevergeefs. En mijlen en mijlen en mijlen en mijlen. Weer weg van huis....