Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the doors Songtekst: celebration of the lizard

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the doors - celebration of the lizard ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van celebration of the lizard? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the doors! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the doors en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals celebration of the lizard .

Origineel

Lions in the street and roaming. Dogs in heat, rabid, foaming. A beast caged in the heart of a city. The body of his mother. Rotting in the summer ground. He fled the town. He went down South and crossed the border. Left the chaos and disorder. Back there over his shoulder. One morning he awoke in a green hotel. With a strange creature groaning beside him. Sweat oozed from its shiny skin. Is everybody in?. The ceremony is about to begin. Wake up!. You can't remember where it was. Had this dream stopped?. The snake was pale gold. Glazed and shrunken. We were afraid to touch it. The sheets were hot dead prisons. And she was beside me. Old, she's not, young. Her dark red hair. Her white soft skin. Now, run to the mirror in the bathroom. Look!. I can't live through each slow century of her moving. I let my cheek slide down. The cool smooth tile. Feel the good cold stinging blood. The smooth hissing snakes of rain . .. Once I had, a little game. I liked to crawl back into my brain. I think you know the game I mean. I mean the game called 'go insane'. Now you should try this little game. Just close your eyes forget your name. Forget the world forget the people. And we'll erect a different steeple. This little game is fun to do. Just close your eyes no way to lose. And I'm right there I'm going too. Release control we're breaking through. Way back deep into the brain. Back where there's never any pain. And the rain falls gently on the town. And over the heads of all of us. And in the labyrinth of streams. Beneath, the quiet unearthly presence of. Nervous hill dwellers in the gentle hills around. Reptiles abounding. Fossils, caves, cool air heights. Each house repeats a mold. Windows rolled. Beast car locked in against morning. All now sleeping. Rugs silent, mirrors vacant. Dust blind under the beds of lawful couples. Wound in sheets. And daughters, smug. With semen eyes in their nipples. Wait. There's been a slaughter here. (Don't stop to speak or look around. Your gloves and fan are on the ground. We're getting out of town. We're going on the run. And you're the one I want to come). Not to touch the earth. Not to see the sun. Nothing left to do, but. Run, run, run. Let's run. House upon the hill. Moon is lying still. Shadows of the trees. Witnessing the wild breeze. C'mon baby run with me. Let's run. Run with me. Run with me. Run with me. Let's run. The mansion is warm, at the top of the hill. Rich are the rooms and the comforts there. Red are the arms of luxuriant chairs. And you won't know a thing till you get inside. Dead president's corpse in the driver's car. The engine runs on glue and tar. C'mon along, we're not going very far. To the East to meet the Czar. Some outlaws lived by the side of the lake. The minister's daughter's in love with the snake. Who lives in a well by the side of the road. Wake up, girl! We're almost home. Sun, sun, sun. Burn, burn, burn. Soon, soon, soon. Moon, moon, moon. I will get you. Soon!. Soon!. Soon!. Let the carnival bells ring. Let the serpent sing. Let everything. We came down. The rivers and highways. We came down from. Forests and falls. We came down from. Carson and Springfield. We came down from. Phoenix enthralled. And I can tell you. The names of the Kingdom. I can tell you. The things that you know. Listening for a fistful of silence. Climbing valleys into the shade. 'I am the Lizard King. I can do anything. I can make the earth stop in its tracks. I made the blue cars go away. For seven years I dwelt. In the loose palace of exile. Playing strange games. With the girls of the island. Now I have come again. To the land of the fair, and the strong, and the wise. Brothers and sisters of the pale forest. O Children of Night. Who among you will run with the hunt?. Now Night arrives with her purple legion. Retire now to your tents and to your dreams. Tomorrow we enter the town of my birth. I want to be ready'

 

Vertaling

Leeuwen in de straat en zwervend. Loopse honden, hondsdol, schuimbekkend. Een beest gekooid in het hart van een stad. Het lichaam van zijn moeder. Rottend in de zomergrond. Hij ontvluchtte de stad. Hij ging naar het zuiden en stak de grens over. Verliet de chaos en wanorde. Terug daar over zijn schouder. Op een morgen werd hij wakker in een groen hotel. Met een vreemd wezen kreunend naast hem. Zweet droop van zijn glimmende huid. Is iedereen binnen? De ceremonie gaat zo beginnen. Wakker worden. Je kunt je niet herinneren waar het was. Is deze droom gestopt? De slang was bleek goud. Geglazuurd en gekrompen. We waren bang om het aan te raken. De lakens waren hete, dode gevangenissen. En zij lag naast me. Oud, is ze niet, jong. Haar donkerrode haar. Haar witte zachte huid. Nu, ren naar de spiegel in de badkamer. Kijk. Ik kan niet leven door elke langzame eeuw van haar beweging. Ik laat mijn wang naar beneden glijden. De koele gladde tegel. Voel het goede koude prikkende bloed. De gladde sissende slangen van de regen... Ooit had ik, een klein spelletje. Ik vond het leuk om terug te kruipen in mijn hersenen. Ik denk dat je weet welk spelletje ik bedoel. Ik bedoel het spel genaamd 'gek worden'. Nu moet je dit spelletje eens proberen. Doe je ogen dicht, vergeet je naam. Vergeet de wereld, vergeet de mensen. En we richten een andere toren op. Dit spelletje is leuk om te doen. Gewoon je ogen dicht, je kunt niet verliezen. En ik ben daar, ik ga ook. Laat de controle los, we breken door. Terug diep in de hersenen. Terug waar er nooit pijn is. En de regen valt zachtjes op de stad. En over de hoofden van ons allemaal. En in het labyrint van beekjes. Daaronder, de stille onaardse aanwezigheid van. Nerveuze heuvelbewoners in de zachte heuvels rondom. Reptielen in overvloed. Fossielen, grotten, koele lucht hoogten. Elk huis herhaalt een schimmel. Ramen dicht. Beest auto vergrendeld in tegen de ochtend. Alles slaapt nu. Tapijten stil, spiegels leeg. Stofblinden onder de bedden van wettige echtparen. Gewonden in lakens. En dochters, zelfvoldaan. Met sperma ogen in hun tepels. Wacht. Er is hier een slachting geweest. (Stop niet om te praten of rond te kijken. Je handschoenen en waaier liggen op de grond. We gaan de stad uit. We gaan op de vlucht. En jij bent degene die ik mee wil hebben.) Niet om de aarde aan te raken. Niet om de zon te zien. Niets anders te doen, dan. Rennen, rennen, rennen. Laten we rennen. Huis op de heuvel. De maan staat stil. Schaduwen van de bomen. Getuige de wilde bries. Kom op schat, ren met me mee. Laten we rennen. Ren met mij. Ren met me. Ren met me. Laten we rennen. Het herenhuis is warm, op de top van de heuvel. Rijk zijn de kamers en het comfort daar. Rood zijn de armen van weelderige stoelen. En je weet van niets tot je binnen bent. Het lijk van de dode president in de auto van de chauffeur. De motor loopt op lijm en teer. Kom op, we gaan niet ver weg. Naar het oosten om de tsaar te ontmoeten. Er woonden wat bandieten langs de kant van het meer. De dochter van de dominee is verliefd op de slang. Die leeft in een put langs de kant van de weg. Wakker worden, meisje. We zijn bijna thuis. Zon, zon, zon. Brand, brand, brand. Snel, snel, snel. Maan, maan, maan. Ik zal je krijgen. Snel. Snel. Snel. Laat de carnavalsklokken luiden. Laat het serpent zingen. Laat alles. We kwamen naar beneden. De rivieren en snelwegen. We kwamen naar beneden van. Bossen en watervallen. We kwamen uit. Carson en Springfield. We kwamen uit. Phoenix geboeid. En ik kan je vertellen. De namen van het koninkrijk. Ik kan je vertellen. De dingen die je weet. Luisterend naar een vuistvol stilte. Valleien beklimmen in de schaduw. 'Ik ben de Hagedissenkoning. Ik kan alles doen. Ik kan de aarde tot stilstand brengen. Ik heb de blauwe auto's laten verdwijnen. Zeven jaar lang heb ik gewoond. In het losse paleis van ballingschap. Vreemde spelletjes spelend. Met de meisjes van het eiland. Nu ben ik teruggekomen. Naar het land van de rechtvaardigen, de sterken en de wijzen. Broeders en zusters van het bleke woud. O kinderen van de nacht. Wie van jullie zal met de jacht meelopen? Nu de nacht arriveert met haar paarse legioen. Trek jullie nu terug in jullie tenten en jullie dromen. Morgen betreden we de stad van mijn geboorte. Ik wil er klaar voor zijn.